Luyen tap Hidrocacbon khong no

18 159 14
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2013, 16:11

Tiết 59: LUYỆN TẬP HIDROCACBON KHÔNG NO KHỞI ĐỘNG • Nhóm 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,05mol một hidrocacbon X, thu được 2,24lit CO 2 (đktc) và 1,8g H 2 O. • Nhóm 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,05mol một hidrocacbon Y, thu được 4,48lit CO 2 (đktc) và 2,7g H 2 O. Y mạch hở, phân tử chỉ có liên kết đơn và liên kết đôi. • Nhóm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,05mol một hidrocacbon Z, thu được 2,24lit CO 2 (đktc) và 0,9g H 2 O. Xác định công thức phân tử, viết CTTQ dãy đồng đẳng của hidrocacbon đó và cho biết cấu trúc phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng cũng như phương pháp điều chế chung dãy đồng đẳng của hidrocacbon đó theo bảng trong phiếu học tập số 1. A – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Làm BT và điền vào bảng sau KQ X: ………. Y: ……… Z: …… Tên và CTTQ dãy đồng đẳng Cấu trúc Tính chất vật lí Tính chất hóa học Điều chế Ứng dụng KQ X: C 2 H 4 Y: C 4 H 6 Z: C 2 H 2 Tên, CTTQ dãy đồng đẳng Anken C n H 2n (n ≥2) Ankađien C n H 2n-2 (n ≥3) Ankin C n H 2n-2 (n ≥2) Cấu trúc Tính chất vật lí R 1 R 3 C C R 2 R 4 R 5 C C R 4 R 6 R 1 R 3 C C R 2 R 1 C C R 2 - Từ C 2 - C 4 ở thể khí, ≥ C 5 ở thể lỏng hoặc rắn - Không màu - Không tan trong nước, nhẹ hơn nước Anken C n H 2n (n ≥2) Ankađien C n H 2n-2 (n ≥3) Ankin C n H 2n-2 (n ≥2) Tính chất hóa học Giống nhau + Phản ứng cộng (phản ứng đặc trưng): - Cộng H 2 (xt: Ni, Pt, Pd) - Cộng halogen: Đều làm mất màu nước brom. - Cộng HA: Cộng axit và nước theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp. + Phản ứng oxi hóa: - Đều làm mất màu dung dịch KMnO 4 . - Cháy tạo CO 2 và H 2 O; tỏa nhiều nhiệt. Khác nhau Anken và ankađien đầu dãy trùng hợp tạo polime 1 số ankin có thể đime hóa, trime hóa,… Cộng H 2 , X 2 , HA đều theo tỉ lệ 1:1 về số mol Cộng H 2 , X 2 , HA tối đa theo tỉ lệ số mol; n RH :n tác nhân = 1:2 Ankin có liên kết ba đầu mạch có phản ứng thế ion kim loại (phản ứng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 ,…) Tên, CTTQ dãy đồng đẳng Anken C n H 2n (n ≥2) Ankađien C n H 2n-2 (n ≥3) Ankin C n H 2n-2 (n ≥2) Điều chế CN: Từ ankan dầu mỏ Ứng dụng Sx polime làm chất dẻo, cao su; Sx các dẫn xuất halogen Bài tập 1: Hỗn hợp X gồm CH 4 , C 2 H 4 và C 2 H 2 . Cho 2,24 lít ở đktc hỗn hợp X qua dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư thấy tạo ra 4,8g kết tủa vàng. Cho 2,24 lít hỗn hợp X qua dung dịch dung dịch brom dư thì sau phản ứng có 0,896 lít khí ở đktc đi ra khỏi bình. a. Thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là : A. 40%, 40%, 20% B. 20%, 40%, 40% C. 30%, 30%, 40% D. 35%, 45%, 20% b. Một mol hỗn hợp X làm mất màu tối đa bao nhiêu mol Br 2 ? A. 1,6 mol B. 0,4 mol C. 0,8 mol D. 0,6 mol A. 40%, 40%, 20% C. 0,8 mol B - BÀI TẬP Bài tập 2: Cho hỗn hợp X gồm CH 4 , C 2 H 4 và C 2 H 2 . Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng mỗi khí trên ra khỏi hỗn hợp. B - BÀI TẬP Bài tập 3: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 chất lỏng chứa trong 3 lọ mất nhãn: hexan; hex-1-en; hex-1-in B - BÀI TẬP 1 2 3 Bình 2: hex-1-in . Tiết 59: LUYỆN TẬP HIDROCACBON KHÔNG NO KHỞI ĐỘNG • Nhóm 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,05mol một hidrocacbon X, thu được 2,24lit CO 2 (đktc). hoàn toàn 0,05mol một hidrocacbon Z, thu được 2,24lit CO 2 (đktc) và 0,9g H 2 O. Xác định công thức phân tử, viết CTTQ dãy đồng đẳng của hidrocacbon đó và
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyen tap Hidrocacbon khong no, Luyen tap Hidrocacbon khong no, Luyen tap Hidrocacbon khong no

Bình luận về tài liệu luyen-tap-hidrocacbon-khong-no

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP