đề kiem tra mon toan lóp 1

2 722 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 00:11

. Đề kiểm tra định kỳ cuối kì 1 Môn : Toán Lớp 1 Thời gian làm bài : 40 phút Bài 1 : ( 1 điểm ) a ) Viết các số từ 0 đến 10 : . b ) Viết các số từ 10 . số từ 0 đến 10 : . b ) Viết các số từ 10 đến 0 : . Bài 2 : (1 điểm )Viết các số 3 , 8 , 6, 10 5, : a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn : b ) Theo thứ tự từ
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiem tra mon toan lóp 1, đề kiem tra mon toan lóp 1, đề kiem tra mon toan lóp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn