LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN

34 1,751 10
tailieuhay_3389

tailieuhay_3389

Tải lên: 14,714 tài liệu

  • Loading...
1/34 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 16:15

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0 912581997 LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN TS. Nguyễn Lệ Nhung TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0 912581997 LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN I. Khái niệm, ý nghĩa II. Phân loại TL nghe nhìn III. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe nhìn IV. Bảo quản TL nghe nhìn V. Khai thác, sử dụng TL nghe nhìn VI. Công cụ tra cứu TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0 912581997 I. Khái niệm, ý nghĩa 1. Khái niệm • TLNN là những hình ảnh, âm thanh có giá trị khoa học, lịch sử và thực tiễn, không kể thời gian, địa điểm sản sinh và vật mang tin, được nộp lưu vào các kho LT theo một chế độ nhất định thì người ta gọi nó là TLNN. • TLNN là loại hình đặc biệt cả hình thức và nội dung mang tin, bao gồm: TL ảnh, phim điện ảnh, ghi âm, ghi hình và kỹ thuật số (KTS). TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0 912581997 • TL ảnh: là một loại TL tượng hình (hay là hình ảnh tĩnh), dùng ánh sáng, màu sắc và các phương tiện kỹ thuật nhiếp ảnh để ghi và làm tái hiện lại các sự kiện, hiện tượng xảy ra ở một thời điểm trong XH và tự nhiên trên các bức ảnh rời lẻ, trên phim nhựa, trên kính hoặc bằng kỹ thuật số. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0 912581997 • TL phim điện ảnh: là loại TL hình ảnh động hoặc TL "nghe-nhìn" dùng để ghi và làm tái hiện lại các sự kiện, hiện tượng bằng phương tiện kỹ thuật điện ảnh trên các phim nhựa. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0 912581997 - TL ghi âm: là loại TL mang nội dung thông tin bằng âm thanh (bài nói, âm nhạc, tiếng động) được ghi lại trên đĩa, trên phim cảm quang, trên băng từ tính . bằng các phương pháp ghi âm cơ học, quang học, từ tính, laser và KTS. - TL ghi hình và ghi âm: Là TL mang thông tin nghe-nhìn được ghi lại trực tiếp bằng hệ thống ghi hình điện tử trên băng từ tính, trên đĩa laser và bằng KTS. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0 912581997 - TL ghi hình và ghi âm: Là TL mang thông tin nghe-nhìn được ghi lại trực tiếp bằng hệ thống ghi hình điện tử trên băng từ tính, trên đĩa laser và bằng KTS. • + Âm bản (nê-ga-típ): Là những phim mà hình ảnh trên phim có độ sáng tối và màu sắc ngược lại với đối tượng chụp ảnh, quay phim, ghi âm quang học. • + Dương bản (pô-di-típ): là những ảnh chụp trên đó màu trắng, đen phản ánh đúng độ sáng, tối hoặc màu sắc của vật. • + Bản gốc: là những hình ảnh, âm bản thu nhận được trong quá trình ghi hình hoặc ghi âm trực tiếp. • + Bản sao: Là bản thu được do sao lại một hoặc nhiều lần từ bản gốc với mục đích để b/quản bản gốc và phổ biến rộng rãi thông tin. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0 912581997 2. Ý nghĩa tài liệu nghe nhìn 2. Ý nghĩa tài liệu nghe nhìn • là phương tiện thông tin, tuyên truyền nhanh chóng, hiệu quả và rộng rãi nhất • được sử dụng nhiều trên mặt trận chính trị, ngoại giao • Trong nghiên cứu khoa học (nhất là khoa học lịch sử), được sử dụng như một công cụ, phương tiện giúp các nhà khoa học nhận thức được một cách tốt nhất (xây dựng lại lịch sử quá khứ). TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0 912581997 • Trong lĩnh vực y học, được sử dụng nhiều để giúp các bác sĩ phát hiện sớm một số bệnh hiểm nghèo • Trong quốc phòng, là phương tiện đắc lực để nghiên cứu về đối phương: cách bố phòng của địch, các loại vũ khí trang bị mà địch sử dụng, các tin tức tình báo ghi được, các cuộc điện đàm của chỉ huy địch . TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0 912581997 • Trong lĩnh vực nghệ thuật, là công cụ xác thực nhất ghi lại một cách chuẩn xác nhất những phong tục, tập quán xa xưa hay những loại hình dân gian đặc sắc mà ngày nay không tồn tại. • Đặc biệt, là một nguồn sử liệu vô cùng quý giá vì nó mang tính chân thực cao . 912581997 LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN TS. Nguyễn Lệ Nhung TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0 912581997 LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN I. Khái niệm, ý nghĩa II. Phân loại TL nghe. II. Phân loại TL nghe nhìn III. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe nhìn IV. Bảo quản TL nghe nhìn V. Khai thác, sử dụng TL nghe nhìn VI. Công cụ tra
- Xem thêm -

Xem thêm: LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN

Bình luận về tài liệu luu-tru-tai-lieu-nghe-nhin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP