cay song o dau

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11504 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 158
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 20:11

Mô tả: MON: Tệẽ NHIEN XAế HOI Nhúm thc hin: xanh lỏ cõy Thỳy Hng, Hoan Hu, Trỳc Linh Ngc, Lan Hng Khai, Nguyờn Ngy thc hin: 05/12/2009 Cho hoc sinh xem tranh Tự nhiên xã hội • Cây sống ở đâu? Quan saùt phim video • Trong phim coù nh ng lo i caây naøo?ữ ạ • Caùc lo i caây naøy th ng s ng đñaâu?ạ ườ ố ở Caõy mửụựp soỏng treõn caùn • Caây luùa- s ng d i n cố ướ ướ K t lu nế ậ • Caây s ng đñ c kh p n iố ượ ở ắ ơ • Ví dụ: d i n c, treân c n….ướ ướ ạ Ngh e gì? Bieát gì? Hieåu gì? . ph t do nhóm th ng cu c đđ a ra.ạ ắ ộ ư TÀI LIỆU THAM KH O • http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Tuong-xanh-c han -song/ 20864436/197/( hình ảnh một số loại cây. đâu? Quan saùt phim video • Trong phim coù nh ng lo i caây na o? ữ ạ • Caùc lo i caây naøy th ng s ng đñaâu?ạ ườ ố ở Caõy mửụựp soỏng treõn caùn • Caây

— Xem thêm —

Xem thêm: cay song o dau, cay song o dau, cay song o dau

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu cay-song-o-dau

Đăng ký

Generate time = 0.159103870392 s. Memory usage = 18.45 MB