tập đọc lớp3- bài về quê ngoại

29 800 2 Gửi tin nhắn cho Pierre Omidyar
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 10:11

Môn: Tập ®äc Giáo viªn:Ph¹m ThÞ Thoa Tr­êng TiÓu häc Qu¶ng Long Thứ năm ngày tháng 12 năm 2010 Tập đọc c on 1 ca bi ụi bn. Cõu hi: Ln u tiờn ra th xó chi, Mn thy th xó cú gỡ l? c on 2 v 3 ca bi ụi bn. Cõu hi: Em hiu cõu núi ca ngi b nh th no? Thứ năm ngày tháng 12 năm 2010 Tập đọc VỊ quª ngo¹i Hµ S¬n Từ ngữLun ®äc Thứ ba ngày 9 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Đầm sen nở, ríu rít, rực màu rơm phơi , mát rợp, thuyền trơi Em vỊ quª ngo¹i nghØ hÌ, GỈp ®Çm sen në mµ mª h­¬ng trêi. GỈp bµ ti ®· t¸m m­¬i, Quªn quªn nhí nhí nh÷ng lêi ngµy x­a. GỈp tr¨ng gỈp giã bÊt ngê, ë trong phè ch¼ng bao giê cã ®©u. Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2005 Tập đọc Về quê ngoại Về quê ngoại Em về quê ngoại / nghỉ hè, Em về quê ngoại / nghỉ hè, Gặp đầm sen nở / mà mê hương trời. Gặp đầm sen nở / mà mê hương trời. Gặp bà tuổi đã tám mươi, Gặp bà tuổi đã tám mươi, Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa. Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa. Gặp trăng gặp gió bất ngờ, Gặp trăng gặp gió bất ngờ, ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. VỊ quª ngo¹i (tr.133) Hµ S¬n T ngừ ữ Lun ®äc Em vỊ quª ngo¹i nghØ hÌ, GỈp ®Çm sen në mµ mª h­¬ng trêi. GỈp bµ ti ®· t¸m m­¬i, Quªn quªn nhí nhí nh÷ng lêi ngµy x­a. Gặp trăng gặp gió bất ngờ, Ở trong phố ch¼ng bao giờ có đâu. Thứ ba ngày 9 tháng 12 năm 2008 Tập đọc h­¬ng trêi ch©n ®Êt VỊ quª ngo¹i Hµ S¬n Từ ngữLun ®äc Thứ ba ngày 9 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Đầm sen nở, ríu rít, rực màu rơm phơi , mát rợp, thuyền trơi h­¬ng trêi ch©n ®Êt Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2005 Tập đọc Về quê ngoại Tìm hiểu bài Thảo luận nhóm đôi Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2005 Tập đọc Về quê ngoại Tìm hiểu bài Bạn nhỏ thấy ở quê có những gì lạ? Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 Tập đọc: Về quê ngoại LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi . ®©u. Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2005 Tập đọc Về quê ngoại Về quê ngoại Em về quê ngoại / nghỉ hè, Em về quê ngoại / nghỉ hè, Gặp đầm sen nở / mà mê. năm 2005 Tập đọc Về quê ngoại Tìm hiểu bài Thảo luận nhóm đôi Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2005 Tập đọc Về quê ngoại Tìm hiểu bài Bạn nhỏ thấy ở quê có
- Xem thêm -

Xem thêm: tập đọc lớp3- bài về quê ngoại, tập đọc lớp3- bài về quê ngoại, tập đọc lớp3- bài về quê ngoại

Bình luận về tài liệu tap-doc-lop3-bai-ve-que-ngoai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP