cay song o dau

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(9636 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 49
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 20:11

Mô tả: MON: Tệẽ NHIEN XAế HOI Nhúm thc hin: xanh lỏ cõy Thỳy Hng, Hoan Hu, Trỳc Linh Ngc, Lan Hng Khai, Nguyờn Ngy thc hin: 05/12/2009 Cho hoc sinh xem tranh Tự nhiên xã hội • Cây sống ở đâu? Quan saùt phim video • Trong phim coù nh ng lo i caây naøo?ữ ạ • Caùc lo i caây naøy th ng s ng đñaâu?ạ ườ ố ở Caõy mửụựp soỏng treõn caùn • Caây luùa- s ng d i n cố ướ ướ K t lu nế ậ • Caây s ng đñ c kh p n iố ượ ở ắ ơ • Ví dụ: d i n c, treân c n….ướ ướ ạ Ngh e gì? Bieát gì? Hieåu gì? . ph t do nhóm th ng cu c đđ a ra.ạ ắ ộ ư TÀI LIỆU THAM KH O • http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Tuong-xanh-c han -song/ 20864436/197/( hình ảnh một số loại cây. đâu? Quan saùt phim video • Trong phim coù nh ng lo i caây na o? ữ ạ • Caùc lo i caây naøy th ng s ng đñaâu?ạ ườ ố ở Caõy mửụựp soỏng treõn caùn • Caây

— Xem thêm —

Xem thêm: cay song o dau, cay song o dau, cay song o dau

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.130244016647 s. Memory usage = 17.55 MB