Bài 1: Chính tả Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Ánh Hồng
Ánh Hồng(11599 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 407
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 29 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 04:11

Mô tả: PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH GV: Phạm Thò Thu Phượng Bài cũ : Luyện tập về câu hỏi Câu hỏi 1 : Thế nào là câu hỏi ? Hãy cho ví dụ. 1 2 3 4 5 6 16 9 10 11 12 28 17 18 19 20 21 22 30 31 32 13 26 27 33 34 35 36 37 38 7 14 23 25 39 8 15 24 29 40 13 14 Câu hỏi 1 : Thế nào là câu hỏi ? Hãy cho ví dụ. 1 2 3 4 5 6 16 9 10 11 12 28 17 18 19 20 21 13 30 31 32 22 26 27 33 34 35 36 37 38 7 14 23 25 39 8 15 24 29 40 Câu hỏi 2 : Đặt 1 câu có dùng từ nghi vấn nhưng không phải câu hỏi, không được dùng dấu chấm hỏi. 1 2 3 4 5 6 22 9 10 11 12 28 17 18 19 20 21 13 30 31 32 16 26 27 33 34 35 36 37 38 7 14 23 25 39 8 15 24 29 40 1 2 3 4 5 6 22 9 10 11 12 28 17 18 19 20 21 13 30 31 32 33 26 27 16 34 35 36 37 38 7 14 23 25 39 8 15 24 29 40 Câu hỏi 2 : Đặt 1 câu có dùng từ nghi vấn nhưng không phải câu hỏi, không được dùng dấu chấm hỏi. . Lan đang làm bài thì bút bò hết mực, Lan nói với Hoa : - Cậu có thể cho tớ mượn cây bút được không ? BAØI MÔÙI Hoạt động 1 : Tìm hiểu bài Hoạt động. GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH GV: Phạm Thò Thu Phượng Bài cũ : Luyện tập về câu hỏi Câu hỏi 1 : Thế nào là câu hỏi ? Hãy cho ví dụ.

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 1: Chính tả Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử, Bài 1: Chính tả Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử, Bài 1: Chính tả Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-1-chinh-ta-su-tich-le-hoi-chu-dong-tu

Đăng ký

Generate time = 0.513799905777 s. Memory usage = 18.45 MB