Hình cắt mặt cắt và ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

7 1,148 8
ilib.vn

ilib.vn

Tải lên: 1,171 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2012, 14:32

Hình cắt mặt cắt và ký hiệu vật liệu trên mặt cắt Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 215 Line color Line Style Hình 13.20. Chương 14 : Hình Cắt, Mặt Cắt Và Kí Hiệu Vật Liệu Trên Mặt Cắt. Để có thể đònh dạng mặt cắt chung cho tất cả các hình chiếu ta có thể vào Tools > Option > Area Hatch/ Fill. Đã trình bày ở chương trứơc. Để có thể thay đổi mặt cắt của từng chi tiết riêng biệt ta có thể làm như sau: ♦ Click chuột vào mặt cắt cần thay đổi trên hình chiếu, hoặc có thể Click vào bất cứ hình nào có vùng diện tích khép kín. ♦ Sau đó chọn vào biểu tượng Area Hatch/ Fill trên thanh Drawing, tự động các mặt cắt sẽ được hiển thò theo tiêu chuẩn đã được xác lập trong hệ thống Options. ♦ Muốn hiệu chỉnh lại các mặt cắt ta Click phải chuột chọn Properties, xuất hiện hộp thoại. Hình 14.1 • Preview: Thể hiện các tuyến ảnh trên mặt cắt. Trong Properties có các lựa chọn sau: • None : Không hiển thò tuyến ảnh trên mặt cắt. • Solid : Thể hiện tuyến ảnh màu đen. Color Display Mode Chọn mẫu mặt cắt Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 216 • Hatch : Thể hiện tuyến ảnh theo từng loại vật liệu đã chọn. • Pattern : mẫu của mặt cắt theo từng loại vật liệu, và tiêu chuẩn (ISO, ANSI……). • Scale: Tỉ lệ mặt cắt. • Angle : Góc nghiêng của các đường cắt theo mẫu đã chọn. • Layer : Chọn tuyến ảnh là các đường Layer. Trong bảng Apply to có các lựa chọn sau:  Component: Dùng cho bề mặt được chọn là các chi tiết trong môi trường (Assembly).  Region : Dùng cho bề mặt được chọn là các Surface.  View: Thể hiện tuyến ảnh trên tất cả vùng diện tích Section View. Diện tích tạo Section View Trường hợp chọn View. Chọn Remove crosshatch: Không đánh cùng loại tuyến ảnh trên các chi tiết khác nhau. Trường hợp chọn Remove crosshatch Hình 14.2. 14.2. Thể Hiện Đường Tâm (Center Line, Center Mart) Trên Các Trục Và Đường Tròn. 14.2.1 Lệnh Center Mart. Thể hiện tâm trên đường tròn (Circle) hay cung tròn (Arc). Gọi lệnh: Click chọn Center Mart trên thanh Annotation hoặc ta có thể vào Insert > Annotation > Center Mart. Xuất hiện hộp thoại và con trỏ chuột chuyển sang biểu tượng . Circular Center Mart Linear Center Mart Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 217 Hình 14.3. Trong bảng Option có các lựa chọn sau: • Single Center Mart: Tạo đường tâm cho một đường tròn hay một cung tròn. • Linear Center Mart: Tạo đường tâm cho các đường tròn được tạo từ lệnh Linear Pattern. • Circular Center Mart: Tạo đường tâm cho các đường tròn được tạo từ lệnh Circular Pattern. . Trường hợp chọn Single Center Mart. Trường hợp chọn Linear Center Mart. Single Center Mart Độ nghiêng của Center Mart Kích cỡ của Center Mart Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 218 Trường hợp chọn Circular Center Mart. Hình 14.4. Chú ý: • Trong quá trình tạo nếu trên chi tiết có nhiều đường tròn có kích thước như nhau, và cùng được tạo trên một cung tròn hay một đường thẳng, thì sẽ xuất hiện thêm trường hợp chọn Propagate . tạo tâm cho tất cả các đường tròn xuất hiện trên hình chiếu. • Ta có thể chọn chuẩn cho các đường Center Mart bằng cách vào Tools > Option > Document Properties > Detailing. 14.2.2. Lệnh CenterLine. Tạo đường tâm trên các trụ, trục, ống hay các lỗ của chi tiết trên hình chiếu. Gọi lệnh: Click chọn Centerline trên thanh Annotation hoặc ta có thể vào Insert > Annotation > Centerline. Xuất hiện hộp thoại. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 219 Hình 14.5. Hình 14.6. 14.3. Lệnh Cosmetic Threads. Thể hiện ren trên các các cung tròn hay trên các trục của chi tiết. Để có thể tạo ren ta phải chọn bề mặt của trụ hay lỗ cần tạo ren. Sau đó ta Click chọn Cosmetic Thread hoặc ta có thể vào Insert > Annotation > Cosmetic Thread. Xuất hiện hộp thoại. Để có thể tạo một Centerline ta có thể chọn các trường hợp sau: Chọn hai cạnh (song song hoặc không song song) trên hình chiếu. Chọn trên bề mặt có bo cung, chấp nhận cung được tạo từ Splines Chọn trên bề mặt của các (trụ, nón, Sweep). Chọn trên hình chiếu trục đo. Tạo một Centerline trên một ống tròn bằng cách chọn vào bề mặt của ống hay từng cạnh trên ống. Tạo một Centerline trên hai cạnh không song song. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 220 Hình 14.7. Trong bảng Apply thread chọn:  Blind : Đònh chiều dài của ren theo khoảng cách.  Through : Cho ren chạy hết chiều dài của trục hay lỗ.  Up to next : Cho ren chạy từ điểm đầu đến vò trí một điểm cần xác đònh. Chọn đường kính ren.  Major diameter : Chọn đường kính ren đối với lỗ.  Minor diameter : Chọn đường kính ren đối với trục. Hình 14.8. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 221 Hình 14.9. Chương 15 : Ghi Kí Hiệu, Kích Thước Và Tạo Các Chỉ Số Trên Các Hình Chiếu. 15.1. Ghi kích thước trên hình chiếu. Do các kiểu ghi kích thước thẳng ta đã trình bày ở chương trước. Do vậy trong chương này ta chỉ trình bày những dạng kích nào chưa được nói tới. Ta có các kiểu ghi kích thước sau: 15.1.1 Kích thước kiểu Baseline Dimension. Gọi lệnh: Click chọn Dimension trên thanh công cụ Sketch Relation và ta Click phải chuột và chọn Baseline Dimension. Hoặc chọn Tools > Dimension > Baseline. Hình 15.1. . Hình 13.20. Chương 14 : Hình Cắt, Mặt Cắt Và Kí Hiệu Vật Liệu Trên Mặt Cắt. Để có thể đònh dạng mặt cắt chung cho tất cả các hình chiếu ta có thể vào. đổi mặt cắt của từng chi tiết riêng biệt ta có thể làm như sau: ♦ Click chuột vào mặt cắt cần thay đổi trên hình chiếu, hoặc có thể Click vào bất cứ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình cắt mặt cắt và ký hiệu vật liệu trên mặt cắt, Hình cắt mặt cắt và ký hiệu vật liệu trên mặt cắt, Hình cắt mặt cắt và ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

Bình luận về tài liệu hinh-cat-mat-cat-va-ky-hieu-vat-lieu-tren-mat-cat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP