Bản nhận xét đảng viên nơi cư trú (QĐ 76)

1 23,257 127
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2013, 22:11

Đảng bộ. Chi bộ . đảng cộng sản việt nam , ngày.tháng năm Bản nhận xét Đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi c trú Căn cứ Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị (Khóa VIII) về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thờng xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gơng mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi c trú; Ban Chi ủy có ý kiến đối với đồng chí đang sinh hoạt ởnh sau: 1- Về sinh hoạt Đảng ở nơi c trú: 2- Thực hiện các quy định của địa phơng nơ c trú: 3- Quan hệ với nhân dân nơi c trú: 4- ý kiến, kiến nghị của chi bộ nơi c trú: 5- ýkiến của chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi c trú: T/M chi ủy Nơi c trú Xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi c trú T/M cấp ủy nơi sinh hoạt Mẫu 08/BTCTU . bộ nơi c trú: 5- ýkiến của chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi c trú: T/M chi ủy Nơi c trú Xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi c trú T/M cấp ủy nơi. Đảng bộ. Chi bộ . đảng cộng sản việt nam , ngày.tháng năm Bản nhận xét Đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản nhận xét đảng viên nơi cư trú (QĐ 76), Bản nhận xét đảng viên nơi cư trú (QĐ 76), Bản nhận xét đảng viên nơi cư trú (QĐ 76)

Bình luận về tài liệu ban-nhan-xet-dang-vien-noi-cu-tru-qd-76

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP