GIAO DUC KI LUAT TICH CUC

14 51 0
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 19:11

BÀI 2 Sự cần thiết phải chấm dứt TRỪNG PHẠT THÂN THỂ TRẺ EM MỤC TIÊU Học xong bài này HV có khả năng: • Hiểu và nhận thức được những hậu quả của việc TPTTTE • Hiểu và phân tích được việc TPTTTE là không phù hợp với mục tiêu giáo dục, với đạo đức nhà giáo. • Biết được việc TPTTTE là vi phạm luật pháp cuả VN và Quốc tế. MỤC TIÊU Học xong bài này HV có khả năng: • Hiểu và nhận thức được những hậu quả của việc TPTTTE • Hiểu và phân tích được việc TPTTTE là không phù hợp với mục tiêu giáo dục, với đạo đức nhà giáo. • Biết được việc TPTTTE là vi phạm luật pháp cuả VN và Quốc tế. NỘI DUNG 1. Hậu quả của việc sử dụng biện pháp TPTTTE 2. Mục tiêu GD và đạo đức nhà giáo 3. Những quy định của pháp luật VN và Quốc tế có liên quan đến việc TPTTTE Cần thiết phải chấm dứt TPTTTE! - Hãy thể hiện quan điểm của bạn đ/v ý kiến trên bằng cách đứng vào vị trí phù hợp từ 15 Số 1: Phản đối Số 2: Không đồng ý Số 3: Chỉ đồng ý một phần Số 4: Đồng ý Số 5: Rất đồng ý - Giải thích tại sao mình lại đứng vào vị trí đó. 1. Hậu quả của việc sử dụng biện pháp TPTTTE Hoạt động nhóm: - Mỗi người hãy hồi tưởng và kể lại 1 tình huống mà mình đã từng bị TPTT. - Mỗi nhóm chọn 1 tình huống điển hình nhất để trình bày trước lớp. Chú ý làm rõ: + Chuyện xảy ra ntn? Khi bạn bao nhiêu tuổi? + Khi bị TPTT, bạn cảm thấy ntn? + Cảm xúc đó đã tác động ntn đến bạn? THẢO LUẬN NHÓM Việc TPTTTE gây ra những hậu quả như thế nào ? - đối với trẻ em? - đến mối quan hệ giữa người lớn với trẻ em? - đến chất lượng GD? - đến hạnh phúc gia đình? - đến trật tự, an toàn XH? - … KẾT LUẬN TPTTTE ảnh hưởng không tốt tới: - Sự phát triển của trẻ. ( sức khỏe, tâm lí, tính cách, trí tuệ, đạo đức,…) - Mối quan hệ giữa người lớn với trẻ em ( Trẻ hận người lớn, mất lòng tin với người lớn, xa lánh người lớn,…) - Chất lượng giáo dục ( Trẻ chán học, bỏ học, học tập sút kém…) - Trật tự, an toàn xã hội ( Trẻ bỏ nhà đi bụi, gia tăng TNXH, phạm pháp,…) THẢO LUẬN Nhóm 1 và 2: - Nghiên cứu MTGD và chuẩn đạo đức GV - Cho biết: Việc TPTTTE có phù hợp với đạo đức GV không? Có nhằm thực hiện MTGD không? Nhóm 3 và 4: - Nghiên cứu 1 số VB pháp luật có liên quan - Cho biết : Việc TPTTTE có vi phạm pháp luật VN và QT không? THẢO LUẬN Qua các HĐ trên, bạn hãy cho biết vì sao cần phải chấm dứt TPTTTE? KẾT LUẬN CHUNG Cần chấm dứt TPTTTE vì: • TPTTTE gây ra những hậu quả nặng nề cho TE, gia đình, nhà trường và XH. • Không phù hợp với đạo đức nhà giáo. • Không thực hiện mục tiêu GD • TPTTTE là vi phạm Pháp luật VN và quốc tế. . TPTTTE Cần thiết phải chấm dứt TPTTTE! - Hãy thể hiện quan điểm của bạn đ/v ý ki n trên bằng cách đứng vào vị trí phù hợp từ 15 Số 1: Phản đối Số 2: Không
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO DUC KI LUAT TICH CUC, GIAO DUC KI LUAT TICH CUC, GIAO DUC KI LUAT TICH CUC

Bình luận về tài liệu giao-duc-ki-luat-tich-cuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP