Ví dụ về định dạng văn bản

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(9815 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 9
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 08:11

Mô tả: NguyenHoa Một số ví dụ về định dạng đoạn văn Căn lề trái: những dấu cách sẽ được chèn tự động giữa các từ và các dòng căn thẳng theo lề tương ứng. Căn lề phải: những dấu cách cũng sẽ được chèn tự động giữa các từ và các dòng căn thẳng theo lề tương ứng. Căn thẳng cả hai lề: những dấu cách cũng sẽ được chèn tự động giữa các từ và các dòng căn thẳng theo lề tương ứng. Thụt dòng đối với dòng đầu tiên của các đoạn hay một vài đoạn đặc biệt nào đó. Thụt dòng đối với tất cả các dòng của các đoạn hay một vài đoạn đặc biệt nào đó. . NguyenHoa Một số ví dụ về định dạng đoạn văn Căn lề trái: những dấu cách sẽ được chèn tự động giữa các từ

— Xem thêm —

Xem thêm: Ví dụ về định dạng văn bản, Ví dụ về định dạng văn bản, Ví dụ về định dạng văn bản

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.26196503639221 s. Memory usage = 17.68 MB