de kiem tra dinh ki cuoi hoc ki 1

8 99 0
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 23:11

đề kiểm tra định kì cuối học kì I Môn: Toán lớp 2 Họ tên HS : . Lớp 2B: I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Câu1: (0,5 điểm) 90 3 = ? A. 87 B. 78 C. 97 D. 60 Câu 2: (0,5 điểm) - 8 Số cần điền vào vòng tròn là? A. 42 B. 41 C. 31 D. 45 Câu 3: (0,5 điểm) Số đờng thẳng trong hình vẽ là? A B C A. 9 B. 6 C. 3 D. 5 Câu 4: (0,5 điểm ) Ngày 6/1/2010 là thứ t. Hỏi ngày 13/1/2010 là thứ mấy? A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ t D. Thứ năm Câu 5 : (0,5 điểm) Kết quả phép tính 57 - 30 - 2 bằng kết quả phép tính nào dới đây : A. 57 - 29 B. 57 32 C. 57 30 Câu 6 : (0,5 điểm) Kết quả phép tính 52 - 23 + 17 bằng kết quả nào dới đây : A. 12 B. 36 C. 46 II. Phần tự luận (7 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính: 35 + 27 82 - 48 56 + 44 67 29 98 79 100 - 37 . . . . . . . . . . . . . . . Câu 2: Tìm x ( 1,5điểm ) x + 16 = 43 x 18 = 24 100 x = 56 45 - x = 40 15 . . . 33 Câu 3: ( 1 điểm) Thùng lớn đựng đợc 95 lít nớc. Thùng bé đựng ít hơn thùng lớn 26 lít. Hỏi thùng bé đựng đợc bao nhiêu lít nớc? Câu 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: Số bị trừ 38 22 41 100 Số trừ 19 14 18 Hiệu 23 35 12 Câu 5: (1 điểm) Một ngời có 100kg rau, sau khi ngời đó bán đợc một lợng rau thì còn lại 25 kg rau. Hỏi ngời đó đã bán đợc bao nhiêu ki lô -gam rau? Câu 6: (1 điểm) Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 34 đơn vị. Tìm số bị trừ. Hớng dẫn chấm bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I Năm học 2010 2011 Môn Toán lớp 2 I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1(0,5 điểm) chọn A; Câu 2 (1 điểm) chọn B; Câu 3 (0,5 điểm) chọn C; Câu 4 (1 điểm) chọn C II. Phần tự luận (7 điểm) Câu 5: (2 điểm) (mỗi ý đúng đợc 0,5 điểm) Câu 6: (1 điểm) Mỗi phần thực hiện tính đúng cho 0,5 điểm 9 + 7 - 6 = 16 6 (0,25 đ) 12 + 18 - 19 = 30 19 (0,25 đ) = 10 (0,25 đ) = 11 (0,25 đ) Câu 7: (1 điểm) Tính đúng mỗi phần cho 0,5 điểm x + 16 = 43 45 - x = 40 - 15 x = 43 16 (0,25 đ) 45 - x = 25 (0,25 điểm) x = 27 (0,25 đ) x = 45 25 x = 20 (0,25 điểm) Câu 8: (2 điểm)Câu lời giải đúng cho 0,5 điểm Phép tính đúng cho 1 điểm Đáp số đúng cho 0,5 điểm. Nếu phép tính sai, không cho điểm. Câu 9: (1 điểm) HS có thể làm nh sau: Số bị trừ hơn số trừ 34 đơn vị nên hiệu bằng 34. (0,25 điểm) Số trừ bằng hiệu nên số trừ bằng 34. (0,25 điểm) Vậy số bị trừ bằng: 34 + 34 = 68 (0,25 điểm) Đáp số: 68 (0,25 điểm) Lu ý: HS có thể làm theo cách khác nhng lập luận phảI chính xác, chặt chẽ. trờng tiểu học hợpđức đề kiểm tra định kì cuối học kì I Năm học 2010 - 2011 Điểm Môn: Tiếng Việt (Đọc) lớp 2 Họ tên HS : . Lớp : I. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm) (Thời gian 20 phút) Bài : Cây xoài của ông em ( TV2 Tập 1 - Trang 89) Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu x vào ô trống trớc ý trả lời đúng: Câu 1. (0,5 điểm) Ông bạn nhỏ trồng cây xoài này ở đâu? Đầu hè. Đầu sân. Trớc sân. Câu 2. (0,5 điểm) Tại sao mẹ bạn nhỏ chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông? Vì để tởng nhớ ông và tỏ lòng biết ơn ông. Vì biết ông thích ăn xoài. Vì nhà chỉ có xoài. Câu 3. (0,5 điểm) Ông bạn nhỏ trồng giống xoài nào? Xoài thanh ca. Xoài cát. Xoài tợng. Câu 4: (0,5 điểm)Tại sao bạn nhỏ cho rằng xoài nhà mình là thứ quà ngon nhất? Vì bạn thích ăn xoài. Vì xoài cát là của nhà bạn trồng. Vì xoài cát thơm ngon, bạn quen ăn, lại gắn với kỉ niệm về ông. Câu 5: (1điểm) Tìm 1 từ chỉ đặc điểm, 1 từ chỉ tính chất? Câu 6: (1điểm) Đặt một câu theo mẫu câu Ai làm gì? II. Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bốc thăm và đọc một trong các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17 (Trả lời từ 1 đến 2 câu hỏi tìm hiểu nội dung bài) (Tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/phút) GV coi . GV chấm . . Hớng dẫn chấm bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I Năm học 2010 2011 Môn: tiếng việt (đọc) - lớp 2 I. đọc thầm và làm bài tập (4điểm) Câu1. ý 3: 0,5điểm Câu2. ý 1: 0,5điểm Câu3. ý 2: 0,5điểm Câu4. ý 3: 0,5điểm Câu5. 1điểm Tìm và viết đúng mỗi từ cho 0,5 điểm Câu6. (1điểm): Câu đúng ngữ pháp, ý nghĩa cho 1 điểm. Sai mỗi lỗi về ngữ pháp, về ý nghĩa trừ 1/2 số điểm II. đọc thành tiếng (6 điểm) - Đọc đúng tiếng, đúng từ: 3 điểm (Đọc sai dới 3 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai 3 đến 5 tiếng: 2 điểm; đọc sai 6 đến 10 tiếng: 1,5 điểm; đọc sai 11 đến 15 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai trên 20 tiếng: 0 điểm) - Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1 điểm (Không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi đúng ở 5 dấu câu trở lên: 0 điểm) - Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm (Đọc quá 1 phút đến 2 phút : 0,5 điểm ; đọc quá 2 phút phải đánh vần nhẩm : 0 điểm) - Học sinh trả lời đúng câu hỏi tìm hiểu nội dung bài, cho 1 điểm. trờng tiểu họchợpđức đề kiểm tra định kì cuối học kì I Năm học 2010 - 2011 Lớp 2 Môn: tiếng việt ( Viết) (Thời gian 40 phút không kể chép đề) I. Chính tả (5 điểm) 1. (4điểm) GV đọc cho học sinh nghe viết bài Hai anh em. (TV2 - Tập 1 - Trang 119) Viết đoạn : Cho đến một ôm chầm lấy nhau." (Thời gian 12 phút) 2. (1 điểm) Bài tập: Điền l hay n vào chỗ chấm: - Kì .ạ, .óng .ảy, bó .úa, .uôi con. (Thời gian 3 phút) II. Tập làm văn (5 điểm) (Thời gian 25 phút) Đề bài: Viết đoạn văn( khoảng 4 đến 5 câu) kể về gia đình em. Gợi ý: 1, Gia đình em gồm mấy ngời? Đó là những ai? 2, Nói về từng ngời trong gia đình? 3, Em yêu quý những ngời trong gia đình em nh thế nào? Hớng dẫn chấm bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I Năm học 2010 2011 Môn: tiếng việt (Viết) - lớp 2 I. Chính tả : 5 điểm 1. (4 điểm) Yêu cầu: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định), trừ 0,5 điểm. * Lu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách hoặc trình bày bẩn, bị trừ 1 điểm toàn bài. 2. (1 điểm) HS điền đúng mỗi chỗ chấm cho 0,2 điểm. II. Tập làm văn: (5 điểm) Học sinh viết đợc đoạn văn từ 4 5 câu đúng yêu cầu của đề và đảm bảo các yêu cầu sau: Câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ đợc 5 điểm. Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, về chữ viết, có thể cho điểm dới 5 . 6: (1 điểm) Mỗi phần thực hiện tính đúng cho 0,5 điểm 9 + 7 - 6 = 16 6 (0,25 đ) 12 + 18 - 19 = 30 19 (0,25 đ) = 10 (0,25 đ) = 11 (0,25 đ) Câu 7: (1 điểm). số thích hợp vào ô trống: Số bị trừ 38 22 41 100 Số trừ 19 14 18 Hiệu 23 35 12 Câu 5: (1 điểm) Một ngời có 10 0kg rau, sau khi ngời đó bán đợc một lợng
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra dinh ki cuoi hoc ki 1, de kiem tra dinh ki cuoi hoc ki 1, de kiem tra dinh ki cuoi hoc ki 1

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-dinh-ki-cuoi-hoc-ki-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP