baisoanLUYỆN TẬP: CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH

2 1,167 17 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_2089
tailieuhay_2089

tailieuhay_2089

Tải lên: 14,709 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2013, 22:15

Trường THPT Hương Vinh Bài dạy: LUYỆN TẬP: CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH I>Mục tiêu bài dạy: • Về kiến thức: Biết cách nhận dạng các dạng giới hạn vô định và phương pháp khử các dạng này • Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng xác định một số giới hạn vô định cụ thể thông qua các bài tập Rèn luyện kỹ năng giải các bài tập về dạng cụ thể 0/0, ∞ / ∞ ,0. ∞ và ∞ - ∞ II> Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: GV: Đồ dùng dạy học: Máy chiếu đa vật thể HS: Các bài tập trong SGK III> Tiến trình bài dạy: 1. KTBC: Thông qua tiết luyện tập 2. Bài mới: HĐ1: Bài tập 42a,b,e trong sgk T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng + Gv gọi 2 học sinh lên bảng làm 2 câu b,d + Gv kiểm tra việc soạn bài ở nhà của học sinh +Gv nhận xét bài làm của học sinh Lưu ý : Phải kiểm tra xem thử rơi vào loại dạng vô định nào để từ đó đưa ra cách khử dạng vô định đó ? Hai giới hạn ở câu b,c rơi vào dạng vô định nào? Cách khử dạng vô định đó +Học sinh lên bảng + Cả lớp theo dõi +Học sinh cho nhận xét bài làm của bạn + Rơi vào dạng vô định 0/0 Cách khử: Tìm cách rút gọn tử và mẫu cho x-a 42b) 3 2 8 lim 12 2 x x x →−   + =  ÷ +   42c) 9 3 lim 1/ 6 9 x x x →   − =  ÷  ÷ −   HĐ2: Bài tập 42e.f Gv gọi 2 học sinh lên bảng tiếp tục làm 2 câu e.f Gv cho học sinh nhận xét bài làm của học sinh ? Hai giới hạn này rơi vào dạng vô định nào? Cách khử? GV lưu ý cho học sinh: Khi x dần về âm vô cực thì x âm Học sinh lên bảng làm Học sinh theo dõi +Dạng vô định ∞ / ∞ Rút gọn cho tử và mẫu cho x với số mũ lớn nhất 42e) 4 3 4 11 lim 2 7 42 ) 4 lim 4 x x x x x f x x →+∞ →−∞ − + = +∞ − + = −∞ + HĐ3: Bài tập 44d), 45a,b Gv cho học sinh thảo luận theo nhóm theo trình tự các bước sau: B1: xác định giới hạn có rơi vào dạng vô định nào không nếu có thì rơi vào dạng nào B2: Cách khử dạng vô định đó B3: Tìm kết quả cho giới hạn đó Gv kiểm tra các nhóm Các nhóm tự cùng nhau thảo luận theo sự hướng dẫn của giáo viên Đại diện các nhóm trả lời Bài 44d) KQ:+ ∞ Bài 45a) KQ:+ ∞ Bài 45 b) KQ: 1/2 HĐ4: Bài tập thêm Gv ra cho học sinh bài tập làm thêm Gv cho học sinh thảo luận theo nhóm Gv có thể hướng dẫn cho học sinh nếu học sinh gặp khó khăn • Tính tổng trong ngoặc trước Gv nhận xét Các nhóm tự cùng nhau thảo luận để đưa ra phương án giải bài này Đại diện nhóm trình bày kết quả Tính 2 0 1 0 1 0 1 1 lim (1 . 1 1 1 1 lim 1 1 1 lim . 0 1 n n x n n x n n x x x x x x x x x x x x x + + + → + → + →   − + + + +  ÷ −     − = −  ÷ − −   = = − 3. Cũng cố: Gv nhắc lại các dạng vô định và phương pháp khử từng dạng Lưu ý khi x dần về a + , a - thì xlớn hơn a,xnhỏ hơn a 4. Hướng dẫn về nhà: Giải các bài tập còn lại trong sgk và xem trước bài Hàm số liên tục Nguồn maths.vn . rơi vào loại dạng vô định nào để từ đó đưa ra cách khử dạng vô định đó ? Hai giới hạn ở câu b,c rơi vào dạng vô định nào? Cách khử dạng vô định đó +Học. dạy: LUYỆN TẬP: CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH I>Mục tiêu bài dạy: • Về kiến thức: Biết cách nhận dạng các dạng giới hạn vô định và phương pháp khử các dạng này •
- Xem thêm -

Xem thêm: baisoanLUYỆN TẬP: CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH, baisoanLUYỆN TẬP: CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH, baisoanLUYỆN TẬP: CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH

Bình luận về tài liệu baisoanluyen-tap-cac-dang-vo-dinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP