Bài 1: Chính tả Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

29 432 0 Gửi tin nhắn cho Ánh Hồng
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 04:11

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH GV: Phạm Thò Thu Phượng Bài cũ : Luyện tập về câu hỏi Câu hỏi 1 : Thế nào là câu hỏi ? Hãy cho ví dụ. 1 2 3 4 5 6 16 9 10 11 12 28 17 18 19 20 21 22 30 31 32 13 26 27 33 34 35 36 37 38 7 14 23 25 39 8 15 24 29 40 13 14 Câu hỏi 1 : Thế nào là câu hỏi ? Hãy cho ví dụ. 1 2 3 4 5 6 16 9 10 11 12 28 17 18 19 20 21 13 30 31 32 22 26 27 33 34 35 36 37 38 7 14 23 25 39 8 15 24 29 40 Câu hỏi 2 : Đặt 1 câu có dùng từ nghi vấn nhưng không phải câu hỏi, không được dùng dấu chấm hỏi. 1 2 3 4 5 6 22 9 10 11 12 28 17 18 19 20 21 13 30 31 32 16 26 27 33 34 35 36 37 38 7 14 23 25 39 8 15 24 29 40 1 2 3 4 5 6 22 9 10 11 12 28 17 18 19 20 21 13 30 31 32 33 26 27 16 34 35 36 37 38 7 14 23 25 39 8 15 24 29 40 Câu hỏi 2 : Đặt 1 câu có dùng từ nghi vấn nhưng không phải câu hỏi, không được dùng dấu chấm hỏi. . Lan đang làm bài thì bút bò hết mực, Lan nói với Hoa : - Cậu có thể cho tớ mượn cây bút được không ? BAØI MÔÙI Hoạt động 1 : Tìm hiểu bài Hoạt động. GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH GV: Phạm Thò Thu Phượng Bài cũ : Luyện tập về câu hỏi Câu hỏi 1 : Thế nào là câu hỏi ? Hãy cho ví dụ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1: Chính tả Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử, Bài 1: Chính tả Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử, Bài 1: Chính tả Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Bình luận về tài liệu bai-1-chinh-ta-su-tich-le-hoi-chu-dong-tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP