Bài tập xác định CTPT

Larry Ellison
Larry Ellison(11611 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 54
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 16:11

Mô tả: BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ 1. Chất A có %C = 60% , %H = 10,34% còn lại của oxi. Tỉ khối hơi của X so với metan bằng 3,625. Xác định CTPT của A. ĐS: C 3 H 6 O 2. Đốt cháy 2,575g chất X thu được 2,24 lít lít CO 2 (đktc), 2,025g nước và 0,28 lít N 2 (đktc). Phân tử khối của X bằng 103. Xác định CTPT của X. ĐS: C 4 H 9 NO 2 3. Chất A có CTTQ C n H 2n-6 . Phân tử khối của A bằng 78. Xác định CTPT . ĐS: C 6 H 6 4. Chất A có CTĐGN C 3 H 4 O, phân tử khối của A nhỏ hơn 150. Xác định CTPT. ĐS: C 3 H 4 O và C 6 H 8 O 2 5. Chất Y có thành phần nguyên tố C, H. Đốt cháy 0,05 mol chất Y cần 0,45 mol oxi thu được 0,35 mol CO 2 . Xác định CTPT của Y. ĐS: C 7 H 8 6. Chất X có thành phần nguyên tố C, H, O. Phân tử khối của X bằng 60. Xác định CTPT của X. ĐS: C 3 H 8 O (2 +1 đp) C 2 H 4 O 2 (2đ) . BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ 1. Chất A có %C = 60% , %H = 10,34% còn lại của oxi. Tỉ khối hơi của X so với metan bằng 3,625. Xác định CTPT của. tử khối của X bằng 103. Xác định CTPT của X. ĐS: C 4 H 9 NO 2 3. Chất A có CTTQ C n H 2n-6 . Phân tử khối của A bằng 78. Xác định CTPT . ĐS: C 6 H 6 4. Chất

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài tập xác định CTPT, Bài tập xác định CTPT, Bài tập xác định CTPT

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-tap-xac-dinh-ctpt

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.13538289070129 s. Memory usage = 18.56 MB