ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9- HK I-2010-2011

4 334 6 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 16:11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - LỊCH SỬ 9 NĂM HỌC 2010- 2011 GVBM : Hồ Xuân Hải A-TRẮC NGHIỆM : Câu1: Từ 1950 – 1970 là thời kì Liên xô thực hiện: A- Khôi phục kinh tế sau chiến tranh . B- Quốc hữu hóa các xí nghiệp,nhà máy . C- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của CNXH D- Chống chủ nghĩa phát-xít. Câu 2: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn được hình thành vào những năm 70của TK XX là A -Anh- Mĩ- Liên xô B - Mĩ-Tây Âu- Nhật Bản C-Liên xô- Mĩ- Tây Âu D- Anh-Pháp-Mĩ Câu 3 : Nước Đức thống nhất vào: A- 4-1960 B- 9-1970 C- 10-1980 D- 10-1990 Câu 4 :Tháng 12-1991 Hội nghị Ma-xtơ-rích (Hà Lan) của các nước EC thông qua quyết định quan trọng nào: A- Liên kết cạnh tranh với các nước ngoài khu vực B- Đổi tên Cộng đồng Châu Âu thành Liên Minh Châu Âu(EU) và có đồng tiền chung Châu Âu C- Xây dựng thị trường nội địa Châu Âu. D- Thống nhất trong lĩnh vực Nhà nước và giao thông Câu 5 : Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc vào: A-9-1977 B-9-1987 C- 9-1997 D -9-1998 Câu 6 : Tiếng bom của Phạm Hồng Thái nổ ở Sa Điện( Trung Quốc) vào: A- 6-1922 B-6-1923 C- 6-1924 D-6-1925 Câu 7 : ASEAN là tên gọi của: A- Hiệp hội các nước Đông Nam Á B- Diễn đàn khu vực Đông Nam Á C- Khối quân sự Đông Nam Á D- Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á Câu 8 : Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là: A-Mỹ B-Liên Xô C- Anh D-Nhật Câu 9 : Đắc điểm chính của phong trào giải phóng dân tộc thế giới sau 1945 là: A- Quy mô của phong trào ngày càng rộng lớn B-Nhiều thành phần xã hội tham gia C - Hình thức đấu tranh đa dạng,trong đó chủ yếu là vũ trang D-Cả 3 đặc điểm trên Câu10: Đến năm 2002 tổ chức ASEAN gồm: A- 10 nước B-9 nước C- 8 nước D- 6 nước Câu 11: Năm 1960 đã đi vào lịch sử Châu Phi với tên gọi “Năm châu Phi” vì: A- Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ B- 17 nước châu Phi giành được độc lập C- Hệ thống thuộc địa bị tan rã ở châu Phi D- Cuộc kháng chiến ở An-giê-ri thắng lợi Câu12 : Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức ASEAN vào thời gian: A-Tháng 7 - 1992 B-Tháng 9 - 1994 C-Tháng 7 - 1995 D- Tháng 9 - 1997 Câu 13 : Đặc khu kinh tế lớn nhất của Trung Quốc ở : A- Bắc Kinh B- Thượng Hải C- Thẩm Quyến D- Hà Khẩu Câu 14 : Nen-xơn Man-đê-la được nhận giải thưởng hòa bình vì: A- Là người có công trong cuộc đấu tranhchống chế độ A pac thai B-Là lãnh tụ của tổ chức ANC C- Là tổng thống da đen đầu tiên D- Là người đưa ra chiến lược kinh tế vĩ mô Câu 15 : Chạy đua vũ trang ,thành lập các khối quân sự,đàn áp phong trào giải phóng dân tộc là biểu hiện: A- Chiến tranh lạnh B-Chủ nghĩa thực dân C- Chiến lược toàn cầu D-Tất cả đều đúng Câu 16 : Nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc là: A-Thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế,xã hội,văn hóa B -Duy trì hòa bình và an ninh thế giới C-Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở bình đẳng D-Tất cả đều đúng Câu17: Liên minh kinh tế -chính trị lớn nhất thế giới : A - EU B- ASEAN C- SEV D- AU Câu 18 : Liên xô chế tạo thành công bom nguyên tử phá vỡ thế độc quyền của Mỹ vào thời gian: A - 1946 B- 1948 C- 1949 D-1950 Câu 19 :Con tàu vũ trụ lần đầu tiên đưa con người vòng quanh trái đất là: A - Tàu con thoi B- Con tàu “Phương Đông” C- Con tàu A-pô-lô D- Con tàu Ti-ta-níc Câu 20 : Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời vào thời gian nào?Tên viết tắt? A- 8/1/1949 (SEV) B-1/8/1949 (SUV) C- 5/4/1948/(NATO) D-5/5/1955 (USA) Câu 21 : Nước nào được mệnh danh là’’con rồng” Châu Á : A-Trung quốc B- Singapo C-Han quốc D-Nhật Bản Câu 22 :Trong những phát minh lớn về công cụ sản xuất mới của thế kỉ XX là: A-Máy tính điện tử B- Máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động C- Tàu vũ trụ D- Điện thoại di động Câu 23: Trụ sở chính của tổ chức ASEAN đặt tại: A- Băng-cốc B- Gia-các-ta C- Sin-ga-po D- Ku-la-lăm-pua. Câu 24: Nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu là: A- Xây dựng mô hình CNXH còn nhiều thiếu sót và sai lầm . B- Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước ra sức chống phá . C- Chậm sửa đổi trước biến động thế giới và khi sửa đổi vấp phải nhiều sai lầm . D- Tất cả các nguyên nhân trên Câu 25 :Đường lối cải cách, mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm : A- 1976 B- 1978 C- 1985 D-1986 Câu 26 : Tính đến năm 2004, Liên minh châu Âu (EU)có bao nhiêu nước thành viên: A- 12 B - 15 C- 25 D- 30 Câu 27 : Cuộc cách mạng KH-KT lần thứ hai được khởi đầu từ nước : A -Anh B-Pháp C-Nhật D-Mĩ Câu 28 : Theo thỏa thuận I-an –ta, Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào ? A -Pháp B-Liên Xô C-Các nước Tây Âu D-Mĩ Câu 29: Nối các mốc thời gian ở cột A với các sự kiện ở cột B cho đúng Cột A Cột B 1/ Ngày 24/10/1945 a- Tổ chức ASEAN được thành lập 1…… 2/ Ngày 1/1/1959 b- Liên hiệp quốc được thành lập 2…… 3 / Ngày 8/8/1967 c- Cách mạng Cu Ba thắng lợi 3……. 4/ Ngày 21/12/1991 d-Thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) 4…… Câu30: Thi hành chính sách hòa bình, trung lập, không tham gia vào các khối quân sự xâm lược của đế quốc ở Đông Nam Á là chính sách ngoại giao của các nước: A- Thái Lan, Phi-lip-pin B- In-đô-nê-xi-a,Miến Điện C- Thái Lan,In-đô-nê-xi-a D- Việt Nam,Cam-pu-chia Câu 31: Tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi là: A-Nen-xơn Man-đê-la B-Phi đen Cax-tơ-rô C- Hô-xe Mac-ti D- Xu-cac-nô Câu 32 :Đây là chữ viết tắt theo tiếng Anh của các tổ chức nào:Diễn đàn khu vực, Khu vực mậu dịch tự do, khối quân sự Đông Nam Á, Hiệp hội các nước Đông Nam Á, Liên minh châu Âu, khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. A- ASEAN:……………………………… WTO …………………… B- SEATO………………………………… UNECCO ……………………. C- AFTA:…………………………………… SEV ………………………. D- ARF:………………………………… SNG ……………………… Câu33 : Quốc gia ở Châu Á đi đầu trong cuộc '' Cách mạng xanh' : A- Trung Quốc B- Ấn Độ C- Sin-ga-po D- Hàn Quốc Câu 34: Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc là : A- 24/10/1945 B- 4/10/1946 C-27/7/1945 D- 20/11/1945 Câu 35: Cuộc cách mạng KH-KT lần thứ hai đã gây những hậu quả tiêu cực gì đến đời sống con người : A-Tài nguyên cạn kiệt ,môi trường ô nhiễm nặng B-Đưa con người sang nền văn minh hậu công nghiệp C-Cơ cấu dân cư thay đổi,lao động dịch vụ và trí óc tăng lên D-Tất cả đều đúng Câu 36: Phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này được ví như “ lục địa bùng cháy”: A- Châu Á B- Mỹ la tinh C- Châu Phi D- Châu Âu Câu37: Đói nghèo, dịch bệnh, lạc hậu, nội chiến là khó khăn hiện nay của : A. Châu Á B. Châu Âu C. Châu Mỹ D. Châu Phi Câu38: Giai cấp công nhân Việt nam ra đời từ: A- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TD Pháp B- Phong trào cách mạng Việt Nam 1919-1925 C- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TD Pháp D- Tất cả đều sai . Câu 39: Điền tiếp vào chỗ trống về Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa : Kết thúc ách nô dịch hơn ………………….của đế quốc và………………………của chế độ phong kiến , đưa đất nước Trung Hoa bước vào ……………… tự do và……………… được nối liền từ Châu Âu sang Châu Á . Câu 40 :Hiệp hội các nước Đông Nam Á ra đời vào : A-8-6-1965 B-8-7-1966 C- 8-8-1967 D- 8-8-1968 Câu 41 :Trật tự thế giới mới được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai là : A- Trật tự thế giới đơn cực B-Trật tự thế giới đa cực C -Trật tự hai cực I-an-ta D- Trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn Câu 42 :Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở CH Nam Phi là tổ chức : A-ĐCS Nam Phi B-Các tổ chức cách mạng Nam Phi C- Đảng Xã hội Nam Phi D- Đại hội dân tộc Phi Câu 43: “Một người khổng lồ về kinh tế, nhưng lại là chú lùn về chính trị” là hình ảnh của quốc gia nào sau chiến tranh thế giới thứ II: A- Mỹ B-Đức C- Nhật D- Anh Câu 44 :Khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ II là quốc gia : A-Nhật B-Liên Xô C-Mỹ D- Trung Quốc Câu 45: Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh nhờ vào chủ trương: A.Đại cách mạng văn hoá vô sản B.Ba ngọn cờ hồng C.Cải cách mở cửa D.Đại nhảy vọt Câu46: Người lãnh đạo cách mạng Cu Ba thắng lợi là: A.Phi đen Caxtơrô B.Nen-xơn Man-đê-la C.A-gien-đê D.Hô-xê-mác-ti Câu47: Mềm mỏng về chính trị và tập trung vào phát triển quan hệ kinh tế là chính sách đối ngoại của nước: A.Nhật B.Pháp C.Đức D.Mĩ B-TỰ LUẬN: Câu 1 : Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1950 đến đầu những năm 70 của TKXX ? Câu 2 : Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ? Tại sao có thể nói “Từ đầu những năm 90 của TKXX - Một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” Câu 3: Trình bày những thành tựu của cuộc cách mạng KHKT từ sau chiến tranh thế giới thứ II Câu 4 : Hãy nêu tóm tắt các xu thế phát triển của thế giới sau “ chiến tranh lạnh”.Trước xu thế đó,nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta là gì? Câu 5 : Hãy kể tên những tổ chức Liên Hợp quốc đang hoạt động ở Việt Nam mà em biết( ít nhất 5 tổ chức) Câu 6 : Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? Câu 7 :Tại sao nói“Hoà bình,ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với mỗi dân tộc”? Câu 8: Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? Câu 9 : Nêu những biểu hiện và hậu quả của “Chiến tranh lạnh”? Câu 10: Nêu những mặt tích cực và tiêu cực của cách mạng KH-KT đối với cuộc sống con người . Câu 11 : Tại sao nói Liên Xô là chỗ dựa vững chắc cho hòa bình và cách mạng thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 70 của thế kỉ XX? Câu12: Hãy trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Câu13: Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau chiến tranh? Câu 14: Nêu tiến trình cách mạng ở Cu Ba ( 1953 - 1961 ) Câu 15: Nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì ? Em hãy nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết ? Câu 16: Hãy cho biết nguyên nhân và quá trình dẫn đến sự liên kết khu vực các nước Tây Âu ? Câu17:Mục đích ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế ? Hoạt động và tác dụng của tổ chức này ? Câu 18: Nêu những thành tựu về sự phát triển kinh tế thần kì của Nhật bản sau chiến tranh ? Nguyên nhân? Câu 19 : Trình bày hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Trung Quốc năm 1949 Câu 20:Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc? Câu 21: Cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa hoạt động và tác dụng ? Câu 22: Trình bày các gia đoạn của phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai. Câu 23: Trình bày những nét khái quát về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. Câu 25:Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh . Câu 26: Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay ? . ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - LỊCH SỬ 9 NĂM HỌC 2010- 2011 GVBM : Hồ Xuân Hải A-TRẮC NGHIỆM : Câu1:. nhất trong lĩnh vực Nhà nước và giao thông Câu 5 : Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc vào: A -9-1 977 B -9-1 987 C- 9-1 997 D -9-1 998 Câu 6 : Tiếng bom của Phạm Hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9- HK I-2010-2011, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9- HK I-2010-2011, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9- HK I-2010-2011

Bình luận về tài liệu de-cuong-on-tap-lich-su-9-hk-i-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP