Giáo án Địa lý 8

68 1,395 3
Lưu Thị Quỳnh

Lưu Thị Quỳnh Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,223 tài liệu

  • Loading...
1/68 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2012, 11:16

Giáo án Địa lý 8 Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu HàNgày dạy: / ./ .phần i - thiên nhiên con ngời ở các châu lụcXI: châu á.tiết 1: bài 1: vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản.1. Mục tiêu:- Kiến thức: HS cần: + Hiểu rõ đặc điểm, vị trí địa lý, kích thớc, địa hình và khoáng sản của Châu á.- Kỹ năng: + Củng cố, phát triển kỹ năng đọc, phân tích, so sánh các yếu tố địa lý trên bản đồ.- Giáo dục: + Phát triển t duy địa lý, giải thích đợc mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên.T2. Ph ơng tiện cần thiết: - GV: + Bản đồ vị trí địa lý Châu á trên quả địa cầu.+ Bản đồ tự nhiên Châu á.+ Tranh ảnh về các dạng địa hình Châu á.- HS: SGK + Vở ghi + đồ dùng học tập.3. Tiến trình tiết học:a) Kiểm tra (2') - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS: SGK + Vở ghi + Đồ dùng học tập.b) Giảng bài mới:Trờng THCS Vũ Ninh 1Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu Hà+ Giới thiệu bài: (1) ở lớp 7 các em đã đợc tìm hiểu 5 châu lục. Một châu lục rộng lớn nhất, dân số đông nhất thế giới đó là châu á. Chúng ta đi tìm hiểu châu lục này.+ Các hoạt động.Phơng pháp Nội dung* Hoạt động 1: Cá nhân (15) CH. Dựa vào Bản đồ thế giới hãy cho biết Châu á thuộc đại lục nào?CH: Dựa vào nội dung SGK cho biết diện tích Châu á? So sánh với các châu đã học ở lớp 7?GV (nơi rộng nhất theo chiều Đông - Tây: 9200km, chiều Bắc - Nam: 8500km)HS hoạt động theo nhóm (4 nhóm)Dựa vào H 4.1 hãy cho biết:1. Vị trí địa lý và kích th ớc của châu lục: - S = 41,5 triệu km2 (cả đảo là 44,4 triệu Km2)- Châu á là châu lục rộng lớn nhất thế giới. Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo (Châu á chiếm 1/3 S đất nổi trên trái đất) Tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dơng. N1: Xác định điểm cực Bắc, cực Nam, phần đất liền của Châu á nằm ở vĩ độ nào? N2: Tìm điểm cực Tây và cực Đông của Châu á nằm ở kinh độ địa lý nào?+ Cực Bắc: Mũi Sê-li-u-xkin 77044 B.+ Cực Nam: Mũi Piai: 1016 B+ Cực Đông: Mũi Đi-ê-giô-nép: 1690Đ (giáp eo Bê-Rinh)+ Cực Tây: Mũi Bala: 26010Đ (phía tây bán đảo Tiểu á) N3: Châu á tiếp giáp với các đại d-ơng và các châu lục nào?Trờng THCS Vũ Ninh 2Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu Hà N4: Dùng thớc đo trên bản đồ tự nhiên Châu á tính chiều dài từ cực Bắc đến cực Nam? Cực Đông đến cực Tây là bao nhiêu km?(Dài 8500km, rộng 9200km)- Các nhóm báo cáo kết quả:- Nhóm khác nhận xét bổ sung .GV: Dùng bản đồ treo tờng chuẩn xác lại kiến thức .Diện tích Châu á chiếm 1/3 diện tích đất nổi trên trái đất, lớn gấp rỡi Châu Phi và gấp 4 lần Châu Âu.GV chuyển ý: vị trí địa lý, kích thớc, lãnh thổ Châu á có ý nghĩa rất sâu sắc làm phân hoá khí hậu và cảnh quan tự nhiên đa dạng thay đổi từ Bắc - Nam, từ duyên hải vào nội địa . * Hoạt động 2:HD nhóm(20)GV yêu cầu HS đọc thuật ngữ sơn nguyên Trang 157 SGK.- Học sinh hoạt động nhóm: 4 nhóm.Dựa vào Hình 1.2.+ Nhóm 1: Nêu tên các dãy núi lớn và các sông ngòi chính?+ Nhóm 2: Nêu tên các đồng bằng lớn?+ Nhóm 3: Xác định các dãy núi chính.+ Nhóm 4: Châu á có những khoáng sản chủ yếu nào?2 . Đặc điểm địa hình và khoáng sản a/ Đặc điểm địa hình:- Châu á có nhiều hệ thống núi và cao nguyên đồ sộ nhất thế giới. Tập trung chủ yếu ở TT lục địa theo 2 hớng chính: Tây-Đông, Bắc -Nam.- Nhiều đồng bằng rộng lớn phân bố ở rìa lục địa.- Nhiều hệ thống núi, sông ngòi, đồng Trờng THCS Vũ Ninh 3Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu Hà- Các nhóm báo cáo kết quả?- Nhóm khác nhận xét, bổ sung .GV chuẩn xác lại kết quả trên bản đồ .bằng nằm xen kẽ nhau, làm địa hình bị chia cắt phức tạp.CH. Em có nhận xét gì về đặc điểm địa hình Châu á?CH. N4. Dựa vào H 1.2 báo cáo kết quả.- Châu á có những khoáng sản chủ yếu nào?b/ Khoáng sản:- Dầu mỏ, khí đốt tập trung chủ yếu ở những khu vực nào?(Tây Nam á và Đông Nam á)CH: Nhận xét về đặc điểm khoáng sản Châu á?- Châu á có nguồn khoáng sản phong phú. Quan trọng nhất là dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm và kim loại màu.c/ Củng cố : (2)- HS đọc phần kết luận SGK.d/ Câu hỏi và bài tập : (5) - GV hớng dẫn BT số 3.- GV cho HS ghép ý cột trái và cột phải bài tập 3 trang 9- SGK.(dùng bảng phụ)Trờng THCS Vũ Ninh 4Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu HàNgày dạy: / / Tiết 2: Bài 2: Khí hậu châu áI/ Mục tiêu.Sau bài học, học sinh cần:- Kiến thức:+ Hiểu đợc tính phức tạp, đa dạng của khí hậu Châu á mà nguyên nhân chính là do vị trí địa lý, kích thớc rộng lớn và địa hình bị chia cắt mạnh.+ Hiểu rõ đặc điểm các kiểu khí hậu chính của Châu á.- Kỹ năng:+ Củng cố và nâng cao kỹ năng phân tích, vẽ biểu đồ và đọc lợc đồ khí hậu.- Giáo dục: + Những thuận lợi và khó khăn của khí hậu Châu á.2/ Ph ơng tiện cần thiết. + Bản đồ các khối khí hậu Châu á.+ Lợc đồ H2.1 SGK.3/ Tiến trình tiết học.a/ Kiểm tra bài cũ :(5 )1.Nêu các đặc điểm về vị trí địa lý của Châu á?2.Nêu đặc điểm địa hình khoáng sản Châu á? b/ Giảng bài mới:* Giới thiệu bài(1) :C hâu á có vị trí trải dài trên nhiều vĩ độ . Nên điều kiện tự nhiên có nhiều điểm khác biệt so với các châu lục khác .Đặc biệt là khí hậu . Chúng ta đi tìm hiểu khí hậu Châu á . * Các hoạt động.Phơng pháp Nội dungTrờng THCS Vũ Ninh 5Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu Hà* Hoạt động 1(20 ):HĐ nhómGV: Phân nhóm ht (2 em / nhóm).CH: Dựa vào lợc H2.1SGK. Tổ 1+ 2 (a)CH: Đọc tên các đối K.H từ vòng CB vùng XĐ dọc theo KT 800Đ? CH: Giải thích tại sao khí hậu châu á lại chia nhiều đối nh vậy? Tổ 3 + 4 (b)CH: Hãy xác định 1 trong các đối có nhiều kiểu K.H và đọc tên các kiểu K.H thuộc đối đó.CH: Giải thích tại sao 1 đới lại phân ra nhiều kiểu khí hậu.- Các nhóm thảo luận 5/.- Đại diện nhóm trả lời.- Nhóm khác nhận nhận xét bổ xung GV: Chuẩn xác lại kiến thức .+ Hoạt động 2 : (15)* HS hoạt động cá nhânCH: Quan sát H 2.1 SGK/ 7 em hãy:? Chỉ trên bản đồ các khu vực thuộc kiểu khí hậu gió mùa ?1. Khí hậu Châu á phân hoá rất đa dạng a/ Khí hậu Châu á phân hoá thành nhiều đới khác nhau :5 i.- Đối K.H- Nhiệt đới- Đối K.H- Xích đạoDo lãnh thổ kéo dài từ vùng CB đến vùng xích đạo.b/ Các đới khí hậu:- Châu á phân hoá thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau là do lãnh thổ rất rộng và ảnh hởng của địa hình và biển.+ Kết luận:Khí hậu Châu á phân hoá rất đa dạng, và thay đổi theo các đối từ Bắc Nam và theo các kiểu từ duyên hải vào nội địa.2. Khí hậu Châu á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa : a/ Các kiểu khí hậu gió mùa:- Khí hậu gió mùa nhiệt đới ở Nam á và Đông Nam á.? Việt Nam nằm trong khu vực gió mùa nào?- Khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới phân bố ở Đông á.Trờng THCS Vũ Ninh 6Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu HàCH: Trình bày đặc điểm của khí hậu gió mùa?CH: Quan sát H 2.1 em hãy: - Chỉ các khu vực thuộc kiểu khí hậu lục địa.- Các kiểu khí hậu lục địa có đặc điểm chung gì đáng chú ý?CH: ở các vùng có khí hậu lục địa có loại cảnh quan gì?- Đặc điểm của khí hậu gió mùa: 1 năm có 2 mùa rõ rệt: mùa đông và mùa hạ.b/ Các kiểu khí hậu lục địa:- Phân bố chủ yếu trong vùng nội địa và khu vực Tây Nam á.- Đặc điểm:+ Mùa đông: khô lạnh.+ Mùa hạ: khô, nóng.- Lợng ma: 200- 500mm.- Độ ẩm không khí thấp.c/ Củng cố: (3)- HS đọc phần kết luận SGK.- Dựa vào H 2.1 SGK xác định vị trí các đối khí hậu của Châu á từ Bắc - Nam.d/ Câu hỏi và bài tập: (1)- GV hớng dẫn câu 2- SGK- Gợi ý cho HS làm bài tập trong vở bài tập.Ngày dạy: ./ / .Trờng THCS Vũ Ninh 7Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu Hà tiết 3. bài 3: sông ngòi và cảnh quan Châu á1. Mục tiêu:Sau bài học HS cần:- Kiến thức: + Nắm đợc các hệ thống sông lớn, đặc điểm chung, chế độ nớc của sông ngòi và giá trị kinh tế của chúng.+ Hiểu đợc sự phân hoá đa dạng của các cảnh quan tự nhiên và mối quan hệ giữa khí hậu và cảnh quan.- Kỹ năng: + Phân tích mối quan hệ giữa các cảnh quan.- Giáo dục: + HS hiểu đợc những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên Châu á đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.2. Ph ơng tiện cần thiết: + Bản đồ tự nhiên Châu á.+ Bản đồ các cảnh quan tự nhiên Châu á.+ Một số tranh, ảnh về cảnh quan tài nguyên, rừng lá kim, tranh ảnh, động vật đới lạnh: Tuần lộc, nai .3. Tiến trình tiết học:a/ Kiểm tra bài cũ :(5) - Nêu đặc điểm khí hậu của Châu á?- Phân biệt khí hậu lục địa và khí hậu gió mùa ?b/ Giảng bài mới:* Giới thiệu bài:(1) Châu á là châu lục rộng lớn nhất trên thế giới.Khí hậu Châu á phân hoá đa dạng phức tạp.Nên khí hậu và cảnh quan Châu á có nhiều nét đặc biệt ----- chúng ta đi tìm hiểu sông ngòi và cảnh quan Châu á .* Các hoạt động:Trờng THCS Vũ Ninh 8Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu Hà+ Hoạt động 1(cá nhân) 15CH: Dựa vào BDĐH và sông hồ Châu á em có nhận xét gì về đặc điểm sông hồ Châu á?GVKL .CH: Dựa vào H1.2 em hãy cho biết: Các sông lớn ở Bắc á và Đông á bắt nguồn từ khu vực nào? Đổ vào biển và đại dơng nào? Sông Mê Công chảy qua nớc ta bắt nguồn từ SN nào?CH: Em có nhận xét gì về sự phân bố các sông ở Châu á?1. Đặc điểm sông ngòi - Sông hồ Châu á khá phức tạp và có nhiều hệ thống sông lớnGV chuẩn xác lại kiến thức .- Các sông ở Châu á phân bố không đều và có CĐ nớc khá phức tạp.Học sinh đọc SGK.CH: Dựa vào H1.2 và H2.1 hãy cho biết sông Ôbi chảy theo hớng nào và qua các đối K.H nào?CH: Tại sao về mùa xuân vùng trung lu và hạ lu sông Ôbi lại có lũ băng lớn?HS đọc SGK: Đông á .hoang mạc cát.CH: Sông ngòi Châu á có đặc điểm gì? - Sông ngòi Bắc á có giá trị giao thông và thuỷ điện.- Sông ở các khu vực khác có giá trị cung cấp nớc cho sản xuất, đời sống, Trờng THCS Vũ Ninh 9Phơng PhápNội dungGiáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu Hàkhai thác thuỷ điện, giao thông, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.+ Hoạt động 2 :(cá nhân) 15 CH: Dựa vào H2.1 và H3.1 hãy cho biết:- Tên các đối cảnh quan của Châu á theo thứ tự từ B-N dọc theo KT 800Đ.- Tên các cảnh quan phân bố ở khu vực kí hậu gió mùa và các cảnh quan ở khu vực lục địa khô hạn.2. Các đ i cảnh quan tự nhiên CH: Em có nhận xét gì về sự phân hoá cảnh quan thiên nhiên ở Châu á?HS đọc SGK để trả lời câu hỏi:+Rừng cây lá kim phân bố ở đâu?+Rừng cận nhiệt đới và rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở đâu?+ Ngày nay các cảnh quan nguyên sinh đã bị con ngời khai thác nh thế nào?- Cảnh quan thiên nhiên ở Châu á phân hoá rất đa dạng và phức tạp.- Ngày nay phần lớn các cảnh quan nguyên sinh đã bị con ngời khai phá biến thành đồng ruộng, các khu dân c, khu công nghiệp.+ Hoạt động 3: (5 HS đọc SGK để trả lời các câu hỏi sau:+Nêu những thuận lợi của thiên nhiên Châu á?+Nêu những khó khăn của thiên nhiên Châu á?3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu á - Châu á có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú .- Núi non hiểm trở, khí hậu khắcnghiệt và thiên tai bất thờng.c/ Củng cố (3) Trờng THCS Vũ Ninh 10[...]... 42 Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu HàNgày dạy: / / phần i - thiên nhiên con ngời ở các châu lụcXI: châu á.tiết 1: bài 1: vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản.1. Mục tiêu:- Kiến thức: HS cần: + Hiểu rõ đặc điểm, vị trí địa lý, kích thớc, địa hình và khoáng sản của Châu á.- Kỹ năng: + Củng cố, phát triển kỹ năng đọc, phân tích, so sánh các yếu tố địa lý trên bản đồ.- Giáo dục: + Phát... xác lại kiến thức.1 - Vị trí địa lí và địa hình - Là bộ phận nằm rìa phía nam của lục địa + Phía bắc là miền núi Hy-ma-laya cao. đồ sộ, hớng Tây bắc - Đông Nam dài 2600km. rộng: 320 400 km+ ỏ giữa là đồng bằng ấn Hằng dài > 3000 km, rộng 250 – 300 km.Trêng THCS Vò Ninh 41 Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu Hàkhai thác thuỷ điện, giao thông, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.+... trí địa lý khu vực trong phát triển kinh tế xà hội.+ KN xác lập mối quan hệ giữa vị trí địa lý, địa hình và khí hậu trong khu vực.- Giáo dục:+ Học sinh hiểu đợc phần lớn các nớc Châu á đà đẩy mạnh phát triển kinh tế, vơn lên theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.2. Ph ơng tiện cần thiết: + Lợc đồ Tây Nam á+ Bản đồ tự nhiên Châu á.3. Tiến trình tiết học:Trờng THCS Vũ Ninh 35 Giáo án địa. .. khu vực Nam áCH: - Nớc nào có diện tích lớn nhất (ấn Độ: 3, 28 triệu km2)- Nớc nào có diện tích nhỏ nhất? (Nam Đi Vơ: 2 98 km2)CH. Nêu đặc điểm vị trí địa lý của khu vực ã Nhóm 2:CH. Kể tên các miền địa hình chính từ Bắc Nam (xác định vị trí địa lí các miền địa hình trên lợc đồ tự nhiên khu vực?)ã Nhóm 3:CH. Nêu rõ đặc điểm địa hình của mỗi miền?- Đại diện nhóm trình bày kết quả- Nhóm... hoạt động.Phơng pháp Nội dungTrờng THCS Vũ Ninh 5 Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu HàNgày dạy: Tiết 8 kiểm tra viết1/ Mục tiêu:- Kiến thức: + Học sinh cần nắm vững các đặc điểm về khí hậu, địa hình, đặc điểm tự nhiên và dân c Châu á.- Kỹ năng: + Học sinh biết vận dung những kiến thức cơ bản đà học vào việc trả lời các câu hỏi- Giáo dục: + Tính tự giác, trung thực trong kiểm tra 2/... Tìm hiểu khu vực Tây Nam á.Trờng THCS Vò Ninh 34 Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu Hàđiệu của gió mùa khu vực Nam á.- Mô tả cho HS hiểu rõ sự ảnh hởng sâu sắc của nhịp điệu gió mùa đối với sinh hoạt của dân c khu vực Nam á?GV kết luận:CH: Dựa vào H10.1 cho biết các sông chính trong khu vực Nam á?CH: Dựa vào đặc điểm vị trí địa lý, địa hình và khí hậu cho biết khu vực Nam á có những... oai đến lục địa Đ.N.A Tây Nam (biến tính Đông Nam)Cao áp Ôxtrâylia, Nam ÂĐDvào lục địa Nam á Tây Nam Cao áp ÂĐD đến áp thấp IKomc. Củng cố : (1) GV vừa dạy, vừa củng cố ở từng phần.d. Câu hỏi và bài tập : (3) - Hoàn thiện bảng tổng kết.- Ôn các chủng tộc lớn trên thế giới (đặc điểm hình thái, địa bàn phân bố).- Làm bài tập trong vở bài tập.Trờng THCS Vũ Ninh 14 Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn... các nớc đông dân, nhờ đó tỷ lệ gia tăng dân số đà giảm đáng kể và đà đạt mức trung bình năm của thế giới (1,30)Câu 2 trang 18 SGK.c/ Củng cố: (3)- GV chốt lại những kiến thức cơ bản.d/ Câu hỏi và bài tập: (1)- Ôn kĩ các câu hỏi sau mỗi bài tập.- Xem lại các bài tập trắc nghiệp trong vở bài tập.Trờng THCS Vũ Ninh 23 Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu Hàa/ Kiểm tra bài cũ ( 5) - Cho... hậu của Châu á?- Phân biệt khí hậu lục địa và khí hậu gió mùa ?b/ Giảng bài mới:* Giới thiệu bài:(1) Châu á là châu lục rộng lớn nhất trên thế giới.Khí hậu Châu á phân hoá đa dạng phức tạp.Nên khí hậu và cảnh quan Châu á có nhiều nét đặc biệt chúng ta đi tìm hiểu sông ngòi và cảnh quan Châu á .* Các hoạt động:Trờng THCS Vũ Ninh 8 Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu Hà Phơng Pháp Nội... 51)CH. Vị trí địa lý của khu vực Tây Nam á có đặc điểm gì nổi bật? (ngà 3 các châu lục)GV. Tham khảo phụ lục giới thiệu thành phố ISTanbút thành phố vinh hoa của 2 1- Vị trí địa lý Trờng THCS Vũ Ninh 36 Giáo án địa lý lớp 8 GV: Nguyễn Thị Thu HàCH. Dựa vào H 9.1 và H 2.1 SGK em hÃy kể tên các đới và các kiểu khí hậu Tây Nam á.CH. Quan sát lợc đồ H 9.1 SGK hÃy cho biết khu vực Tây Nam á có . bài 1: vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản.1. Mục tiêu:- Kiến thức: HS cần: + Hiểu rõ đặc điểm, vị trí địa lý, kích thớc, địa hình và khoáng sản của Châu. giáo lớn (4 tôn giáo lớn)+ ấn Độ giáo: Đấng tối cao: BàlaMôn + Phật giáo: Phật Thích Ca+ Thiên chúa giáo: Chúa Giê-Su+ Hồi giáo: Thánh A La- Các tôn giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý 8, Giáo án Địa lý 8, Giáo án Địa lý 8

Bình luận về tài liệu giao-an-dia-ly-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP