bai 14 vat ly 7

18 115 0 Gửi tin nhắn cho Hannes Alfvén
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 16:11

BÀI 14 : TiÕt 16 KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 : Đánh dấu X vào ô trả lời thích hợp : ĐÚNG SAI • Âm có thể truyền qua mọi môi trường • Nói chung vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng,trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí X X Câu 2 : Âm không thể truyền trong môi trường nào sau đây ? A. Khoảng chân không B. Tường bê tông C. Nước biển D. Tầng khí quyển bao quanh trái đất TRONG CƠN DÔNG,KHI CÓ TiA CHỚP THƯỜNG KÈM THEO TiẾNG SẤM.SAU ĐÓ CÒN NGHE THẤY TiẾNG Ì ẦM KÉO DÀI GỌi LÀ SẤM RỀN. TẠI SAO LẠI CÓ TiẾNG SẤM RỀN ? I.ÂM PHẢN XẠ- TiẾNG VANG -Âm dội lại khi gặp một mặt chắn gọi là âm phản xạ -Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây Bài 14 PHẢN XẠ ÂM- TiẾNG VANG C1 Em đã từng nghe được tiếng vang ở đâu ? Vì sao em nghe được tiếng vang đó? - Tiếng vang ở vùng có núi .Vì ta phân biệt được âm phát ra trực tiếp và âm truyền đến núi rồi dội trở lại đến tai ta - Tiếng vang trong phòng rộng.Vì ta phân biệt được âm phát ra trực tiếp và âm truyền đến tường phòng rồi dội trở lại đến tai ta C2 Tại sao trong phòng kín,ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi ta nghe chính âm đó ngoài trời ? Ta nghe thấy âm thanh trong phòng kín to hơn khi ta nghe chính âm thanh đó ngoài trời vì ở ngoài trời ta chỉ nghe được âm phát ra,còn ở trong phòng kín ta nghe được âm phát ra và âm phản xạ từ tường cùng một lúc nên nghe to hơn C3 Khi nói to trong phòng rất lớn thì nghe được tiếng vang. Nhưng nói to như vậy trong phòng nhỏ thì không nghe được tiếng vang. a.Trong phòng nào có âm phản xạ? b.Tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang.Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s a. Cả 2 phòng đều có âm phản xạ.Nói to trong phòng nhỏ không nghe thấy tiếng vang vì âm phản xạ từ tường phòng và âm phát ra đến tai ta gần như cùng lúc. b. Khoảng cách ngắn nhất từ người nói và bức tường để nghe rõ được tiếng vang : 340m/s .1/30s =11,3 m Kết luận : Có tiếng vang khi ta nghe thấy………………… cách …… một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây âm phản xạ âm trực tiếp THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU ÂM PHẢN XẠ II.VẬT PHẢN XẠ ÂM TỐT VÀ VẬT PHẢN XẠ ÂM KÉM - Những vật cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt ( hấp thụ âm kém) - Những vật mềm,xốp có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém . cửa, rừng núi, mặt đất.Tiếng sấm rền là âm phản xạ. Hc bi Lm cỏc bi tp t 14. 1 n 14. 5 sỏch bi tp c Cú th em cha bit Xem trc bi đọc trước bài ôn tập tổng. -Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây Bài 14 PHẢN XẠ ÂM- TiẾNG VANG C1 Em đã từng nghe được tiếng vang ở đâu ? Vì sao
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 14 vat ly 7, bai 14 vat ly 7, bai 14 vat ly 7

Bình luận về tài liệu bai-14-vat-ly-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP