bộ đề thi HSG lớp 1

10 69 1
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 10:11

Điểm khảo sát chất lợng học sinh giỏi - khối 1- Đề số1 Môn: Tiếng Việt Thời gian: 50 phút không kể thời gian giao đề Họ tên . Lớp 1 Bài 1 Điền n hay l : ăm ay .ớp Một uyện tài Gắng công , ô .ức để ngày mai vui . Điền ơu hay iêu v d u thanh thích hp v o ch chm sau: Con h .; bình r . ; thời khóa b .; ch . cói Bài 2. Điền dấu thanh : Ai cung phai cô găng cho ky thi học sinh gioi săp tơi . Bài 3 a/Cho các âm (chữ) : i ,ê , n , m , ng , em hãy: - Ghép thành các vần thích hợp : - Ghép thành tiếng có nghĩa : . - Tìm 3 tiếng có vần vừa ghép ở trên : . b/Cho các tiếng : nhờng ,vờn , lợn , thơng , lợm , sớng hãy điền vào chỗ chấm ( ) để đợc các từ có nghĩa . . tợc . nhịn tình bay vui . lúa Bài 4.in uụn hay n : V .tỏo ý m Bay l v m Bài 5.GV cho HS c nghe vit : Vn nhón , yờn nga , xin li , con nhn , sỏo su , bu c. Điểm khảo sát chất lợng học sinh giỏi - khối 1- Đề số 2 Môn: Tiếng Việt Thời gian: 50 phút không kể thời gian giao đề Câu 1: in vo ch chm a. in c hay k: qua .u úng a thi .ốn din .ch b. in vn oang hay oac: Ca s m t. b mc ỏo kh Câu2: Nối cột A với cột B cho phù hợp A B Mẹ đan chót vót Núi cao áo khoác Bố gói líu lo Chim hót Bánh chng Câu 3: Điền dấu thanh thích hợp vào câu văn sau: a, Ma thang bay gay canh tram Năng thang tam ram trai bong. b, Viết lại cho đúng câu văn trên Câu4: in ph õm tớch hp vo ch chm. t nc, . ng u, n. ut, .uch. oc, e úng, ỏo . ong, och och, con . ao, ao hng, y nhỏp, ip, . ui chy, um uờ. Cõu 5. in vn thớch hp vo ch chm. loay h …… , th ……. thoải, kh ……… lang, tóc x ……, hoa x …… Bài kiểm tra học sinh giỏi Môn Tiếng Việt - Đề số 3 Họ tên . Lớp 1 Câu 1: Cho các âm(chữ) : ô , n , ng , , ơ , u em hãy: - Ghép thành các vần thích hợp : - Ghép thành tiếng có nghĩa : . - Tìm 3 tiếng có vần vừa ghép ở trên : . Câu 2: Điền dấu thanh : - Dong nơc chay tơng đôi lơn, trên đo thuyên be đi lai đơc. - Cac ban hoc sinh gioi lơp 1 chăm chi, chiu kho. Câu 3: Chọn chữ thích hợp điền vào chỗ trống a- (lặng hay nặng): lẽ, nề b- (no hay lo): lắng, đói. Câu4: chọn và điền vần vào chỗ trống - ang hay anh: hiền l ` . , cây b `. - om hay am: ch ` râu , cành c Câu 5: Viết và trình bày vần, từ, câu dới đây: - yên, uông, âng, ơm - trái lựu, sừng hơu, dòng sông - Con suối sau nhà rì rầm chảy.Đàn bê cắm cúi gặm cỏ bên sờn đồi. Bài kiểm tra học sinh giỏi Môn Tiếng Việt - Đề số 4 Họ tên . Lớp 1 Câu 1: Cho các âm(chữ) : a , i , ng , o , ô , u em hãy: - Ghép thành các vần thích hợp : - Ghép thành tiếng có nghĩa : . - Tìm 3 tiếng có vần vừa ghép ở trên : . Câu 2: Điền dấu thanh : - Ma thang bay gay canh tram Năng thang tam ram trai bong. - Câu văn trên có tiếng. - Có vần am. Câu 3: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống a- (ong hay ông): con, già b- (ung hay ng): cây s , s`.hơu Câu4: nối cột A với cột B cho thích hợp A B Mẹ em là kéo gỗ rất khỏe Con voi thơng yêu nhau Anh chị em bác sĩ Câu 5: Viết và trình bày vần, từ, câu dới đây: - iên, ơn, ơng, uông - con nhím, mũm mĩm,thanh kiếm - Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Bài kiểm tra học sinh giỏi Môn Tiếng Việt - Đề số 5 Họ tên . Lớp 1 Câu 1: Cho các âm(chữ) : e,ch,x,o,d,qu,a em hãy: - Ghép thành các vần thích hợp : - Ghép thành tiếng có nghĩa : . - Tìm 3 từ có tiếng vừa ghép ở trên : . Câu 2: Điền dấu thanh : Nhng bông cai nơ rô nhuôm vang ca canh đông.Trên trơi, bơm bay lơn tng đan. - Câu văn trên có tiếng. - Có vần uôm; .vần ơm. Câu 3: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống a- (ân hay ăn: bạn th, con tr b- ( ôn hay ơn): khlớn, c ma Câu4: nối cột A với cột B cho thích hợp A B Sơn ca dới nớc Cá bơi nhờng nhịn nhau Anh chị em hót líu lo Câu 5: Viết và trình bày vần, từ, câu dới đây cho đúng chính tả: - ăng, âng, ung, ng, iêng - rau muống, nhà trờng, đờng làng, buôn làng - Ban ngay, Se phai đi kiêm ăn cho ca nha. Tôi đên, Se mơi co thơi gian âu yêm đan con. Bài kiểm tra học sinh giỏi Môn Tiếng Việt - Đề số 6 Họ tên . Lớp 1 Câu 1: Cho các âm(chữ) : i, a, ơ, e,o,ch em hãy: - Ghép thành các vần thích hợp : - Ghép thành tiếng có nghĩa : . - Tìm 3 từ có tiếng vừa ghép ở trên : . Câu 2: Điền dấu thanh : Môt đan co trăng phau phau ăn no tăm mat ru nhau đi năm. - Câu ca dao trên có tiếng. - Có vần au. Câu 3: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống a- (oc hay ac: hạt th, bản nh b- ( it hay iêt): con v., thời t. Câu4: Nối cột A với cột B cho thích hợp A B Em nh thỏ Chạy nhanh yêu thơng nhau Anh chị em viết bài Câu 5: Viết và trình bày vần, từ, câu dới đây cho đúng chính tả: - om, am,ăm, âm, ôm ,ơm - đom đóm, trái cam, tăm tre - Trong vom la mơi chôi non Chum cam ba giữ vẫn con đung đa Quả ngon danh tận cuôi mua Chơ con, phân chau ba cha chảy vao. Bài kiểm tra học sinh giỏi Môn Tiếng Việt - Đề số 7 Họ tên . Lớp 1 . Câu 1: Cho các âm(chữ) : a, ă, e, ê,i , o,ng, nh em hãy: - Ghép thành các vần thích hợp : - Ghép thành tiếng có nghĩa : . - Tìm 3 từ có tiếng vừa ghép ở trên : . Câu 2: Nối cột A với cột B cho thích hợp A B Bà già nhả tơ Lá cờ mua nấm rơm Con tằm đi lom khom Mẹ đi chợ đỏ thắm Câu 3: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống - (om hay am): rừng tr`. cành tr. bà c ` kh .chuối - (ăm hay âm): con t`. đỏ th n rơm m `.non Câu 4: Đọc các dòng thơ sau Vang mơ nh trai chin Chum giẻ treo nơi nao Gio đa hơng thơm lạ Đơng tơi trơng xôn xao. - Câu thơ trên gồm . tiếng. Có tiếng có vần ơm. Có tiếng có vần ơng. - Viết và trình bày câu thơ trên cho đúng chính tả: Bài kiểm tra học sinh giỏi Môn Tiếng Việt - Đề số 8 Họ tên . Lớp 1 . Câu 1: Cho các âm(chữ) : a, ă, â, o, ô, ơ,u ,t ,i , iê, uô, ơ em hãy: - Ghép thành các vần thích hợp : . - Ghép thành tiếng có nghĩa : . - Tìm 3 từ có tiếng vừa ghép ở trên : Câu 2: Nối cột A với cột B cho thích hợp A B Bác nông dân chín thơm lựng Chim hót đang tuốt lúa Trái mít líu lo trên cành Ruộng đồng nứt nẻ vì hạn hán Câu 3: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống - (ăt hay ât): đôi m. rửa m. đấu v m ong - (ôt hay ơt): quả b. mì cái v. c. cờ - (et hay êt): trời r k bạn con r. m .mỏi Câu4: Đọc câu văn sau: Chim tránh rét bay về phơng nam.Cả đàn đã thấm mệt nhng cũng cố bay theo hàng. - Câu văn trên gồm . tiếng. Có tiếng có vần et; Có tiếng có vần êt. - Viết và trình bày đúng chính tả câu đố sau: Con gì co canh Mà lại biêt bơi Ngay xuông ao chơi Đêm vê đe trng. Bài kiểm tra học sinh giỏi Môn Tiếng Việt - Đề số 9 Họ tên . Lớp 1 Câu 1: Cho câu thơ sau viết , trình bày và điền dấu thanh cho đúng chính tả: Con mèo mà trèo cây cau Hoi thăm chu Chuôt đi đâu văng nha Chu chuôt đi chơ đăng xa Mua măm, mua muôi giô cha chu meo. Câu 2: a) Chọn ai hay ay điền vào chỗ * tay tr máy b m . nhà v mợn b) Điền c hoặc k vào chỗ * Cá .ờ Quốc .ỳ nấu ơm .ỉ niệm c) Điền l hoặc n - hoa ở .o lắng .ặng .ề . ặng ẽ Câu 3: Nối cột A với cột B cho thích hợp: A B Chúng em cánh tay vơn cao Ngọn núi cao chót vót Cần trục nh thi đẩy tạ Lực sĩ vui ca hát Câu 4: Gạc dới những tiếng có vần ôc, vần uôc trong các câu sau: - ốc sên bám trên tàu lá chuối. - Ba quét vôi các gốc cây trong vờn. - Mẹ đi chợ mua cái cuốc mới. - Em có đôi guốc màu xanh. . học sinh giỏi - khối 1- Đề s 1 Môn: Tiếng Việt Thời gian: 50 phút không kể thời gian giao đề Họ tên . Lớp 1. . Bài 1 Điền n hay l : ăm. sinh giỏi - khối 1- Đề số 2 Môn: Tiếng Việt Thời gian: 50 phút không kể thời gian giao đề Câu 1: in vo ch chm a. in c hay k: qua .u úng a thi .ốn din .ch
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề thi HSG lớp 1, bộ đề thi HSG lớp 1, bộ đề thi HSG lớp 1

Bình luận về tài liệu bo-de-thi-hsg-lop-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP