bao cao tong ket hoat dong cong doan 2010

6 173 0 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 03:11

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC EA H’LEO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** ***** Số 02/BC- CĐCS Ea Khăl, ngày 30 tháng 5 năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2009 – 2010 Căn cứ vào hướng dẫn tổng kết của Công đoàn Giáo dục; căn cứ vào kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2009 – 2010, Công đoàn trường THCS Hùng Vương đánh giá các nội dung chương trình lớn như sau: I/ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CB – GV - CNV TẠI ĐƠN VỊ - Tổng số CBGVCNV: 26 đ/c; Nữ: 14 đ/c; Dân tộc: 4 đ/c; Nữ dân tộc: 3 đ/c - Tổng số CBGVCNV trong biên chế: 23 đ/c; Nữ: 12 đ/c; Dân tộc: 4 đ/c; Nữ dân tộc: 3 đ/c. - Tổng số CBGVCNV hợp đồng: 3 đ/c; Nữ: 2 đ/c; Dân tộc: 0 đ/c; Nữ dân tộc: 0 đ/c. - Tổng số CBGVCNV được đóng BHXH, BHYT: 23 đ/c; Nữ: 12 đ/c; Dân tộc: 4 đ/c; Nữ dân tộc: 3 đ/c. 1/ Chất lượng đội ngũ CB – GV – CNV Hiện đơn vò có 84,6% CB – GV – CNV có trình độ đạt chuẩn trở lên trong đó - Trình độ Đại học: 5 đ/c - Trình độ Cao đẳng: 17đ/c - Trình độ từ trung cấp trở xuống: 4 đ/c 2/ Việc làm, tiền lương và đời sống Nhìn chung, đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ CBCC trong trường ổn định và được cải thiện nhưng một số giáo viên - CNV vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế. II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2009 – 2010 Chương trình 1: Về chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nhà giáo và lao động trong đơn vò, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH-HĐH đất nước. - BCH Công đoàn thường xuyên phối kết hợp với BGH nhà trường tổ chức các hoạt động thi đua dạy và học cũng như việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CB – GV – CNV trong các ngày lễ lớn như: lễ khai giảng, ngày quốc tế phụ nữ, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập đoàn . - BCH Công đoàn giám sát sát sao việc thực hiện quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ của chính quyền tại đơn vò. Có những kiến nghò qua lời nói của CB – GV – CNV về việc phân công lao động của BGH chưa có những kiến nghò bằng văn bản từ CB – GV – CNV nên BCH Công đoàn chưa có điều kiện làm tốt nhiệm vụ của mình. - Trong các ngày lễ 20/10, 20/11, 8/3, 1/6, rằm tháng tám BCH Công đoàn luôn tham mưu với thủ trưởng đơn vò hổ trợ kinh phí để mua quà tặng CB – GV – CNV và các cháu là con em CB – GV – CNV trong trường. Cụ thể: BHC Công đoàn tham mưu với thủ trưởng đơn vò mua đồng phục cho CB – GV – CNV nữ nhân ngày 20/10; mua đồng phục cho CB – GV – CNV nam nhân ngày 20/11; tổ chức tọa đàm, tặng quà cho CB – GV – CNV nữ nhân ngày 8/3; tham mưu với thủ trưởng hổ trợ kinh phí tặng quà cho các cháu con em CB – GV – CNV trong đơn vò nhân ngày 1 – 6, BCH Công đoàn còn phối kết hợp với thủ trưởng đơn vò tổ chức sinh nhật cho CB – GV – CNV 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm . - Việc thực hiện các chính sách của đòa phương được đơn vò thực hiện rất nghiêm túc. - Việc thực hiện các chế độ của nhà giáo và lao động tại đơn vò vẫn còn cứng nhắc, chưa linh động, có CB – GV – CNV kêu ca việc phân công lao của thủ trưởng đơn vò chưa hợp lý . - Trong năm qua trường mới xây dựng được một nhà vệ sinh nhằm cải thiện việc vệ sinh của CB – GV – CNV và học sinh của đơn vò; nhà hiệu bộ và nhà công vụ cho giáo viên chưa có. - Trong năm học qua tại đơn vò có hiện tượng học sinh xâm hại đến thân thể, nhân phẩm của giáo viên. Nhà trường đã xử lý vụ việc: buộc gia đình và học sinh trực tiếp xin lỗi giáo viên; gia đình và học sinh lao động công ích tại trường trong hè. Chương trình 2: Nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ cơ bản của ngành “đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. - BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện Chỉ thò 40/CT – TW của Ban bí thư và Quyết đònh 09/QĐ – TTg của thủ tướng chính phủ về “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” động viên CB – GV – CNV đăng ký theo học các lớp đào tạo chuyên môn trên chuẩn. Hiện nay đơn vò đã có 5 GV đang theo học các lớp Đại học từ xa, Đại học tại chức . - BCH Công đoàn chưa phối hợp với chính quyền về xây dựng quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên - BCH Công đoàn vận động CB – GV – CNV thực hiện nghiêm nội quy của đơn vò, quy chế của ngành, tin tưởng vào sử lãnh đạo của các cấp trong sự nghiệp phát triển giáo dục. Chương trình 3: Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị chủ yếu của ngành. - Đầu năm học, BCH Công đoàn đã phát động phong trào thi đua “hai tốt” chất lượng cuối năm học 2009 – 2010 nâng lên rõ rệt, hưởng ứng phong trào “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” toàn thể CB – GV – CNV có thái độ hòa nhã hơn với học sinh và học sinh thì chăm học hơn, thường xuyên tham gia dọn vệ sinh lớp học và quanh trường làm cho lớp học và quang cảnh nhà trường luôn sạch; trong năm học 2009 – 2010 bộ phận cơ sở vật chất cùng thủ trưởng cơ quan đã tham mưu cấp trên, hội cha mẹ học sinh xây dựng nhà vệ sinh mới, cổng mới, xây sân trường, bồn cây tạo môi trường giáo dục. - BCH Công đoàn vận động GV và học sinh toàn trường hưởng ứng tốt cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệânh thành tích trong giáo dục”, giáo viên ra đề phù hợp với năng lực thực sự của học sinh, học sinh chòu khó học bài hơn nên kết quả HKII cao hơn HKI. CB – GV – CNV Hưởng ứng tốt các vận động “mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học tập và sáng tạo”, “dân chủ – kỷ cương – tình thương và trách nhiệm” . - Thông qua buổi tọa đàm 8/3/2010 BCH Công đoàn tuyên truyền luật “chống bạo lực gia đình”, triển khai các hoạt động và giao cho tổ nữ công phụ trách như: “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”, phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” . Chương trình 4: Tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn của cơng đồn, xây dựng tổ chức cơng đồn vững mạnh, tham gia xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. - Đầu tháng 12 năm 2009, được sự đồng ý của Công đoàn giáo dục và chi bộ trường THCS Hùng Vương, Công đoàn trường THCS Hùng Vương đã kiện toàn lại bộ máy BCH Công đoàn trong Đại hội Công đoàn THCS Hùng Vương nhiệm kỳ 2009 – 2012. - Công đoàn duy trì sinh hoạt đều đặn mỗi tháng một lần (lồng ghép cùng với họp Hội đồng) nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Công đoàn viên và triển khai các hoạt động do Phòng giáo dục và đòa phương phát động. - BCH Công đoàn chưa được sự chỉ đạo của chi bộ việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp - Tháng 10 năm 2009, BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thành công Hội nghò CBCC. - BCH Công đoàn thường xuyên theo dõi, ghi chép việc thực hiện giờ giấc, đồng phục công sở của CB – GV – CNV, hàng tháng trừ tiền các đ/c vi phạm để xung vào quỹ du lòch. - BCH Công đoàn đã ra 5 quyết đònh để Ban thanh tra nhân dân tiến hành thanh tra các hoạt động trong trường của Tổ hành chính và giáo viên. - BCH Công đoàn chưa xây dựng quy chế phối hợp với cuyên môn. - BCH Công đoàn xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng đ/c trong BCH - Hàng tháng BCH Công đoàn đều xây dựng kế hoạch hoạt động. III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG 1/ Những thành tích nỗi bật của đơn vò là: chất lượng giáo dục được nâng lên cao hơn so với năm học 2008 – 2009, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng cải thiện, sự phối hợp nhòp nhàng giữa BCH Công đoàn với BGH trong các hoạt động . 2/ Những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình hoạt động: quyền lực của Công đoàn có giới hạn dẫn đến mối đoàn kết nội bộ không được duy trì thường xuyên, có xảy ra mâu thuẫn nhỏ giữa GV – CNV và BGH. 3/ Những khó khăn bất cập hiện chưa giải quyết được là: BCH Công đoàn có tuổi đời còn quá trẻ, non kinh nghiệm nên giải quyết các vấn đề nảy sinh chưa hiệu quả. 4/ Những kiến nghò: Đối với chính quyền đồng cấp: cần phối hợp hơn nữa với BCH Công đoàn trong việc gìn giữ mối đoàn kết nội bộ. Đối với Công đoàn ngành: cần thường xuyên đi đến các đơn vò xem tình hình việc làm đời sống, tiền lương CB – GV – CNV; tổ chức thường xuyên các cuộc họp BCH Công đoàn giáo dục hoặc họp mở rộng để năm bắt tâm tư, giải quết các thắc mắc mà CĐCS không giải quyết được . Đối với lãnh đạo Phòng giáo dục: quan tâm hơn nữa đến việc dạy dỗ của CB – GV – CNV ở các trường trực thuộc, kòp thời uốn nắn những khuyết điểm mà đơn vò gặp phải . 5/ Bài học kinh nghiệm: - Cần xác đònh vai trò và quyền lực của BCH Công đoàn trong nhà trường để giúp nhà trường quản lý CB – GV – CNV đồng thời giúp bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CB – GV – CNV khi chính quyền chậm trể hoặc sai phạm - Cần có sự phối hợp hơn nữa giữa BCH Công đoàn và BGH, các đoàn thể trong nhà trường để xây dựng mối đoàn kết nội bộ ngày càng chặt chẻ hơn. - Lãnh đạo Phòng giáo dục cũng như Công đoàn ngành cần sâu sát hơn nữa đến tình hình của các đơn vò và có biện pháp can thiệp, xử lý kòp thời. IV/ TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI Trong năm học 2009 – 2010, Công đoàn trường THCS Hùng Vương đã cố gắng phấn đấu đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng cũng có những vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng. Công đoàn tự xếp loại: Công đoàn vững mạnh V/ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG: Kính đề nghò Công đoàn giáo dục ghi nhận những thành tích mà Công đoàn trường THCS Hùng Vương đã đạt được trong năm học qua, khen thưởng cho tập thể Công đoàn và các cá nhân có danh sách kèm theo. Nơi nhận: TM BAN CHẤP HÀNH CĐCS - CĐGD Chủ tòch - Chi ủy trường học - Lưu CĐCS Quách Đình Bảo CÔNG ĐOÀN GD EA HLEO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN CS HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________ ____________ Số 03/BC-CĐCS Ea Khăl, ngày 20 tháng 01 năm 2010 SỐ LIỆU BÁO CÁO NĂM HỌC 2009 – 2010 1. Tình hình đội ngũ CB, GV, CNV trong đơn vò: - Tổng số CB, GV, CNV: 26 đ/c; Nữ: 14 đ/c; Dân tộc: 4 đ/c; Nữ dân tộc: 3 đ/c - Tổng số CB, GV, CNV trong biên chế: 23 đ/c; Nữ: 12 đ/c; Dân tộc: 4 đ/c; Nữ dân tộc: 3 đ/c. - Tổng số CB, GV, CNV hợp đồng: 3 đ/c; Nữ: 2 đ/c; Dân tộc: 0 đ/c; Nữ dân tộc: 0 đ/c. - Tổng số CB, GV, CNV được đóng BHXH, BHYT: 23 đ/c; Nữ: 12 đ/c; Dân tộc: 4 đ/c; Nữ dân tộc: 3 đ/c. 2. Trình độ văn hoá: Tổng số CBVCLĐ có trình độ cấp III: 25 người; Nữ: 14; Nữ dân tộc: 3 3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: - Số CB, GV đi học để đạt trình độ: + Trung cấp: 0 đ/c; Cao đẵng: 0 đ/c; Đại học: 5 đ/c; Trên đại học: 0 đ/c; Ngoại ngữ: 0 đ/c; Quản lý GD: 0 đ/c + Số CB, GV đạt chuẩn: 21 đ/c. Tỉ lệ: 80,77% - Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trò: Số CB, GV đi học để đạt trình độ: Trung cấp: 0 đ/c; Cao cấp: 0 đ/c; Cử nhân: 0 đ/c - Công tác nghiên cứu khoa học: - Kết quả nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm năm 2009 – 2010 + Tổng số đề tài đăng ký thực hiện: 8; Nữ: 4; dân tộc: 1; Nữ dân tộc: 0 + Tổng số đề tài được hoàn thành: 8; Nữ: 4; dân tộc: 1; Nữ dân tộc: 0 Trong đó: đề tài được xếp loại cấp trường là 3; Nữ: 1; Dân tộc: 1; Nữ dân tộc: 0 Loại A: 1; Nữ: 1; Dân tộc: 0; Nữ dân tộc: 0 Loại B: 0; Nữ: 2; Dân tộc: 1; Nữ dân tộc: 0 Loại C: 3; Nữ: 0; Dân tộc: 1; Nữ dân tộc: 0 4. Công tác phát triển Đảng: - Tổng số đảng viên của đơn vò: 14 đ/c; Nữ: 6 đ/c; Dân tộc: 1 đ/c; Nữ dân tộc: 1 đ/c - Số đảng viên được kết nạp trong năm học: 0 đ/c; Nữ: 0 đ/c; DT: 0 đ/c; Nữ DT: 0 đ/c 5. Tổ chức công đoàn: - Tổng số đoàn viên công đoàn: 25 đ/c; Nữ: 14 đ/c; Dân tộc: 4 đ/c; Nữ dân tộc: 3 đ/c - Số đoàn viên mới kết nạp trong năm: 1 đ/c; Nữ: 0 đ/c; Dân tộc: 0 đ/c; Nữ DT: 0đ/c - Số đoàn viên đã được nhận thẻ 17 đ/c - Tổng số CB trong BCH 3 người; Nữ: 2; Dân tộc: 1; Nữ dân tộc: 0 - Số CB UBKT 1 người; Nữ: 0; Dân tộc: 0; Nữ dân tộc: 0 - Số CB ban nữ công 1 người; Nữ: 1; Dân tộc: 0; Nữ dân tộc: 0 6. Tiền lương (đồng/tháng) - Mức lương thấp nhất: khoảng 1.200.000 đ - Mức lương cao nhất: khoảng 3.800.000 đ - Bình quân: khoảng 2.500.000 đ 7. Hộ gia đình - Tổng số hộ: 20; hộ dân tộc: 3 - Số hộ gia đình có từ 3 con trở lên: 1 - Số hộ gia đình sinh con thứ 3 từ năm 2005 trở lại đây: 0 8. Công tác tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới: Hiện nay CĐCS chưa có các tài liệu nêu trên nên không có số liệu để báo cáo. 9. Hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo: - ng hộ quỹ Vì người nghèo: mỗi đ/c ủng hộ hai ngày công - ng hộ quà tết chiến só xuân Kỷ Sửu: 110.000đ. - Tham gia quyên góp xây dựng mái ấm công đoàn 30.000đ/đc - ng hộ trẻ em khuyết tật: 400.000đ 10. danh hiệu “chiến só thi đua” Cấp cơ sở: 01 đ/c 11. Công tác bồi dưỡng cán bộ CĐ: - Trong năm 2009 – 2010 BCH Công đoàn chưa tham gia lớp tập huấn cán bộ CĐ do Công đoàn cấp trên không tổ chức T/M BAN CHẤP HÀNH Chủ tòch Quách Đình Bảo . Số 02/BC- CĐCS Ea Khăl, ngày 30 tháng 5 năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2009 – 2010 Căn cứ vào hướng dẫn tổng kết của Công. ____________ Số 03/BC-CĐCS Ea Khăl, ngày 20 tháng 01 năm 2010 SỐ LIỆU BÁO CÁO NĂM HỌC 2009 – 2010 1. Tình hình đội ngũ CB, GV, CNV trong đơn vò: - Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao tong ket hoat dong cong doan 2010, bao cao tong ket hoat dong cong doan 2010, bao cao tong ket hoat dong cong doan 2010

Bình luận về tài liệu bao-cao-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP