Giáo án hình học 7 (trọn bộ)

187 1,446 18 Gửi tin nhắn cho Lưu Thị Quỳnh
Lưu Thị Quỳnh

Lưu Thị Quỳnh

Tải lên: 2,223 tài liệu

  • Loading...
1/187 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2012, 11:30

Giáo án hình học 7 (trọn bộ) Gi¸o ¸n h×nh häc líp 7TUẦN INgày sọan: 24/8/2008Ngày dạy : 29/8/2008CHƯƠNG I :ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC – ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGTiết 1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH.I. Mục tiêu- Học sinh nắm được đònh nghóa hai góc đối đỉnh, tính chất của hai góc đối đỉnh.- Nhận biết hai góc đối đỉnh trong một hình.- Bước đầu làm quen với suy luận hình học.II. Phương tiện dạy học- GV: SGK, thước thẳng, phấn màu, thước đo góc.- HS: Dụng cụ học tập, thước đo góc,biết vẽ góc, đo góc.III. Tiến trình dạy họcHo¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ghi b¶ngHoạt động 1: Kiểm tra bài cũVẽ góc xOy, nêu các yếu tố của góc? Viết ký hiệu góc.Đo góc?HS vẽ hình góc xOy, ghi ký hiệu góc, xác đònh các yếu tố về cạnh, đỉnh của góc.Dùng thước xác đònh độ lớn của góc.Hoạt động 2: Giới thiệu bài mớiGv giới thiệu sơ lượt về nội dung chương trình hình học lớp 7, Nội dung chính của chương I, nội dung bài 1.Hoạt dộng 3: Thế nào là hai góc đối đỉnhYêu cầu thực hiện theo nhóm các bước vẽ theo lời dẫn của Gv:-Vẽ góc xOy có số đo 60°.- Trên tia đối của tia Ox, vẽ tia Ox’.Trên tia đối của tia Oy vẽ tia Oy’.Nêu tên các góc tạo thành tại đỉnh O ?Có nhận xét gì về cạnh của góc xOy và cạnh của góc x’Oy’ ?Qua nhận xét Gv giới thiệu đònh nghóa góc đối đỉnh.HS tiến hành vẽ theo nhóm.Dùng thước đo góc dựng góc xOy có số đo góc 60°.Dựng tia đối của tia Ox.Dựng tia đối của tia Oy.Các nhóm trình bày bài vẽ của mình và nêu tên các góc tại đỉnh O.Gv kiểm tra kết quả.HS nêu nhận xét về các cạnh của hai góc xOy và x’Oy’.HS nhắc lại đònh nghóa hai góc đối đỉnh và ghi vào vở.I/ Thế nào là hai góc đối đỉnh:Hai góc đối đỉnh là hai góc màmỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia. x y’ O y x’ Góc xOy đối đỉnh với góc x’Oy’.Góc x’Oy đối đỉnh với góc y’Ox.Hoạt động 4: Tính chất của hai góc đối đỉnhYêu cầu học sinh dùng thước đo góc đo và nêu nhận xét về số đo của hai góc đối đỉnh ?Theo kết quả đo được, ta thấy HS tiến hành đo hai góc xOy và x’Oy’, xOy’ và yOx’.Sau đó nêu nhận xét.II/ Tính chất của hai góc đối đỉnh :Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.Giải thích :Gi¸o ¸n h×nh häc líp 7hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, hãy tìm cách lý giải bằng lập luận, dựa trên các kiến thức về góc đã học?Gv gợi ý HS dùng lý thuyết về hai góc kề bù.Nêu kết luận về tính chất hai góc đối đỉnh.HS suy nghó tìm cách giải thích.HS giải theo nhóm và trình bày bài giải.Gv kiểm tra bài giải, cách lập luận và trình bày bài.Ta có : ∠xOy và ∠yOx’ kề bù nên: ∠ xOy + ∠ yOx’ = 180° (1)∠y’Ox’ và ∠ yOx’ kề bù nên: ∠ y’Ox’ + ∠ yOx’ = 180° (2)từ (1) và (2) => ∠xOy + ∠yOx’ = ∠y’Ox’ + ∠yOx’nên : ∠ xOy = ∠ x’Oy’.Hoạt động 5 : Củng cốNhắc lại đònh nghóa hai góc kề bù, tính chất củahai góc kề bù.Làm bài tập củng cố : bài 1; 2 ; 3 ; bài 1 SBT.HS phát biểu đònh nghóa và tính chất của hai góc kề bù.Bài tập 1 và 2 làm bài tập miệng.* Hướng dẫn về nhà: Học thuộc bài và giải bài tập 4; 5 / 82 ; bài 4 SBT.Hướng dẫn: Vẽ bài 4SBT A C’ B O B’ C A’IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày sọan: 24/8/2008 Ngày dạy : 30/8/2008TiÕt 2: LUYỆN TẬPI. Mục tiêu- Củng cố đònh nghóa và tính chất của hai góc đối đỉnh.- Rèn luyện kỹ năng vận dụng tính chất hai góc đối đỉnh vào bài toán hình.- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình chính xác.II. Phương tiện dạy học- GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc.- HS: SGK, thước đo góc.III. Tiến trình dạy họcGi¸o ¸n h×nh häc líp 7Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ghi b¶ngHoạt động 1: Kiểm tra bài cũNêu đònh nghóa hai góc đối đỉnh ? Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh? Giải bài tập 4 ?HS lên bảng trả bài.Sửa bài tập 4.Hoạt động 2: Luyện tậpBài 5:Yêu cầu HS đọc đề, vẽ hình.Điền các số liệu đã biết vào hình vẽ.Hai góc kề bù có tổng số đo góc là ?Để tính số đo góc ABC’, ta làm ntn?Yêu cầu giải theo nhóm.Tính số đo góc C’BA’ ?Có mấy cách tính?Yêu cầu nhóm 1 ;2;3 trình bày cách 1. Nhóm 4; 5; 6 trình bày cách 2 ?Bài 2 :Yêu cầu HS đọc đề, suy nghó cách vẽ hình.Nêu cách vẽ hình ?Góc xAy’ được tính ntn?∠xAy’ kề bù với góc nào?Tính góc x’Ay’ ntn ?Gv kiểm tra các trình bày bài giải và kết quả.Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề, vẽ hình.Nhìn hình vẽ để xác đònh các cặp góc bằng nhau.Giải thích tại sao chọn được các cặp góc bằng nhau đó?Gv kiểm tra kết quả và cho HS HS đọc đề và vẽ hình vào vở.Điền số đo ∠ ABC = 56° vào hình vẽ.Hai góc kề bù có tổng số đo góc là 180°.Để tính số đo ∠ABC’, dựa vào hai góc kề bù ABC và ABC’.HS tính theo nhóm.Trình bày cách giải của nhóm, Gv kiểm tra, nhận xét.HS nêu cách vẽ hình chính xác Vẽ đường thẳng xx’.Lấy điểm A trên xx’.Qua A dựng tia Ay : ∠ xAy = 47°.Vẽ tia đối Ay’ của tia Ay.∠xAy’ được tính dựa vào ∠xAy.∠xAy’ kề bù với ∠xAy.HS tính góc xAy’.∠x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy nên tính được ∠x’Ay’.Tương tự ta tính được số đo góc yAx’.HS vẽ ba đường thẳng đồng quy.Đặt tên các đường thẳng và giao điểm.Gọi tên các cặp góc bằng nhau dựa vào các góc đối đỉnh.II/ Lun tËpBài 1: ( bài 5) Vì ∠ABC’ kề bù với ∠ABC nên ∠ABC’ + ∠ABC = 180° ∠ABC’ + 56° = 180° ∠ ABC’ = 124 ° Vì ∠ABC và ∠A’BC’ đối đỉnh nên : ∠ABC = ∠ A’BC’ = 56 ° Bài 2 : ( bài 6) x y’ A y x’Ta có :∠xAy và ∠xAy’ kề bù nên : ∠xAy + ∠xAy’ = 180° 47° + ∠xAy’ = 180° => ∠ xAy’ = 133 ° Vì ∠xAy đối đỉnh với ∠x’Ay’ nên: ∠xAy = ∠ x’Ay’ = 47 ° Vì ∠xAy’ đối đỉnh với ∠yAx’ nên : ∠xAy’ = ∠ yAx’ = 133 ° Bài 3: x y z O z’ y’ x’Các cặp góc bằng nhau là :Gi¸o ¸n h×nh häc líp 7ghi vào vở.Bài 4:Yêu cầu HS đọc đề, suy nghó cách vẽ.HS suy nghó tìm cách vẽ thoả mãn đề bài :- Chung đỉnh.- Số đo góc bằng nhau.- Không đối đỉnh.Dùng thước đo góc để xác đònh số đo góc.∠xOy = ∠x’Oy’; ∠yOz = ∠ y’Oz’;∠ zOx’ = ∠ xOz’∠ xOz = z’Ox’;∠ yOx’ = ∠ y’Ox;∠ zOy’ = ∠ z’Oy.Bài 4 :a/ B D A O C ∠AOB = ∠ COD = 70°b/ C A D O BHoạt động 4: Củng cố Nhắc lại đònh nghóa hai góc đối đỉnh.Tính chất của hai góc đối đỉnh.Làm bài tập 10 / 83.* Hướng dẫn về nhà: Học thuộc bài cũ, làm bài tập 9/ 83 và 6/ 74 SBT. Xem bài “ Hai đường thẳng vuông góc “ Mang thước đo góc, thước êke, giấy màu mỏng hoặc giấy trong.IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Gi¸o ¸n h×nh häc líp 7Tn 2 Ngày soạn : 26/8/2008Ngày dạy : 5/9/2008Tiết 3: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.I. Mục tiêu- Học sinh nắm được đinh nghóa hai đường thẳng vuông góc, thế nào là trung trực của một đoạn thẳng.- Biết vẽ đường thẳng vuông góc một đường thẳng cho trước bằng cách sử dụng êke và thước thẳng.- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình chính xác, kỹ năng sử dụng êke để vẽ góc vuông.II. Phương tiện dạy học- GV: SGK, thước thẳng, êke.- HS: SGK, thước, êke, giấy trong, biết xác đònh trung điểm của đoạn thẳng.III. Tiến trình dạy họcHo¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ghi b¶ngHoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Nêu đònh nghóa và vẽ hình hai góc đối đỉnh?Tính chất của hai góc đối đỉnh?HS vẽ hình và nêu đònh nghóa hai góc đối đỉnh.Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.Sửa bài tập về nhà.Hoạt động 2: Giới thiệu bài mớiDùng giấy gấp như hình 3.Mở tờ giấy ra và quan sát hai đường thẳng vừa gấp, nêu nhận xét?HS lấy giấy gấp như yêu cầu của Gv.Hai đường thẳng vừa gấp vuông góc với nhau.Hoạt động 3: Thế nào là hai đường thẳng vuông gócLấy thước đo các góc tạo thành ở hình vừa gấp, nêu nhận xét?Giải thích tại sao ?Qua hoạt động gấp giấy, đo đạc, giải thích trên, Gv nêu đònh nghóa hai đường thẳng vuông góc, ký hiệu hai đường thẳng vuông góc.HS dùng thước đo góc, đo các góc vừa tạo thành và nêu nhận xét : các góc đó bằng nhau và bằng 90 °.Giải thích :Vì ∠ x’Oy kề bù với ∠ yOx, nên : ∠ x’Oy + ∠ yOx = 180° Mà ∠ x’Oy = 90° nên ∠ yOx = 90°. Vì ∠xOy đối đỉnh với ∠ x’Oy’ nên ∠ x’Oy’ = 90°.I/ Thế nào là hai đường thẳng vuông góc:Đònh nghóa:Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc. KH : xx’⊥ yy’. y x’ O x y’Gi¸o ¸n h×nh häc líp 7Hoạt động 4 :Vẽ hai đường thẳng vuông gócĐể vẽ hai đường thẳng vuông góc, người ta dùng một dụng cụ là êke.Yêu cầu các nhóm làm bài tập ?3; ?4.Gọi HS trình bày cách vẽ.Gv tổng kết, nhận xét các cách vẽ, nêu hai trường hợp tổng quát :Điểm O nằm trên đt a.Điểm O nằm ngoài đt a.Cách vẽ trong mỗi trường hợp.Gv lưu ý HS cách sử dụng êke để có được hình vẽ chính xác.HS nhắc lại đònh nghóa hai đường thẳng vuông góc.Các nhóm tiến hành vẽ đường thẳng a’ đi qua A và vuông góc với đt a cho trước.Cử HS đại diện trình bày cách vẽ của nhóm.Trong hai trường hợp trên, mỗi nhóm thực hiện cách dựng.Gv gọi HS lên bảng dựng.Kiểm tra cách sử dụng êke bằng nhiều hình vẽ đt ở nhiều vò trí khác nhauII/ Vẽ hai đường thẳng vuông góc: Dụng cụ : ê ke Trường hợp điểm O nằm trên đường thẳng a : a a’ Trường hợp điểm O nằm ngoài đường thẳng a : O a a’Hoạt động 5 :Đường trung trực của đoạn thẳngYêu cầu HS vẽ hình theo lời dẫn :Cho đoạn thẳng AB.Xác đònh trung điểm H của AB ? Qua H dựng đt d vuông góc với AB.Đường thẳng vừa vẽ gọi là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Vậy thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng ? d A H BQua hình vừa vẽ, HS nêu đònh nghóa đường trung trực của một đoạn thẳng. III/ Đường trung trực của đoạn thẳng :Đònh nghóa :Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy. d M I NHoạt động 6: Củng cố Nhắc lại khái niệm hai đường thẳng vuông góc. Đònh nghóa đường trung trực của đoạn thẳng.Làm bài tập 11; 12; 14 trang 86IV Luyện tậpBài 11Bài 12Bài 14* Hướng dẫn về nhà: Học thuộc bài, giải bài tập 9; 14 / 75 SBT. Mang giấy trong, êke.IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Gi¸o ¸n h×nh häc líp 7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn : 26/8/2008Ngày dạy : 6/9/2008Tiết 4: LUYỆN TẬPI. Mục tiêu- Củng cố lại lý thuyết về hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng.- Rèn luyện kỹ năng xác đònh đường trung trực của một đoạn thẳng bằng cách vẽ hình hoặc gấp giấy. Kỹ năng dựng đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước bằng cách dùng êke, hoặc bằng cách gấp giấy.II. Phương tiện dạy học- GV: SGK, thước thẳng, êke, giấy trong.- HS: SGK, êke, giấy trong, thuộc đònh nghóa đường trung trực và khái niệm hai đường thẳng vuông góc.III. Tiến trình dạy họcHo¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ghi b¶ngHoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Nêu khái niệm hai đường thẳng vuông góc. Vẽ đt d’ đi qua điểm A nằm trên đt d cho trước ?Nêu đònh nghóa đường trung trực của một đoạn thẳng? Dựng trung trực d của đoạn thẳng EF = 6 cm ?Phát biểu đònh nghóa hai đt vuông góc, vẽ hình.Phát biểu đònh nghóa đường trung trực của một đt.Vẽ đoạn EF = 6cm.Xác đònh trung điểm M của EF.Qua M dựng đt d vuông góc với EF, ta có hình cần dựng.Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS dùng giấy trong gấp như hình 8 ?Gv kiểm tra cách gấp của HS, sửa sai nếu có.Gọi HS nêu nhận xét sau khi gấp ?Bài 2: Gv vẽ đt d, điểm A nằm ngoài đt d trên giấy, phát cho các nhóm.Yêu cầu các nhóm dựng đt d’ vuông góc với đt d và đi qua A bằng êke ?Gv kiểm tra việc làm của nhóm bằng cách gọi một HS của nhóm lên bảng dựng.Bài 3: Yêu cầu HS vẽ hình theo lời dẫn Vẽ góc xOy = 45°.Nêu cách vẽ góc xOy ?Mỗi HS gấp giấy như các hình a,b, c / 8.HS nêu nhận xét :- Hai đường gấp vuông góc với nhau.- Các góc bằng nhau.Các nhóm tiến hành các bước dựng.Vẽ hình vào vở.Vẽ tia Ox bất kỳ.Bài 1: Gấp giấy Nhận xét :Hai nếp gấp vuông góc với nhau.Các góc tạo thành bằng nhau và bằng 1 v.Bài 2: Vẽ đt vuông góc bằng êke. A H d’ dBài 3 : Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời :Gi¸o ¸n h×nh häc líp 7Lấy điểm trong góc xOy.Dựng Ax’ ⊥ Ox tại B.Dựng Ay’ ⊥ Oy tại C.Bài 4 :Yêu cầu HS nhìn hình vẽ, suy nghó trình tự vẽ.Nêu cách vẽ theo ý mình ?Gv kiểm tra cách vẽ của HS theo trình tự nêu ra.Nếu dựng BC ⊥ tia Od’ trước, sau đó dựng tia Od sao cho góc d’Od = 60° thì có hợp lý ?Bài 5 :Nhắc lại đònh nghóa đường trung trực của một đoạn thẳng ?Cách vẽ trung trực của đoạn thẳng ?Yêu cầu HS vẽ hai trường hợp :- A,B,C thẳng hàng.- A,B,C không thẳng hàng.Trên nửa mặt phẳng chứa tia Ox, vẽ tia Oy sao cho ∠xOy = 45°.Dùng êke dựng đt qua A vuông góc với Ox, dựng đt qua A vuông góc với Oy.Nhìn hình vẽ số 11.Nêu trình tự vẽ hợp lý.Có thể có nhiều cách vẽ khác nhau.HS nêu các cách vẽ khác nhau. Mỗi cách vẽ, HS vừa trình bày bằng lời, vừa minh hoạ bằng cách vẽ.Nếu dựng BC ⊥ Od’ trước, rất khó xác đònh đúng góc BOC = 60°.Đường trung trực của đoạn thẳng là đt vuông góc với đoạn thẳng đó tại trung điểm của nó.Cách vẽ trung trực : Xác đònh trung điểm của đoạn thẳng đó.Dựng đt vuông góc với đoạn thẳng đó tại truing điểm.HS vẽ hai trường hợp. y C A O B xBài 4: d B A O C d’Cách vẽ :Vẽ ∠ d’Od = 60°. Lấy A trong ∠ d’O d. Qua A, dựng đoạn AB ⊥Od tại B. Qua B dựng đoạn BC ⊥Od’ tại C.Bài 5 : Trường hợp A,B,C thẳng hàng d d’ M N A B CTrường hợp A,B,C không thẳng hàng: A d’ M B C Hoạt động 3: Củng cố Nhắc lại đònh nghóa đường trung trực của đoạn thẳng.Thế nào là hai đt vuông góc.Cách vẽ đường trung trực.Cách vẽ đường vuông góc bằng êke.* Hướng dẫn về nhà: Làm bài tập 14; 15 / 75 SBT. Xem bài “ Các góc tạo thành bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng “IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Gi¸o ¸n h×nh häc líp 7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tn 3Ngày soạn : 5/9/2008Ngày dạy : 13/9/2008Tiết 5: CÁC GÓC TẠO BƠÛI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG.I. Mục tiêu- Học sinh nắm được đònh nghóa các góc sole trong, góc đồng vò.Tính chất của cặp góc sole trong, góc đồng vò.- Nhận biết góc sole trong, góc đồng vò, góc trong cùng phía.- Bước đầu, học sinh tập suy luận hình học.II. Phương tiện dạy học- GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc.- HS: SGK, dụng cụ học tập.III. Tiến trình dạy họcHo¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ghi b¶ngHoạt động 1 : Giới thiệu bài mớiVẽ hai đt a, b bất kỳ.Vẽ đt c cắt cả hai đt trên tại A, B.Đọc tên các góc tạo thành tại đỉnh A, tại đỉnh B ?a A b B cHoạt động 3 : Góc sole trong, góc đồng vòGv giới thiệu cặp góc sole trong có vò trí ntn trên hình vẽ.Xác đònh cặp góc sole trong còn lại ?Cặp góc đồng vò có vò trí ntn trên hình vẽ.Xác đònh các cặp góc đồng vò còn lại ?Làm bài tập ?1.Gv giới thiệu cặp góc trong cùng phía, ngoài cùng phía, sole ngoài.Xác đònh các cặp góc sole ngoài, ngoài cùng phía, trong cùng phía còn lại ?HS đọc tên cặp góc sole trong còn lại : ∠ A4 và ∠ B6Đọc tên các cặp góc đồng vò còn lại : ∠ A1 và ∠ B3 ; ∠ A3 và ∠B7; ∠ A 4 và ∠ B8. z x 1 A 4 2 3 t 1 2 u 3 B 4 v yCặp góc sole trong gồm :∠ A2 và ∠ B2; ∠A3 và ∠B3Cặp góc đồng vò gồm :∠A4 và ∠B2 ; ∠A3 và ∠B4;∠A1 và ∠B1 ; ∠A2 và ∠B3I/ Góc sole trong, góc đồng vò 1 A 2 4 3 5 6 8 B 7Góc sole trong : ∠ A3 và ∠ B5 ∠ A4 và ∠ B6Góc đồng vò : ∠ A2 và B6 ∠ A1 và ∠ B5 ∠ A3 và ∠ B7 ∠ A 4 và ∠ B8Gi¸o ¸n h×nh häc líp 7Hoạt động 4 : Tính chấtYêu cầu HS làm bài tập ?2.Tìm mối liên hệ giữa ∠A4 và ∠A1?=> Tính ∠A1 được không ?Tương tự tính ∠ B3 ?Có nhận xét gì về hai góc A1 và B3 ? ( số đo, vò trí góc )Tính số đo của góc A2 ntn?Tính chất của hai góc đối đỉnh? Nêu nhận xét về số đo của hai góc A2 và B3 ? ( số đo, vò trí góc )Qua bài tập trên, em rút ra kết luận gì ?Gv tổng kết và phát biểu tính chất.a/ Ta có: ∠A4 +∠A1 = 180° (kề bù)mà ∠A4 = 45° => ∠A1 = 135°Tương tự : ∠B2 + ∠ B3 = 180°mà ∠B2= 45° => ∠ B3 =135°vậy : ∠ A 4 = ∠ B3b/ Ta có :∠A4 = ∠ A2 ( đối đỉnh)nên: ∠A4 = ∠ A2 = 45° mà ∠ B2 = 45°do đó : ∠A2 = ∠ B2Qua bài tập, HS nêu nhận xét chung.II/ Tính chất :Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc sole trong bằng nhau thì :a/ Hai góc sole trong còn lại bằng nhau. b/ Hai góc đồng vò bằng nhau.Hoạt động 5: Củng cố Nhắc lại tính chất của góc sole trong, góc đồng vò.Làm bài tập áp dụng 21; 22; 23/ (SGK - 89).HS nhắc lại tính chất.* Hướng dẫn về nhà: Học thuộc bài, nhận biết góc sole trong, góc đồng vò, góc trong cùng phía, góc sole ngoài, góc sole ngoài. Làm bài tập 17; 19 / SBT. Chuẩn bò bài “ Hai đường thẳng song song “IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn : 5/9/2008Ngày dạy : 19/9/2008Tiết 6: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.I. Mục tiêu- Học sinh nhận biết hai đường thẳng song song, ký hiệu hai đường thẳng song song.- Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước,song song với đường thẳng a.- Biết sử dụng thước thẳng, êke để dựng đường thẳng song song.II. Phương tiện dạy học- GV: SGK, thước thẳng, êke, thước đo góc.[...]... vẽ đường thẳng qua O song song với đt a.IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án hình học lớp 7 Gv neõu baứi taọp tớnh góc x ở hình 57. Yêu cầu HS vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận vào vở?GV yêu cầu HS giải theo... định lí đợc diễn tả bằng hình vẽ sau ab) Viết giả thiết và kết luận của định lí đó bằng ký hiệub Giáo án hình học lớp 7 Tuần 7 Ngày soạn: 28/9/2008Ngày dạy: 11/10/2008Tiết 13: LUYỆN TẬPI. Mục tiêu- Học sinh biết minh hoạ một định lý trên hình vẽ và biết ghi giả thiết, kết luận của một định lý bằng cách dùng ký hiệu.- Bước dầu biết chứng minh định lý.II. Phương tiện dạy học - GV: SGK, êke, thước... trên. Bài 11: Hướng dẫn vẽ hình. a/ ∠ BAC = 180° - (∠B + ∠C) b/ ∆ABD coù ∠B = ? ; ∠ BAD = 1/2∠ BAC => ∠ADH = ? c/ ∆AHD vuoâng taïi H => ∠HAD + HDA = ?Ruựt kinh nghieọm:. .Ngày soạn: 2/11/20 07 Ngày dạy: 7/ 11/20 07 Tieỏt: 20 Giáo án hình học lớp 7 HẹTP 3.2: Tỡm hieồu tớnh chấtLàm bài tập ?4.Qua bài tập trên hãy nêu tính chất về góc ngoài của tam giác?So sánh: ∠A và ∠ACx?∆ ABC coù ∠A... cho. * Học thuộc bài, làm bài tập 35; 36 / 94. * Chuẩn bị cho bài kiểm tra 15 phút.IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án hình học lớp 7 nhoựm.Sửỷa sai vaứ cho HS dựng vào vở.Bài 4 :Yêu cầu HS đọc đề.Bài toán cho... cho trícMO 1 2 Giáo án hình học lớp 7 CAy = C + B ⇑∠CAy = 40° +40°Gv kiểm tra cách trình bày của các nhóm,nêu nhận xét.Bài 9:Gv nêu đề bài.Treo bảng phụ có hình 59 trên bảng.Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, mô tả lại nội dung của hình? Nêu cách tính góc MOP ?theo tính chất góc ngoài của tam giác thì ∠A= ∠C +∠B.HS trình bày bài giải theo nhóm.Viết vào vở các giải đúng. Hình vẽ cho thấy... có:- AB = AC ( gt)- BM = CM (gt)- AM : caïnh chung. Giáo án hình học lớp 7 ...Ngày soạn: 9/10/2008Ngày dạy: 18/10/2008Tieỏt 16: KIỂM TRA MỘT TIẾT ( bài số 1)I. Mục tieõuã Kieồm tra mửực ủoọ tieỏp thu kiến thức , kỹ năng, t duy cuỷa hoùc sinh trong chửụng I.ã Giáo dục HS ý thức trong học tập và yêu thích môn học, tính tự giác , tự lực cánh sinh.II. Phửụng tieọn daùy hoùcã GV: Đe kieồm tra.ã... Luyện tậpBài 24Bài 25*Hướng dẫn về nhà: Học thuộc bài, làm bài tập 23; 24/ SBT. IV. Lửu yự khi sửỷ duùng giaựo aựn: Tuần 4Ngày soạn : 11/9/2008Ngày dạy : 20/9/2008Tiết 7: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu- Củng cố lại dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thông qua các bài tập luyện tập. Giáo án hình học lớp 7 - Bửụực ủau bieỏt trỡnh bày bài toán chứng minh hai tam giác bằng nhau.B. Chuẩn... :∠xAy và ∠xAy’ kề bù nên : ∠xAy + ∠xAy’ = 180° 47 + ∠xAy’ = 180° => ∠ xAy’ = 133 ° Vì ∠xAy đối đỉnh với ∠x’Ay’ nên: ∠xAy = ∠ x’Ay’ = 47 ° Vì ∠xAy’ ñoái đỉnh với ∠yAx’ nên : ∠xAy’ = ∠ yAx’ = 133 ° Baøi 3: x y z O z’ y’ x’Các cặp góc bằng nhau là : Giáo án hình học lớp 7 Goùi HS leõn baỷng trỡnh bày lại bài giải?HĐTP 2.5: Bài 5Gv treo hình 41 lên bảng.Yêu cầu HS vẽ vào vở.Tóm tắt... = 70 °* Hướng dẫn về nhà: Học thuộc phần lý thuyết, xem lại cách giải các bài tập trên Giải bài tập 58 ; 60;49/83. Chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết.IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án: Giáo án hình học lớp 7 Ngày dạy: 12/11/20 07 Tieỏt : 21LUYEN TAPA. Mục tiêu cần đạt- Reứn luyeọn kyừ naờng vaọn dụng định nghóa hai tam giác bằng nhau để nhận biết hai tam giác bằng nhau.Từ hai tam giác bằng nhau chỉ... trực.Cách vẽ đường vuông góc bằng êke.* Hướng dẫn về nhà: Làm bài tập 14; 15 / 75 SBT. Xem bài “ Các góc tạo thành bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng “IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án hình học lớp 7 TUAN INgaứy soùan: 24/8/2008Ngaứy daùy : 29/8/2008CHƯƠNG I :ĐƯỜNG THẲNG . Bước đầu, học sinh tập suy luận hình học. II. Phương tiện dạy học- GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc.- HS: SGK, dụng cụ học tập.III. Tiến trình dạy họcHo¹t. toán hình. - Rèn luyện kỹ năng vẽ hình chính xác.II. Phương tiện dạy học- GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc.- HS: SGK, thước đo góc.III. Tiến trình dạy học Gi¸o
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 7 (trọn bộ), Giáo án hình học 7 (trọn bộ), Giáo án hình học 7 (trọn bộ)

Bình luận về tài liệu giao-an-hinh-hoc-7-tron-bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP