Bản kiểm điểm quá trình công tác

3 7,471 87 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 13:11

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm - Phòng Nội bộ huyệnVăn Lâm - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm Tên tôi là: Phạm Thanh Yên Sinh ngày: 21/3/1973 Chức vụ : Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường THCS Chất lượng cao Dương Phúc Tư Trong quá trình công tác kể từ khi được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng nhà trường ngày 31 tháng 7 năm 2002 đến nay, tôi xin tự kiểm điểm đánh giá quá trình công tác của bản thân như sau: I. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO: 1. Công tác quản lý: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và lao động, sử dụng bảo quản cơ sở vật chất. 2. Công tác giảng dạy: Qua các năm, tôi được phân công giảng dạy một số bộ môn như: Ngữ văn 6,7,8,9; Giáo dục công dân 7 và Chủ đề tự chọn Ngữ văn 6,7. 3. Công tác khác: Nghiệp vụ bộ môn Ngữ văn II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 1. Về tư tưởng – chính trị: - Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. - Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của ngành cũng như của trường đề ra. - Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người . - Có ý thức phê bình và tự phê bình. Có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành và nhà trường tổ chức. 2. Về chuyên môn nghiệp vụ: 2.1. Công tác quản lý: - Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong các hoạt động của nhà trường. Tích cực học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có chất lượng và hiệu quả. Luôn hòa mình, cộng đồng trách nhiệm với tập thể, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường. - Chỉ đạo chuyên môn theo đúng quy chế của ngành và quy định của phòng GD-ĐT Văn Lâm. Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ giáo viên thực hiện nghiêm 1 Phßng GD&§T v¨n l©m Trêng thcs clc d¬ng phóc t CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- V¨n L©m, ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2010 túc nhiệm vụ giảng dạy và hoàn thành nhiệm vụ giáo dục theo mục tiêu chương trình cấp THCS. Thường xuyên nắm vững tình hình và tham mưu xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng học tập cũng như rèn luyện đạo đức cho học sinh. - Tham mưu và triển khai sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất an toàn, tiết kiệm, có hiệu quả. Thường xuyên chỉ đạo giáo viên và học sinh lao động vệ sinh trường lớp sạch sẽ, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp. - Triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua trong nhà trường. Kết quả: - Về giáo viên: Trong các năm qua, 100% giáo viên nhà trường được xếp loại chuyên môn giỏi; 17/19 (89,5%) giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 09/19 (47,4%) giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (trong đó có 01 giải nhất, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích) - Về học sinh: + Chất lượng giáo dục toàn diện: luôn ổn định và phát triển (Tỉ lệ học lực khá giỏi đều đạt từ 87% trở lên, xếp loại hạnh kiểm đạt 100% khá tốt; chất lượng học sinh thi đỗ PTTH ngày càng cao: năm học 2007-2008 xếp thứ 4 toàn tỉnh, năm học 2008-2009 xếp thứ ba, năm học 2009-2010 xếp thứ nhất toàn tỉnh) + Chất lượng giáo dục mũi nhọn: Tỉ lệ học sinh học sinh giỏi huyện đạt từ 97% trở lên, trong 4 năm gần đây, 100% học sinh tham dự thi huyện đều đạt HS giỏi huyện. Chất lượng học sinh giỏi tỉnh dần dần khẳng định được vị trí trong toàn tỉnh. - Về cảnh quan, CSVC nhà trường: luôn sạch đẹp, sắp xếp và sử dụng khoa học. 2.2. Công tác giảng dạy: - Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc thù của bộ môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy định. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định. - Giảng dạy đạt chất lượng tốt trong các năm học. Qua các kì hội giảng, luôn được đồng nghiệp đánh giá cao. - Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội, phối kết hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường. Kết quả: luôn đạt và vượt kế hoạch do nhà trường giao. 2.3. Các công tác khác: - Thường xuyên học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. - Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo nghiệp vụ của phòng GD&ĐT. Theo dõi rút kinh nghiệm thường xuyên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn. Tích cực tham gia bồi dưỡng giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Kết quả: 2 - Chất lượng đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn luôn ổn định, mỗi năm có ít nhất từ 5-6 HS/ĐT trở lên đạt giải cấp tỉnh. - Tham gia bồi dưỡng 3/3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi Ngữ văn cấp tỉnh (trong đó có 01 giải nhất, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích) Danh hiệu thi đua: Trong các năm đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và lao động tiên tiến. III. TỰ ĐÁNH GIÁ: 1. Ưu điểm: Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 2. Nhược điểm: Chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2009-2010 chưa cao. 3. Tự xếp loại: Tốt Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong thời gian vừa qua. Kính mong sự góp ý phê bình của các cấp lãnh đạo cùng bạn bè đồng nghiệp để giúp tôi phấn đấu thực hiện tốt hơn mọi nhiệm vụ trong thời gian tới Tôi xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG Phạm Văn Dương NGƯỜI LÀM BẢN KIỂM ĐIỂM Phạm Thanh Yên XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC: 3 . 7 năm 2002 đến nay, tôi xin tự kiểm điểm đánh giá quá trình công tác của bản thân như sau: I. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO: 1. Công tác quản lý: Phó Hiệu trưởng phụ. học 2009-2010 chưa cao. 3. Tự xếp loại: Tốt Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong thời gian vừa qua. Kính mong sự góp ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản kiểm điểm quá trình công tác, Bản kiểm điểm quá trình công tác, Bản kiểm điểm quá trình công tác

Bình luận về tài liệu ban-kiem-diem-qua-trinh-cong-tac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP