Bài tập xác định CTPT

1 68 0 Gửi tin nhắn cho Larry Ellison
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 16:11

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ 1. Chất A có %C = 60% , %H = 10,34% còn lại của oxi. Tỉ khối hơi của X so với metan bằng 3,625. Xác định CTPT của A. ĐS: C 3 H 6 O 2. Đốt cháy 2,575g chất X thu được 2,24 lít lít CO 2 (đktc), 2,025g nước và 0,28 lít N 2 (đktc). Phân tử khối của X bằng 103. Xác định CTPT của X. ĐS: C 4 H 9 NO 2 3. Chất A có CTTQ C n H 2n-6 . Phân tử khối của A bằng 78. Xác định CTPT . ĐS: C 6 H 6 4. Chất A có CTĐGN C 3 H 4 O, phân tử khối của A nhỏ hơn 150. Xác định CTPT. ĐS: C 3 H 4 O và C 6 H 8 O 2 5. Chất Y có thành phần nguyên tố C, H. Đốt cháy 0,05 mol chất Y cần 0,45 mol oxi thu được 0,35 mol CO 2 . Xác định CTPT của Y. ĐS: C 7 H 8 6. Chất X có thành phần nguyên tố C, H, O. Phân tử khối của X bằng 60. Xác định CTPT của X. ĐS: C 3 H 8 O (2 +1 đp) C 2 H 4 O 2 (2đ) . BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ 1. Chất A có %C = 60% , %H = 10,34% còn lại của oxi. Tỉ khối hơi của X so với metan bằng 3,625. Xác định CTPT của. tử khối của X bằng 103. Xác định CTPT của X. ĐS: C 4 H 9 NO 2 3. Chất A có CTTQ C n H 2n-6 . Phân tử khối của A bằng 78. Xác định CTPT . ĐS: C 6 H 6 4. Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập xác định CTPT, Bài tập xác định CTPT, Bài tập xác định CTPT

Bình luận về tài liệu bai-tap-xac-dinh-ctpt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP