Tiết 29-Bài 28: Tiêu hóa thức ăn ở ruột non

13 268 1
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2013, 18:11

Kiểm tra bài cũ. HS 2 : Hoàn thành bảng sau: Chất được tiêu hoá Chất cần tiêu hoá tiếp ở khoang miệng ở dạ dày Chất tiêu hoá Nơi tiêu hoá Tinh bột chín và gluxít Lipit, prôtêin Prôtêin Lipit Qua khoang miệng và dạ dày chất nào chưa được tiêu hoá Lipit HS 1: Hãy nêu cấu tạo của dạ dày? ở dạ dày có những hoạt động tiêu hoá nào? Tiết 29 - Tiêu hóa ở ruột non 1. Cấu tạo của ruột non Tá tràng là đoạn đầu của ruột non là nơi có dịch tuỵ và dịch mật do gan và mật tiết ra đổ vào Thành ruột non có 4 lớp mỏng: Ruột non có cấu tạo giống dạ dày, vậy thành ruột non gồm có mấy lớp đó là những lớp nào? Dạ dày Tá tràng Tuỵ Gan + Lớp màng bọc bên ngoài + Lớp cơ: + Lớp niêm mạc: + Lớp dưới niêm mạc Tiết 29 - Tiêu hóa ở ruột non Các tế bào tiết chất nhày Tuyến ruột Tăng bề mặt tiếp xúc hấp thụ Các tế bào tiết chất nhày và tuyến ruột Dựa vào cấu tạo hãy dự đoán xem ở ruột non có những hoạt động tiêu hóa nào ? cơ dọc, cơ vòng 1. Cấu tạo của ruột non Thành ruột non có 4 lớp mỏng: + Lớp màng bọc bên ngoài + Lớp cơ: + Lớp niêm mạc: + Lớp dưới niêm mạc tuyến ruột tiết dịch ruột và chất nhày Quan sát hình vẽ nêu thành phần của lớp niêm mạc ? Nêu vai trò của lông ruột? Tiết 29 - Tiêu hóa ở ruột non 1. Cấu tạo của ruột non 2. Tiêu hóa ở ruột non Tinh bột và đư ờng đôi Enzim Enzim Đường đôi Đường đơn Prôtêin Peptit Axit amin Lipit Các giọt nhỏ lipit Axit béo và glixerin Enzim Enzim Dịch mật Enzim Ruột non có đủ enzim để tiêu hoá hết các loại thức ăn Tinh bột và đư ờng đôi Enzim Enzim Đường đôi Đường đơn Prôtêin Peptit Axit amin Lipit Các giọt nhỏ lipit Axit béo và glixerin Enzim Enzim Dịch mật Enzim Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện đối với những loại chất nào trong thức ăn ? Biểu hiện như thế nào ? Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện đối với những loại chất: Biến đổi : + Tinh bột thành đường đơn, cơ thể hấp thụ được + Prôtêin : axit, amin + Lipit: glixerin+ axitbéo ở ruột non có sự biến đổi lý học không ? Biểu hiện như thế nào ? Sự biến đổi lí học ở ruột non là không đáng kể: - Hoạt động tiết dịch, - Muối mật tách lipit thành giọt nhỏ biệt lập tạo nhũ tương hoá-> Thức ăn hoà loãng, trộn đều dịch Tiết 29 - Tiêu hóa ở ruột non Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì ? Tạo lực đẩy thức ăn dồn xuống các phần tiếp theo của ruột, đồng thời giúp thức ăn thấm đều dịch mật , dịch tuỵ, dịch ruột + Biến đổi lí học : - Tiết dịch - Tách lipit thành giọt nhỏ + Biến đổi hoá học: - Tinh bột thành đường đơn - Prôtêin thành axitamin - Lipit thành axit béo và glixerin 1. Cấu tạo của ruột non 2. Tiêu hóa ở ruột non Vậy ở ruột non có sự biến đổi lí học và hoá học nào? Bài tập: Hoàn thành bài tập sau theo nhóm? Biến đổi thức ăn ở ruột non Hoạt động tham gia Cơ quan tế bào thực hiện Tác dụng của hoạt động Biến đổi lí học Biến đổi hóa học -Tiết dịch - Muối mật tách lipit thành giọt nhỏ biệt lập tạo nhũ tương hoá - Tuyến gan - Tuyến tuỵ - Tuyến ruột - Thức ăn hoà loãng trộn đều dịch - Phân nhỏ thức ăn - Tinh bột Prôtêin chịu tác dụng của enzim - Lipit chịu tác dụng của dịch mật và emzim - Tuyến nước bọt (EmzimAmilaza) - Enzim Pepsin, - Tripsin, Erepsin - Muối mật, Lipaza Biến đổi tinh bột thành đường đơn, cơ thể hấp thụ được - Protêin -> axitamin - Lipit -> Glixerin, axit béo Tiết 29 - Tiêu hóa ở ruột non Nếu ở ruột non mà thức ăn không được biến đổi thì sao? Biến đổi lí học : - Tiết dịch - Tách lipit thành giọt nhỏ Biến đổi hoá học: - Tinh bột thành đường đơn - Prôtêin thành axitamin - Lipit thành axit béo và glixerin 1. Cấu tạo của ruột non 2. Tiêu hóa ở ruột non Thức ăn không được biến đổi sẽ thải ra ngoài Làm thế nào để khi chúng ta ăn, thức ăn được biến đổi hoàn toàn thành chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thu được ? Nhai kĩ ở miệng-> Dạ dày đỡ phải co bóp nhiều - Thức ăn nghiền nhỏ -> Thầm đều dịch tiêu hoá -> Biến đổi hoá học đư ợc dễ dàng Nơi biến đổi ( Cột 1) Chất được biến đổi ( Cột 2) Kết quả 1. Biến đổi khoang miệng 2. Biến đổi dạ dày 3. Biến đổi ruột non a. Prôtêin b. Lipit c. Tinh bột chín và glu xit d. Vitamin và muối khoáng 1 c 2 a 3 a, b, c Câu 1: Hãy nối các chữ cái ở cột 2 với các số ở cột 1 để được kết quả đúng ? Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Sản phẩm cuối cùng được tạo ra ở ruột non (sau khi kết thúc biến đổi hoá học) là gì ? 1. Đường đơn 2. Axit amin 3. Axit béo và glixerin 4. Lipit 5. Đường đôi 6. Các đoạn peptit a. 1, 3, 5 b. 1, 2 ,3 c. 5, 6, 7 d. 2, 4, 6 b . của ruột non 2. Tiêu hóa ở ruột non Vậy ở ruột non có sự biến đổi lí học và hoá học nào? Bài tập: Hoàn thành bài tập sau theo nhóm? Biến đổi thức ăn ở ruột. tương hoá-> Thức ăn hoà loãng, trộn đều dịch Tiết 29 - Tiêu hóa ở ruột non Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì ? Tạo lực đẩy thức ăn dồn xuống
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 29-Bài 28: Tiêu hóa thức ăn ở ruột non, Tiết 29-Bài 28: Tiêu hóa thức ăn ở ruột non, Tiết 29-Bài 28: Tiêu hóa thức ăn ở ruột non

Bình luận về tài liệu tiet-29-bai-28-tieu-hoa-thuc-an-o-ruot-non

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP