Một số vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

30 295 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2013, 17:20

Một số vấn đề luận bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ. 1.1 Khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế 1.1.1 Khái niệm. Thanh toán quốc tế( TTQT )là việcthực hiện chi trả bằng tiền liên quan đến mua bán hàng hoá dịch vụ và t bản giữa các tổ chức hay cá nhân nớc này với các tổ chức hay cá nhân nớc khác hay giữa một quốc gia với các tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nớc liên quan. TTQT bao gồm thanh toán mậu dịch, thanh toán phi mậu dịch, thanh toán nợ cũ. TTQT theo phơng thức tín dụng chứng từmột hình thức của thanh toán mậu dịch, một hình thức thanh toán phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu. Hiện nay, trong hệ thống Ngân hàng Công Thơng Việt Nam (NHCTVN), thanh toán quốc tế đợc hiểu là quá trình thực hiện các nghiệp vụ nh: chuyển tiền, thanh toán L/C, nhờ thu và các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế khác bằng ngoại tệ trong nội bộ hệ thống NHCTVN, giữa NHCT với các tổ chức tài chính khác ở trong và ngoài nớc thông qua mạng IBS( hệ thống nghiẹep vụ ngân hàng quốc tế của NHCTVN ), mạng SWIFT ( mạng tài chính viễn thông liên ngân hàng toàn cầu ) hoặc các hệ thống khác. TTQT là khâu kết thúc của một giao dịch mua bán hàng hoá hoặc dịch vụ, là cầu nối giữa ngời sản xuất và ngời tiêu thụ thông qua việc chi trả lẫn nhau trong trao đổi quốc tế. Vì vậy, thể nói TTQT đã góp phần quan trọng tạo nên sự liên tục của quá trình tái sản xuất và đẩy nhanh tốc độ lu thông hàng hoá. TTQT đã giúp cho ngoại thơng thực hiện tốt chức năng của mìnhlà mở rộng lu thông hàng hoá ra nớc ngoài và đem ngoại tệ về cho đất nớc. Đồng thời, việc thanh toán diễn tốt đẹp nh vậy sẽ để lại thiện chí, uy tín, sự tin cậy giữa các bên, góp phần mở rộng và củng cố mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực ( kinh tế, chính trị, ngoại giao, khoa học kĩ thuật . ) giữa các nớc. TTQT giúp cho việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ, t bản . giã các quốc gia ngày càng phát triển, từ đó tác động đáng kể vào sự phát triển sản xuất trong nớc. TTQT là khâu kết thúc của một hợp đồng XNK, nó khép lại một chu trình mua bán hàng hoá, dịch vụ, việc thanh toán tốt sẽ giảm thiểu rủi ro, giúp cho việc thu hồi đầy đủ, đúng hạn tiền hàng để tiếp tục guồng máy sản xuất kinh doanh. TTQT giúp mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất trong nớc tiếp cận đựoc với thị trờng thế giới, tiếp cận đợc với công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhận ra vị trí và những lợi thế của mình để tiếp tục duy trì và phát huy những lợi thế đó trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt với nhà sản xuất nớc ngoài. TTQT không chỉ tạo thuận lợi trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, giúp hàng hoá Việt Nam xâm nhập vào thị trờng quốc tế mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam ngay tại thị trờng trong nớc, phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng trong nớc. TTQT vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân ( cả ở tầm vĩ mô và vi mô ) nhng nó lại là hoạt động rất phức tạp và chịu sự tác động của nhiều nhân tố : tỉ giá hối đoái, trình độ sản xuất, sự ổn định chính trị, xã hội, sự ổn định của các chính sách kinh tế vĩ mô, sự phát triển của hệ thống ngân hàng . Sự biến động của tỉ giá ảnh hởng đến giá trị của các hợp đồng XNK, gây bất lợi cho ngời mua và ngời bán, đồng thời nó gây tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng nên phần nào đó nó sẽ làm xấu đi khẳ năng cung ứng ngoại tệ, phục vụ cho hoạt động XNK của ngân hàng. Nh trên vừa trình bày, TTQT tác động vào sự phát triển sản xuất trong nớcnh- ng ngợc lại chính trình độ của sản xuất trong nớc cũng ảnh hởng không nhỏ đến hoạt TTQT. Mỗi nớc đều lợi thế riêng, sự phân công lao động ngày càng sâu sắc trên thế giới giúp nhu cầu đợc trao đổi hàng hoá giữa các nóc ngày càng phát triển. Tuy nhiên, nếu trình độ sản xuất quá lạc hậu, sản phẩm sản xuất ra chất l- ợng thấp sẽ làm ảnh hởng đến việc trao đổi hàng hoá của nớc đó với các nứoc khác trên thế giới. Sự ổn định chính trị xã hội và các chính sách kinh tế vĩ mô là điều kiện rất cần thiết, tạo thuận lợi cho việc phát triển sản xuất trong nớc từ đó ảnh hởng đến hoạt động TTQT. Tuy nhiên nhiều lúc các chính sách kinh tế vĩ mô cũng gây ảnh hởng trực tiếp tới hoạt động TTQT chẳng hạn nh : chính sách quản ngoại hối hay các chính sách điều chỉnh XNK của Bộ thơng mại . Ngoài ra, sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng cũng là nhân tố quan trọng ảnh hởng đến hoạt động TTQT bởi ngân hàng là trung gian tài chính với chức năng, bề dày kinh nghiệm và khả năng tài chính sẽ tạo nên sự tin tởng và thuận lợi cho các bên tham gia trong hoạt động TTQT. 1.1.2 Vai trò của hoạt động TTQT đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Cùng với sự phát triển của các nghiệp vụ kinh doanh và dịch vụ trong nớc, xu hớng quốc tế hoá nền kinh tế đã tạo điều kiện cho các nghiệp vụ ngân hàng quốc tểa đời và phát triển, trong đó TTQT là mảng hoạt động vai trò quan trọng đối với mỗi ngân hàng trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng. Thứ nhất, TTQT là nghiệp vụ bổ sung, hỗ trợ cho các mặt hoạt động khác của ngân hàng, chẳng hạn nh khi phát triển hoạt động TTQT sẽ tăng cờng đợc khả năng huy động và sử dụng vốn ngoại tệ của ngân hàng. Thứ hai, tiến hành hoạt động TTQT tốt sẽ giúp ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, trên sở đó nâng cao đợc uy tín của mình. TTQT là một nghiệp vụ phức tạp, trong TTQT, ngân hàng không chỉ là trung gian tạo nên sự tin tởng lẫn nhau giữa ngời mua và ngời bán thông qua quan hệ của mình với các ngân hàng khácmà các ngân hàng cần phải đẩy mạnh công tác t vấn, giúp khách hàng lựa chọn phơng thức, công cụ thanh toán hiệu quả nhất. Quá trình thanh toán diễn ra thuận lợi, ngời bán nhận đủ tiền, ngời mua nhận đợc hàng đúng số lợng, phẩm chất, thời gian sẽ chứng tỏ đợc khả năng của ngân hàng trong hoạt động của mình. Thứ ba, TTQT sẽ giúp ngân hàng mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng khác trên thế giới, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ ngân hàng, từ trang bị kĩ thuật đến đào tạo chuyên viên, góp phần đa ngân hàng trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Thứ t, TTQT là dịch vụ trung gian, phí thu đợc từ hoạt động TTQT không phải là thu nhập chủ yếu nhng cũng góp phần đáng kể vào tổng thu nhập của ngân hàng. Hơn nữa, mức phí trong hoạt động TTQT cũng là công cụ để ngân hàng thực hiện chiến lợclôi cuốn khách hàng. Nói tóm lại, TTQT là mảng hoạt động rất quan trọng của ngân hàng, nó không chỉ tạo ra thu nhập mà còn là nhân tố giúp ngân hàng nâng cao uy tín, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng qui mô nghiệp vụ hoạt động cũng nh tăng cờng mối quan hệ của mình với các ngân hàng khác trên toàn thế giới. 1.1.3 Các phơng tiện TTQT phổ biến. 1.1.3.1 Hối phiếu a) Khái niệm : Hối phiếu là một tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một ngời kí phát cho ngời khác, yêu cầu ngời này khi nhìn thấy phiếu, hoặc đến một ngày cụ thể nhất định hoặc đến một ngày thể xác định trong tơng lai phải trả một số tiền nhất định cho một ngời nào đó hoặc theo lệnh của ngời này trả cho ngời khác hoặc trả cho ngời cầm phiếu. b) Đặc điểm của hối phiếu : Tính trừu tợng của hối phiếu : Trên hối phiếu không cần ghi nội dung quan hệ tín dụng, tức nguyên nhân sinh ra việc lập hối phiếu, mà chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả và những nội dung liên quan đến việc trả tiền. Hiệu lực pháp của hối phiếu cũng không bị ràng buộc do nguyên nhân sinh ra hối phiếu. Một khi đợc tách ra khỏi hợp đồng và nằm trong tay ngời thứ ba thì hối phiếu trở thành một traí vụ độc lập, chứ không phải là một trái vụ sinh ra từ hợp đồng. Hay nói một cách khác, nghĩa vụ trả tiền của hối phiếu là trừu tợng. Tính bắt buộc trả tiền của hối phiếu : Ngời trả tiền hối phiếu phải trả tiền theo đúng nội dung ghi trên tờ hối phiếu. Ngời trả tiền không thể viện ra những do riêng của mình đối với ngời phát phiếu, ngời kí hậu mà từ chối trả tiền, trừ trờng hợp hối phiếu đợc lập ra trái với đạo luật chi phối nó. Tính lu thông của hối phiếu : Hối phiếu thể đợc chuyển nhợng một hay nhiều lần trong thời hạn của nó. Sở đợc đặc điểm này, bởi vì hối phiếu là lệnh đòi tiền của một ngời này đối với ngời khác, hối phiếu một trị giá tiền nhất định, một thời hạn nhất định, thời hạn này thờng là ngắn hạn và đợc ngời trả tiền chấp nhận. Tóm lại, nhờ vào tính trừu tợng và tính bắt buộc nghĩa vụ trả tiền mà đợc tình lu thông. c) Nội dung của hối phiếu : Hối phiếu vì cần phải đợc lu hành, nên nó phải một hình thức nhất định để ngời ta thể dễ dàng phân biệt hối phiếu với các phơng tiện thanh toán khác. Hối phiếu thơng mại là một văn bản xác nhận một trái vụ trả tiền tính chất thơng mại, cho nên hối phiếu phải một nội dung nhất định phù hợp với luật lệ chi phối nó. Về mặt hình thức : Hối phiếu làm thành văn bản. Hối phiếu nói, điện tín, điện thaọi đều không giá trị pháp lí. Ngôn ngữ tạo lập hối phiếu là ngôn ngữ viết hoặc in sẵn, đánh máy bằng một thứ tiếng nhất định và thống nhất. Tiếng Anh là thứ tiếng thông dụng của ngôn ngữ tạo lập hối phiếu. Một hối phiếu sẽ không giá trị pháp lí, nếu nh nó đợc tạo lập bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Những hối phiếuviết bằng bút chì, bằng thứ mực dễ phai nh mực đỏ đều trở thành vô giá trị. Hối phiếu thể lập thành một hay nhiều bản, mỗi bản đều đánh số thứ tự, các bản đều giá trị nh nhau. Khi thanh toán, ngân hàng thờng gửi hối phiếu cho ng- ời trả tiền làm hai lần kế tiếp nhauđề phòng sự thất lạc, bản nào đến trớc thì sẽ đợc thanh toán, bản nào đến sau sẽ trở thành vô giá trị. Hối phiếu không bản phụ. Về mặt nội dung : một hối phiếu phải bao gồm những nội dung bắt buộc sau: Tiêu đề của hối phiếu : chữ hối phiếu là tiêu đề của một hối phiếu, không tiêu đề này, hối phiếu sẽ trở thành vô giá trị. Địa điểm kí phát hối phiếu : thông thờng địa chỉ của ngời lập phiếu là địa điểm kí phát phiếu. Khôngloại trừ, hối phiếu đợc kí phát ở đâu thì lấy địa điểm kí phát ở đó. Một hối phiếu không ghi rõ địa điểm kí phát, ngời ta cho phép lấy địa chỉ bên cạnh tên của ngời kí phát làm địa điểm kí phát hối phiếu. Ngày tháng kí phát : Ngày tháng kí phát hối phiếu ý nghĩa quan trọng trong việc xác định kì hạn trả tiền của hối phiếu kì hạn nếu hối phiếu ghi rằng : sau x ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu này. Ngày kí phát hối phiếu cũng liên quan đến khả năng thanh toán của hối phiếu. Ví dụ, nếu ngày kí phát hối phiếu xảy ra sau ngày ngời nghĩa vụ trả tiền hối phiếu mất khả năng thanh toán nh bị phá sanr, bị đa ra toà, bị chết . thì khả năng thanh toán hối phiếu đó không còn nữa. Số tiền của hối phiếu là một số tiền nhất định. Một số tiền nhất định là số tiền đợc ghi một cách đơn giảnvà rõ ràng, ngời ta thẻ nhìn qua để birts đợc số tiền phải trả là bao nhiêu, không cần phải qua nghiệp vụ tính toán nào, dù là đơn giản. Số tiền đợc ghi thể là vừa bằng số, vừa bằng chữ hoặc là hoàn toàn bằng số hay là hoàn toàn bằng chữ. Số tiền cuả hối phiếu phải nhất trí với nhau trong cách ghi. Trờng hợp sự chênh lệch giữa số tiền bằng chữ và số tiền bằng số thì thờng căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ. Trờng hợp sự chênh lệch giữa số tiền toàn ghi bằng số hay toàn ghi bằng chữ thì căn cứ vào số tiền nhỏ hơn. Thời hạn trả tiền của hối phiếu hai loại : thời hạn trả tiền ngay và thời hạn trả tiền sau. Cách ghi thời hạn trả tiền ngay thờng là nh sau : Ngay sau khi nhìn thấy bản thứ . của hối phiếu này . hoặc Sau khi nhìn thấy bản thứ . của hối phiếu này . Cách ghi thời hạn trả tiền về sau thờng ba cách sau : Nêú mốc thời gian tính từ ngày chấp nhận hối phiếu, thì ghi : x ngày sau khi nhìn thấy bản thứ . của hối phiếu này Nếu mốc thời gian tính từ ngày kí phát hối phiếu, thì ghi : x ngày kể từ ngày kí bản thứ . của hối phiếu này . Nếu thời hạn là một ngày cụ thể nhất định, thì ghi : Đến ngày . của bản thứ . của hối phiếu này Trong ba cách ghi thời hạn trên, cách thứ nhất thờng đợc sử dụng phổ biến hơn cả. Địa điểm trả tiền của hối phiếu là địa điểm đợc ghi rõ trên hối phiếu. Nếu hối phiếu không ghi rõ hoặc không ghi địa điểm trả tiền, ngời ta thể lấy địa chỉ ghi bên cạnh tên của ngời trả tiền là địa điểm trả tiền. Ngời hởng lợi quy định ở mặt trớc của tờ hối phiếu trớc tiên là ngời kí phát hối phiếu, hoặc thể là ngời khác do ngời kí phát hối phiếu chỉ định. Ngời trả tiền hối phiếu đợc ghi ở mặt trớc, góc trái cuối cùng của tờ hối phiếu, sau chữ gửi Ngời kí phát phiếu đợc ghi ở mặt trớc, góc phải cuối cùng của tờ hối phiếu. Cần đặc biệt chú ýlà, tất cả những ngời liên quan đợc ghi trên tờ hối phiếu phải ghi rõ đầy đủ tên, địa chỉ mà họ đã dùng để đăng kí hoạt động kinh doanh. Ngoài những nội dung bắt buộc trên, hối phiếu còn thể những nội dung khác do hai bên thoả thuận, miễn là những nội dung này không làm sai lạc tính chất của hối phiếu do luật Luật điều chỉnh về hối phiếu quy định. d) Quyền lợi và nghĩa vụ của những ngời liên quan đến hối phiếu Ngời kí phát hối phiếu : trong ngoại thơng, ngời kí phát hối phiếu là ngời xuất khẩu, ngời cung ứng các dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá. Ngời kí phát hối phiếu trách nhiệm : Kí phát hối phiếu cho đúng luật. Kí tên vào góc bên phải, phía dới ở mặt trớc tờ hối phiếu. Khi hối phiếu đã đợc chuyển nhợng bị từ chối trả tiền, thì ngời kí phát hối phiếu trách nhiệm hoàn trả tiền lại cho những ngời hởng lợi cuảe tờ hối phiếu đó. Quyền lợi của ngời kí phát hối phiếu đợc thể hiện trên hai mặt chủ yếu : Quyền hởng lợi số tiền ghi trên hối phiếu. Quyền chuyển nhợng quyềnhởng lợi đó cho ngời khác. Ngời trả tiền hối phiếu ; Trong ngoại thơng, ngời trả tiền hối phiếu thờng là ng- ời nhập khẩu, là ngời sử các dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá. Khi dùng hối phiếu là phơng tiện đòi tiền của phơng thức tín dụng chứng từ, ngời trả tiền hối phiếu lại là ngân hàng mở L/C hay là ngân hàng xác nhận. Trách nhiệm trả tiền của ngân hàng đối với hối phiếu chỉ giới hạn trong thời hạn hiệu lực của L/C. Trách nhiệm của ngời trả tiền hối phiếu : Trả tiền hối phiếu theo đúng những điều quy định trong hối phiếu Nếu là hối phiếu kì hạn, ngời trả tiền phải kí chấp nhận trả tiền hối phiếu khi nhìn thấy hối phiếu. Việc chấp nhận này là vô điều kiện, phù hợp với luật Luật điều chỉnh về hối phiếu . Quyền lợi của ngời trả tiền là quyền từ chối trả tiền hối phiếu khi cha kí chấp nhận. Việc từ chối trả tiền này phải phù hợp với luật Luật điều chỉnh về hối phiếu quy định về vấn đề này. Ngời hởng lợi hối phiếu : Ngời hởng lợi hối phiếu là ngời quyền nhận số tiền của hối phiếu. Ngời hởng lợi hối phiếu thể là bản thân ngời kí phát hối phiếu hoặc cũng thể là ngời khác dongời kí phát hối phiếu chỉ định hoặc do ng- ời hởng lợi chuyển nhợng quyền hởng lợi hối phiếu của mình cho ngời đó baừng thủ tục kí hậu. Ngời chuyển nhợng hối phiếu : là ngời đem quyền hởng lợi hối phiếu của mình chuyển cho ngời khác bằng thủ tục kí hậu. Nh vậy, ngời chuyển nhợng đầu tiên của hối phiếu là ngời kí phát hối phiếu. Ngời cầm phiếu : là ngời quyền nhận tiền hối phiếu khi hối phiếu đợc trả tiền. Ngời cầm phiếu là ngời kí phát hối phiếu, nếu anh ta không chuyển nhợng hối phiếu cho ai cả. Đối với hối phiếu đợc chuyển nhợng, ngời cầm phiếu là ngời hởng lợi cuối cùng của hối phiếu. Nếu hối phiếu không ghi tên ngời hởng lợi ở mặt trớc tờ hối phiếu (tức là hối phiếu vô danh) thì bất cứ ngời nào càam hối phiếu cũng trở thành ngời hởng lợi, nếu hối phiếu đợc chuyển nhợng ở mặt sau bằng cách kí hậu để trống thì ngời nào cầm phiếu cũng trở thành ngời hởng lợi. e) Chấp nhận hối phiếu Hối phiếu sau khi đợc kí phát phải đợc xuất trình cho ngời trả tiền để ngời này kí chấp nhận trả tiền, nhất là đối với hối phiếu kì hạn. Rõ ràng là, một hối phiếu đã đợc chấp nhận mới sự tin cậy trong thanh toán. Thông thờng hối phiếu đợc gửi tới ngời trả tiền để ngời này kí chấp nhận bất cứ lúc nào trớc ngày héet hạn xuất trình hối phiếu. Thời hạn chấp nhận thể đợc hiểu nh hai trờng hợp sau : thứ nhất, nếu hai bên không sự thoả thuận nào khác thì ULB quy định thời hạn chấp nhận là 12 tháng kể uf ngày kí phát hối phiếu ; thứ hai, nếu hai bên quy định rõ ràng với nhau trong hợp đồng mua bán hoặc trong th tín dụng thời hạn cụ thể phải xuất trình hối phiếu để chấp nhận, thì hối phiếu phải đợc xuất trình để chấp nhận trong thời hạn đó. Ví dụ, thời hạn hiệu lực của th tín dụng là 45 ngày, hay là hết hạn 20 ngày kể từ sau ngày giao hàng thì thời chấp nhận hối phiếu chỉ trong vòng 20 ngày đó, nếu quá 20 ngày đó, tức là L/C hết hiệu lực, ngân hàng mở L/C sẽ từ chối thanh toán tờ hối phiếu gửi đến (nếu là trả tiền ngay) hoặc từ chối chấp nhận hối phiếu (nếu là trả tiền về sau). Sự chấp nhận đợc ghi vào mặt trớc, góc dới bên trái của tờ hối phiếu và đợc thực hiện bằng chữ chấp nhận (accept) viết kế bên chữ kí của ngời trả tiền.Ngoài ra, ULB còn cho phép ngời trả tiền dùng những chữ khác tơng tự để thể hiện sự chấp nhận của mình nh xác nhận, đồng ý, đồng ý trả tiền. Ngày tháng kí chấp nhận hối phiếu không phải là yêu cầu bắt buộc của công thức kí chấp nhận. Song trong thực tiễn sử dụng hối phiếu, ngời ta thấy loại hối phiếu đòi hỏi kí chấp nhận ghi ngày tháng, loại không cần ghi ngày tháng. Đối với hối phiếu trả tiền ngay x ngày, ngời nhập khẩu muốn nhận bộ chứng từ thanh toán thì phải kí chấp nhận vào loại hối phiếu trả tiền ngay này. Trong tr- ờng hợp này việc ghi ngày tháng kí chấp nhận hối phiếu là không thật cần thiết Đối với hối phiếu kì hạn mà việc quy định kì hạn trả tiền hối phiếu là rõ rệt, ví dụ hối phiếu ghi x ngày kể từ ngày kí phát bản thứ . của hối phiếu này hoặc ghi Đến ngày . trả cho bản thứ . của hối phiếu này . thì ghi ngày tháng kí chấp nhận cũng không thật cần thiết. Song đối với hối phiếu kì hạn đợc xác định trong tơng lai X ngày kể từ ngày nhìn thấy bản thứ . của hối phiếu này . thì ngày tháng kí chấp nhận là nhày nhìn thấy hối phiếu, là mốc thời gian tính ra kì hạn của hối phiếu. f) Kí hậu hối phiếu Kí hậu là hình thức dùng để chuyển nhợng hối phiếu. Ngời hởng lợi muốn chuyển nhợng hối phiếu cho ngời khác thì phải kí vào mặt sau của tờ hối phiếu rồi chuyênr hối phiếu cho ngời đó. Hành vi kí hậu những ý nghĩa pháp sau : Thừa nhận sự chuyển quyền lợi hối phiếu cho ngời khác đợc quy định trong mặt sau của tờ hối phiếu. Sự kí hậu này mang tính chất trừu tợng, nghĩa là ngời kí hậu không cần nêu do của sự chuyển nhợng và cũng không cần phải thông baó cho ngời trả tiền biết về sự chuyển nhợng đó (nh cách chuyển nhợng theo dân luật thông thờng) mà ngời đợc chuyển nhợng nghiễm nhiên trở thành ngời hởng quyền lợi hối phiếu đó. Xác địngtrách nhiệm của ngời kí hậu về việc trả tiền hối phiếu với những ngời cầm hối phiếu sau đó. Cần chú ý là, trong sự chuyển nhợng trái quyền trong dân luật, ngời chuyển nhợng chỉ đảm bảo sự tồn tại của trái quyền, tức là đảm bảo rằng con nợ quả thật thiếu số tièn đợc chuyển nhợng, chứ không đảm bảo rằng con nợ sẽ thanh toán số nợ đó. Nhng trong luật hối phiếu thì trái lại, ngời kí hậu không những đảm bảo ngời trả tiền hối phiếu mắc nợ số tiền ghi trên hối phiếu mà còn đảm bảo rằng mình sẽ trả tiền hối phiếu đó cho những ngời chuyển nhợng, nếu ngời trả tiền từ chối thanh toán hối phiếu đó. Sở dĩ nh vậy là vì ngời kí hậu đóng vai trò chủ động trong việc kí phát hối phiếu, kí tên vào hối phiếu, song hối phiếu đợc ngời trả tiền chấp nhận hay không lại là vấn đề khác. Kí hậu thờng đợc thực hiện theo 4 hình thức nh sau : Kí hậu để trắng : là việc kí hậu không chỉ định ngời đợc hởng quyền lợi hối phiếu do thủ tục kí hậu mang lại. Ngời kí hậu chỉ kí tên ở mặt sau của hối phiếu hoặc nếu chi thì chỉ ghi chung chung nh trả cho Với cách kí hậu này, ngời nào cầm hối phiếu sẽ trở thành ngời đợc hởng lợi hối phiếu và việc chuyển nhợng kế tiếp của ngời cầm phiếu này không cần kí hậu nữa chỉ trao tay là đủ. Ngời cầm phiếu thể chuyển hình thức kí hậu để trắng sang một hình thức khác. Kí hậu theo lệnh : là việc kí hậu chỉ định một cách suy đoán ra ngời hởng lợi hối phiếu do thủ tục kí hậu mang lại. Ngời kí hậu chỉ ghi câu trả theo lệnh ông X và kí tên. Nh vậy, ngời hởng lợi hối phiếu trong trờng hợp này cha quy định rõ ràng, cần phải suy đoán ý chí của ông X. Nếu ông X ra lệnh trả cho một ngời khác thì ngời đó sẽ trở thành ngời hởng hối phiếu, nếu ông X im lặng thì ngời hởng lợi hối phiếu chính là ông X. Với cách kí hậu này, hối phiếu sẽ đợc chuyển nhợng kế tiếp nhau đến khi nào ngời hởng lợi cuối cùng không kí hậu chuyển nhợng nữa nhng phải trớc khi hối phiếu hết hạn trả tiền. Vì vậy, kí hậu theo kệnh là loại kí hậu rất thông dụng trong thanh toán quốc tế. Kí hậu hạn chế : là việc kí hậu chỉ định rõ rệt ngời đợc hởng lợi hối phiếu và chỉ ngời đó mà thôi. Với cách kí hậu này hối phiếu sẽ không đợc tiếp tục chuyển nhợng bằng thủ tục kí hậu đợc nữa. Kí hậu miễn truy đòi : là việc kí hậu mà ngời kí hậu ghi thêm câu Miễn truy đòi ngời kí hậu cùng với một trong ba loại kí hậu nêu trên. Một khi hối phiếu bị từ chối thanh toán thì ngời hởng lợi hối phiếu không đợc truy đòi lại tiền của ngời kí hậu trực tiếp của mình. Kí hậu miễn truy đòi cũng là loại kí hậu đợc sử dụng nhiều trong thanh toán quốc tế. g) Bảo lãnh hối phiếu Bảo lãnh hối phiếu là sự cam kết của ngời thứ ba trả tiền cho ngời hởng lợi khi hối phiếu đến kì trả tiền. Hình văn tự thông thờng của sự bảo lãnh đợc ghi bằng chữ bảo lãnh và ngòi bảo lãnh kí tên. Trong luật ULB không qui định nơi kí bảo lãnh ở mặt trớc hay ở mặt sau của tờ hối phiếu, để tránh nhầm lẫn với chữ kí chấp nhận của ngời trả tiền, chữ kí hậu của ngời chuyển nhợng, hình thức văn tự của bảo lãnh đợc ghi nh nói ở trên. Ngoài hình thức bảo lãnh theo luật ULB qui định, một số nớc dùng hình thức bảo lãnh bằng văn th riêng biệt thờng gọi là bảo lãnh mật. Sở hình thức bảo lãnh này là do ngời trảtiền không muốn ngời thứ ba biết tình hình tài chính của mình đến mức cần phải bảo lãnh, nếu sự bảo lãnh đợc ghi ngay trên hối phiếu. Chỉ một số ngời cần thiết liên quan mới đợc thông báo sự bảo lãnh đó và sự bảo lãnh này lợi với họ. Cũng cần thấy rằng, th tín dụngmột hình thức bảo lãnh riêng biệt đối với hối phiếu nằm trong bộ chứng từ thanh toán của phơng thức tín dụng chứng từ. Hình thức bảo lãnh đợc ghi trên hối phiếu ở câu theo L/C số . mở ngày gửi ngân hàng mở L/C Ngời xuất khẩu sau khi giao hàng lập một hối phiếu theo đúng yêu cầu của L/C và lập bộ chứng từ thanh toán đầy đủ và phù hợp với L/C xuất trình trong thời hạn hiệu lực của L/C, thì chắc chắn rằng hối phiếu đó sẽ đợc ngân hàng mở L/C trả tiền. h) Từ chối trả tiền hối phiếu kháng nghị (Protest) Khi đến hạn trả tiền của hối phiếu mà ngời trả tiền từ chối thì ngời hởng lợi phải chứng thực sự từ chối đó bằng một văn bản kháng nghị. Bản kháng nghị phải do ngời hởng lợi lập ra trong thời hạn 2ngày làm việc tiếp sau ngày hết hanj của hối phiếu. Sau khi lập song bản kháng nghị, trong vòng 4 ngày làm việc, ngời bị từ chối trả tiền phải báo cho ngời chuyển nhợng trực tiếp để đòi tiền hoặc thể đòi tiền bất cứ ngời nào đã kí hậu chuyển nhợng hối phiếu hoặcđòi ngời kí phát hối phiếu. Nếu không bản kháng nghị về việc bị từ chối trả tiền thì những ngời đợc chuyền nhợng đợc miễn trách nhiệm trả tiền hối phiếu, nhng ngời kí phát và ngời chấp nhận vẫn phải chịu trách nhiệm này đối với ngời kháng nghị. Trên thực tế, ngời ta thờng làm nh sau :ví dụ A là ngời kí phát hối phiếu,B, C, D là ngời đợc chuyển nhợng tiếp theo. E là ngời đợc chuyển nhợng cuối cùng. Khi E bị từ chối trả tiền, E sẽ chuyển hối phiếu đòi tiền D kèm một bản tính tiềnbao gồm số tiền của hối phiếu, chi phí làm thủ tục kháng nghị và các chi phí khác. D hoàn trả tiền cho E và truy đòi ngợc lại C, và cứ nh vậy cho tới A. Cuối cùng A trực tiếp đòi tiền ở ngời mắc nợ. i) Các loại hối phiếu Căn cứ vào thời hạn trả tiền của hối phiếu, ngời ta chia hối phiếu thành ba loại : Hối phiếu trả tiền ngay : ngời trả tiền khi nhìn thấy hối phiếu này do ngời cầm phiếu xuất trình thì phải trả tiền ngay cho họ. Hối phiếu trả tiền ngay sau một số ngày nhất định, thờng là từ 5-7 ngày : ngời trả tiền khi nhìn thấy hối phiếu này thì kí chấp nhận hối phiếu, sau đó thì từ 5-7 ngày thì trả tiền tờ hối phiếu đó. Hối phiếu kì hạn : sau một thời giạn nhất định ghi trên hối phiếu, ngời trả tiền phải trả hoặc tính từ ngày kí phát hối phiếu hoặc tính từ ngày chấp nhận hối phiếu hoặc từ ngày qui định cụ thể. [...]... chung về phơng thức tín dụng chứng từ Phơng thức tín dụng chứng từmột sự thoả thuận, trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở th tín dụng) theo yêu cầu của một khách hàng (ngời yêu cầu mở th tín dụng) sẽ trả một số tiền nhất định cho ngời khác (ngời hởng lợi số tiền của th tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do ngời này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi ngời này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ. .. của một th tín dụng thơng mại a/ Số hiệu, địa điểm và ngày mở L/C - Số hiệu: Tất cả các th tín dụng đều phải số hiệu riêng của nó Tác dụng của số hiệu là để trao đổi th từ, điện tín liên quan đến việc thực hiện th tín dụng th tín dụng ghi ngay đầu dòng bên phải của nó câu: "Please quote credit No on all correspondance" "Đề nghị ghi tín dụng số trên các th từ giao dịch" Số hiệu của th tín dụng. .. hình thức tồn tại của tiền tệ, chia thành hai loại sau: Tiền mặt (Cash) là tiền giấy của từng quốc gia riêng biệt, tỷ trọng tiền mặt trong thanh toán quốc tế không đáng kể Tiền tín dụng (Credit currency) là tiền tài khoản, tiền ghi sổ Hình thức tồn tại của tiền tín dụng là các phơng tiện thanh toán quốc tế nh hối phiếu, séc,T/T, M/T, Tiền tín dụng chiếm tỷ trọng rất lớn trong thanh toán quốc tế Căn... nhận th tín dụng thì tiến hành giao hàng, nếu không thì tiến hành đề nghị ngân hàng mở L/C sửa đổi, bổ sung th tín dụng cho phù hợp với hợp đồng; (5) Sau khi giao hàng, ngời xuất khẩu lập bộ chứng từ theo yêu cầu của th tín dụng xuất trình thông qua ngân hàng thông báo cho ngân hàng mở th tín dụng xin thanh toán; (6) Ngân hàng mở th tín dụng kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp với th tín dụng thì... ngày kể từ ngày ngời bán đã hoàn thành giao hàng trên phơng tiện vận tải tại nơi giao hàng Trả tiền sau x ngày kể từ ngày nhận đợc chứng từ Trả tiền sau x ngày kể từ ngày nhận đợc hàng hoá 1.1.4.4 Điều kiện phơng thức thanh toán Phơng thức thanh toán là điều kiện quan trọng bậc nhất trong các điều kiện thanh toán quốc tế Phơng thức thanh toán tức là chỉ ngời bán dùng cách nào để thu tiền về, ngời... hàng từ chối thanh toán và gửi trả lại bộ chứng từ cho ngời nhập khẩu; (7) Ngân hàng mở th tín dụng đòi tiền ngời nhập khẩu và chuyển bộ chứng từ cho ngời nhập khẩu sau khi nhận đợc tiền hoặc chấp nhận thanh toán; (8) Ngời nhập khẩu kiểm tra chứng từ, nếu thấy phù hợp với th tín dụng thì trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền, nếu không phù hợp thì quyền từ chối trả tiền 1.2.3 Th tín dụng thơng mại là một. .. ngân hàng một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những qui định đề ra trong th tín dụng Các bên tham gia trong phơng thức tín dụng chứng từ gồm có: - Ngời xin mở th tín dụng là ngời mua, ngời nhập khẩu hàng hoá, hoặc là ngời mua uỷ thác cho một ngời khác - Ngân hàng mở th tín dụng là ngân hàng đại diện cho ngời nhập khẩu, nó cấp tín dụng cho ngời nhập khẩu - Ngời hởng lợi th tín dụng là ngời bán, ngời... thành những điều kiện gọi là điều kiện thanh toán quốc tế Các điều kiện đó là : 1.1.4.1 Điều kiện về tiền tệ Điều kiện về tiền tệ là chỉ việc sử dụng các loại tiền nào để tính toánthanh toán trong các hợp đồng và hiệp định kí kết giữa các nớc, đồng thời qui định cách sử khi đồng tiền đó biến động Phân loại tiền tệ trong thanh toán quốc tế Căn cứ vào phạm vi sử dụng, chia thành ba loại: Tiền tệ thế... thanh toán quốc tế Căn cứ vào mục đích sử dụng tiền tệ trong thanh toán chia thành 2 loại: Tiền tệ tính toán (Account currency) là tiền tệ đợc dùng để tính giá cả và tính toán tổng giá trị hợp đồng Tiền tệ thanh toán (Payment currency) là tiền tệ đợc dùng để thanh toán nợ nần, thanh toán trong hợp đồng mua bán ngoại thơng Việc sử dụng đồng tiền nào là tiền thanh toán tronghợp đồng mua bán ngoại thơng,... điểm thanh toán thể ở nớc ngời nhập khẩu, hoặc ở nớc ngời xuất khẩu hoặc ở nớc thứ ba Nhng trong thực tế, việc việc xác định địa điểm thanh toán là sự so sánh lực lợng giữa hai bên quyết định, đồng thời, cũng còn thấy rằng dùng đồng tiền thanh toán của nớc nào thì địa điểm thanh toán thờng là ở nớc ấy 1.1.4.3 Điều kiện thời gian thanh toán Trong thanh toán quốc tế, điều kiện thời gian thanh toán . Một số vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ. 1.1 Khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế 1.1.1. dịch, thanh toán nợ cũ. TTQT theo phơng thức tín dụng chứng từ là một hình thức của thanh toán mậu dịch, một hình thức thanh toán phục vụ cho hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ, Một số vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ, Một số vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn