NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 13

16 205 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2013, 03:20

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP CÔNG TY GIỚI XÂY LẮP SỐ 13. I.ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY GIỚI XÂY LẮP SỐ 13. Trong quá trình hình thành phát triển của mình, công ty giới xây lắp số 13 đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Với sự nỗ lực phấn đấu của công nhân viên, tập thể ban lãnh đạo, sự quan tâm của tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng, công ty đã lớn mạnh không ngừng cả về quy mô lẫn chất lượng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, góp một phần không nhỏ vào Ngân sách Nhà nước. Với việc vận dụng sáng tạo, hiệu quả các quy luật kinh tế thị trường, đồng thời thực hiện chủ trương cải tiến quản lý kinh tế chính sách kinh tế của Nhà nước, công ty đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Để đạt được điều này, công ty luôn tìm cách tiếp cận thị trường, mở rộng quy mô kinh doanh, thu hút khách hàng, ký kết các hợp đồng kinh doanh xây dựng. Trên sở mở rộng sản xuất bằng cách tìm kiếm thêm công trình, thêm sản phẩm ngoài phần kế hoạch chính hàng qúy, hàng năm Tổng công ty giao cho công ty khuyến khích các phòng ban tìm thêm công trình ngoài kế hoạch theo chức năng hành nghề trong giấy phép kinh doanh quy định. Để thể ký kết nhận thầu công trình, công ty thực hiện theo chế đấu thầu xây lắp ban hành theo quyết định số 60-BXD/VKT ngày 30/3/1994 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Tùy theo mô hình tính chất loại công trình điều kiện cụ thể của mỗi công trình thể tổ chức đấu thầu xây lắp toàn bộ công trình hoặc từng hạng mục công trình. Đối với mỗi dự án, công ty đều lập hồ dự thầu, lập ra các dự án tối ưu để giành thầu công trinh. Công ty được những thành tựu như vậy là do những đóng góp không nhỏ của hạch toán kế toán trong các khía cạnh sau: Về bộ máy kế toán: Được tổ chức gọn nhẹ, quy trình làm việc khoa học. Cán bộ kế toán được bố trí hợp lý phù hợp với trình độ khả năng của mỗi người, tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm đối với công việc được giao. Chính vì thế mà việc hạch toán nội bộ hiệu quả, góp phần đắc lực vào công tác quản lý của công ty. Về công tác kế toán : Nhìn chung, chứng từ ban đầu được tổ chức hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ. Cách thức hạch toán của công ty nói chung đã khá hữu hiệu phù hợp với chế độ kế toán cải cách. Bên cạnh đó, phòng kế toán của công ty đã xây dựng được một hệ thống sổ sách kế toán hợp lý, khoa học, phù hợp với mục đích, yêu cầu của chế độ kế toán mới. Ngoài ra, công ty còn trang bị mua sắm một loạt máy vi tính cho nhân viên kế toán, áp dụng thành công một số phần hành hạch toán kinh doanh trên máy vi tính với hệ thống sổ sách phù hợp theo hình thức Nhật ký chung đúng với yêu cầu của Bộ xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty, giúp cho nhân viên kế toán giảm bớt được khối lượng công việc. Trong quá trình áp dụng chế độ kế toán mới, tuy còn gặp nhiều khó khăn do phải tiếp cận với những khái niệm mới, quan điểm mới nhưng bộ máy kế toán của công ty đã biết vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo hiệu quả các quy định kế toán mới vào điều kiện cụ thể của công ty mình. Về công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kế toán công ty đã tổ chức hạch toán chi phí cho từng công trình, hạng mục công trình trong từng qúy một cách rõ ràng, cụ thể, phục vụ tốt yêu cầu quản lý chi phí sản xuất. Việc kiểm tra khối lượng xây lắp dở dang các công trình, hạng mục công trình được tổ chức một cách khoa học, cung cấp số liệu chính xác, kịp thời đáp ứng được cho công tác tính giá thành sản phẩm. Công ty đã áp dụng hình thức giao khoán xuống các đội xây dựng thi công. Đây là một hình thức quản lý hợp lý, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công công trình tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, tiền vốn hạ giá thành sản phẩm. Phương pháp khoán sản phẩm trong XDCB tạo điều kiện gắn lợi ích vật chất của người lao động với chất lượng tiến độ thi công, xác định rõ trách nhiệm vật chất của người lao động (từng tổ, đội) trên sở phát huy tính chủ động sáng tạo, khả năng hiện của công ty. Tuy nhiên, hình thức khoán gọn công trình đây không nghĩa là "khoán trắng" mà là khoán sự quản lý chặt chẽ của các phòng ban. Phòng kế hoạch, phòng kinh tế- kỹ thuật, phòng giới chịu trách nhiệm quản lý giám sát về tiến độ, khối lượng chất lượng công trình. Phòng kế toán tài vụ giám sát về mặt tài chính phối hợp với phòng kế hoạch lập thủ tục thanh toán với bên A. Các đội trưởng đội thi công nhận khoán gọn chịu trách nhiệm ràng buộc trước giám đốc: phải đảm bảo chất lượng tiến độ công trình, đảm bảo hoàn thành dự toán thi công, quyết toán công trình với công ty với bên A. Sự phối hợp trên đây giữa các phòng ban công ty với đội phân xưởng, luôn đảm bảo cho việc tính đầy đủ, chính xác giá thành công trình, giải quyết tốt mối quan hệ giữa công ty với người lao động, chủ đầu tư, nhà nước các bên liên quan .đi đôi với công tác khuyến khích tăng năng suất lao động qua hình thức khoán, công ty còn chú trọng đến chế độ khen thưởng kịp thời nhằm động viên tinh thần lao động của cán bộ công nhân viên. Những điểm làm được trên đây là do kết quả công sức lao động của toàn thể cán bộ nhân viên công ty, một phần không nhỏ trong đó là sự cố gắng của phòng tài vụ thực hiện vai trò hạch toán quản lý tài chính. Bên cạnh những mặt cần phát huy đó, công ty còn tồn tại một số hạn chế cụ thể: -Công ty áp dụng loại hình kế toán tập trung, hình thức nhật ký chung nên khối lượng công việc của phòng kế toán tài vụ tương đối lớn. Thông tin kế toán về chi phí sản phẩm được chuyển lên từ các đội công trình xa trung tâm nên gây mất thời gian tăng khối lượng công việc của phòng kế toán- tài vụ trên công ty khi kiểm tra đối chiếu. - Đối với công tác kế toán chi phí vật tư: Việc giao khoán gọn cho các đội công trình tự lo mua sắm vật tư đôi khi còn khó khăn, gây cản trở tiến độ thi công công trình. Công ty ứng tiền trước cho các đội tự mua vật liệu, không trực tiếp mua vật tư, do đó không nắm được lượng xuất nhập cụ thể là bao nhiêu, không kiểm soát được giá cả, chất lượng vật tư, chỉ khi cuối tháng thống đội tập hợp chứng từ gửi lên phòng kế toán tài vụ của công ty mới biết. Hơn nữa, các đội công trình vật tư xuất kho theo giá thực tế đích danh nhưng không mở sổ danh điểm vật liệu chưa thực hiện việc xác định nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ công trường nên hạn chế phần nào tính chính xác của phương pháp tính giá vật liệu này. - Đối với công tác kế toán chi phí nhân công: Công ty không trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất. Như chúng ta đã biết, số ngày nghỉ phép trong năm là do nhà nước quy định do đó tiền lương công nhân nghỉ phép đây là định phí. Đồng thời, việc xây dựng công trình phụ thuộc vào thiên nhiên, nhiều tháng thi công bị đình trệ rất nhiều công nhân nghỉ phép vào dịp này. Việc không trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sẽ làm cho giá thành công trình không phản ánh chính xác chi phí thực tế bỏ ra. - Đối với công tác chi phí sử dụng máy thi công: Kế toán công ty coi chi phí máy thi công chỉ gồm chi phí chung cho máy thi công (TK 627M) mà không tính chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho máy thi công, nhân công điều khiển máy vào khoản mục máy thi công - phần chi phí nguyên vật liệu tính vào khoản mục nguyên vật liệu trực tiếp, phần nhân công tính vào khoản mục nhân công trực tiếp. Việc hạch toán như vậy không làm thay đổi giá thành nhưng làm thay đổi tỷ lệ giữa các khoản mục trong giá thành gây ra sự thiếu chính xác khi phân tích giá thành theo khoản mục. - Đối với công tác ghi sổ kế toán: Tại công ty việc thực hiện ghi sổ kế toán phần chưa đúng với chế độ do Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể: trong NKC chưa ghi đầy đủ ngày tháng ghi sổ. - Do tính chất yêu cầu của công tác kế toán nên công việc không giàn đều trong năm cho mọi người trong phòng kế toán - tài vụ, những phần hành kế toán không thể tách rời nhau nên nhân viên kế toán rất nhiều việc phải làm nhưng nhân viên lại ít việc, đặc biệt tập trung vào cuối niên độ kế toán. -Đối với việc xây dựng mô hình cung cấp thông tin về chi phí, giá thành sản phẩm công ty: Công ty chưa xây dựng mô hình kế toán quản trị do đó lãnh đạo công ty sẽ khó khăn hơn trong việc ra quyết định. 2. Sự cần thiết yêu cầu của việc hoàn thiện. 2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện. Sự tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều nhân tố nhưng điều kiện tiên quyết là: doanh nghiệp phải biết ứng xử giá cả một cách linh hoạt, biết tính toán chi phí bỏ ra, biết khai thác khả năng của mình, giảm chi phí tới mức thấp nhất để sau một chu kỳ sản xuất kinh doanh theo lợi nhuận tối đa. Muốn vậy, chỉ hạch toán chi phí tính giá thành đầy đủ chính xác thì mới phục vụ cho việc phân tích đánh giá kết quả, tổ chức quản lý sản xuất nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Kế toán là khoa học thu nhận xử lý cung cấp thông tin về tài sản sự vận động của tài sản nhằm kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động kế toán tài chính của đơn vị đó. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá tình hình thực hiện mức chi phí, tiết kiệm chi phí kế hoạch giá thành sản phẩm. Từ đó, đề ra các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác quản lý chi phí, giá thành các quyết định phù hợp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Việc phân tích đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ thể dựa trên giá thành chính xác. Để giá thành được tính chính xác lại chịu ảnh hưởng của kết quả tập hợp chi phí sản xuất. Do đó tổ chức tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm, xác định lượng giá trị các yếu tố sản xuất, là sở để xác định đúng đắn nội dung phạm vi chi phí cấu thành nên giá thành của sản phẩm, xác định lượng giá trị các yếu tố chi phí đã được chuyển dịch vào hiệu quả thực hiện các biện pháp tổ chức kỹ thuật sản xuất, phát hiện tìm ra các nguyên nhân dẫn đến phát sinh chi phí không hợp lý để biện pháp loại trừ. Riêng đối với ngành xây dựng bản, việc hạch toán đúng chi phí sản xuất tính giá thành càng trở nên quan trọng quyết định bởi sự tác động của những đặc điểm như giá cả biến động, giá nhân công thay đổi theo từng vùng xây dựng . thông qua chỉ tiêu giá thành ta thể xác định kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự sáng tạo tìm tòi phương án giải quyết công việc hiệu quả. Ngoài ra, phản ánh chính xác giá thành xây lắp còn nghĩa là phản ánh chính xác trình độ kỹ thuật thi công, trình độ tổ chức sản xuất, sử dụng lao động, vật liệu, thiết bị khả năng sử dụng vốn . Do vậy, sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm xây lắp được xuất phát từ các đặc điểm bản sau: Thứ nhất: Do sự phức tạp của hoạt động xây lắp là ngành sản xuất độc lập, chức năng xây dựng tài sản cố định phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân, sản phẩm xây lắp mang tính chất cố định đơn chiếc, thời gian thi công dài giá trị lớn, nên việc quản lý về đầu tư xây dựng là một quá trình khó khăn phức tạp, trong đó tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm là một trong những mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Thứ hai: Xuất phát từ yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm xây lắp.Việc tổ chức quản lý tốt công tác chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm xây lắp là một yếu tố thiết yếu. Thứ ba: Xuất phát từ chế độ kế toán mới ban hành theo quyết định 1865/1998/QĐ/CĐKT áp dụng cho các doanh nghiệp xây lắp từ 01/01/1999 thực tế thực hiện tại mỗi doanh nghiệp. Thứ tư, xuất phát từ những hạn chế trong công tác kế toán của công ty. Do đó, cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp. 2.2 Yêu cầu của việc hoàn thiện. Công việc đầu tiên của quá trình hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh bao giờ cũng đòi hỏi xác định chính xác các khoản chi phí thực tế phát sinh trong kỳ. Sau đó, sắp xếp chúng vào các tài khoản chi phí cho phù hợp với công dụng của các loại chi phí này, nhằm phục vụ cho công tác tính giá thành được đầy đủ chính xác để đáp ứng yêu cầu quản lý. Bên cạnh đó, cần tìm tòi vận dụng các phương pháp hạch toán chi phí xây lắp hợp lý, tổ chức hạch toán theo một trình tự nhất định, thống nhất, tính toán đầy đủ, cung cấp số liệu một cách khách quan cho việc hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp. Phạm vi chi phí chỉ liên quan đến quá trình thi công xây dựng, yêu cầu không nhầm lẫn những khoản chi phí của hoạt động khác vào khoản mục chi phí xây lắp. Do vậy để công tác hạch toán kế toán tốt hơn, phù hợp hơn, việc hoàn thiện cần làm rõ được các nội dung sau: -Việc hoàn thiện phải phù hợp với chính sách kinh tế tài chính, chế độ kế toán hiện hành tính đến hướng phát triển trong tương lai. Bộ máy kế toán của doanh nghiệp phải đội ngũ nhân viên trình độ nghiệp vụ cao, am hiểu luật pháp, quy chế quản lý tài chính về công việc, phần hành kế toán đặc biệt là kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Cần hoàn thiện khâu hạch toán ban đầu nhằm mục đích kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ nhằm ngăn chặn kịp thời những hiện tượng vi phạm chính sách, chế độ kế toán tài chính, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm kết quả kinh doanh của công ty. Mặt khác các biện pháp hoàn thiện phải tuân theo nguyên tắc thể lệ chung của kế toán do Bộ tài chính ban hành, được áp dụng thống nhất trong cả nước toàn ngành. Những cải cách này phải phải khả năng thực thi trong một thời gian dài, tránh sửa đổi bổ sung liên tục làm ảnh hưởng đến chất lượng của công tác kế toán phù hợp khi sự thay đổi về chế độ, nghiệp vụ kinh tế tương lai. -Việc hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp. Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh quy trình công nghệ của doanh nghiệp xây lắp, kế toán vận dụng một cánh hợp lý hệ thống tài khoản lựa chọn hình thức kế toán cho phù hợp. Để tính toán chính xác các khoản chi phí phát sinh làm sở tính giá thành sản phẩm, doanh nghiệp cần phải hoàn thiện, kế toán tiến hành tính toán xuất nhập nguyên vật liệu, phân loại phân bổ cho các đối tượng tập hợp chi phí đó là các công trình, hạng mục công trình cho hợp lý, tránh tình trạng trùng lặp làm tăng chi phí. Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cần cung cấp được những số liệu cần thiết, kịp thời chính xác, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. -Việc hoàn thiện phải đảm bảo tính khả thi tính hiệu quả. Do vậy khi áp dụng vào thực tiễn, các bổ sung này phải thực thi được, không gây xáo trộn nhiều trong hoạt động của doanh nghiệp, phải phù hợp với tư duy được mọi người chấp nhận. Công ty cần chấp hành đầy đủ các chế độ chính sách Nhà nước quy định, tổ chức hạch toán, mở sổ sách phù hợp để phản ánh với giám đốc tình hình chi phí giá thành sản phẩm, ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Đồng thời, phải xây dựng mối liên hệ giữa các sổ trong quá trình ghi chép, tổng hợp đối chiếu số liệu. Tổ chức bộ sổ kế toán một cách trình tự: Mở sổ kế toán, ghi sổ kế toán, sửa chữa sai sót trên sổ kế toán, khóa sổ kế toán. Sổ kế toán cung cấp những số liệu quan trọng nhất chủ yếu nhất để lập báo cáo tài chính. 3.Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty giới xây lắp số 13. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi phí nói chung công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành nói riêng, công ty giới xây lắp số 13 cần phát huy những ưu điểm tìm ra giải pháp khắc phục những nhược điểm còn tồn tại. Để góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty, em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến sau: 3.1.Công tác luân chuyển chứng từ: Chứng từ ban đầu là chứng từ được lập ngay khi nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh. Nó là sở, căn cứ pháp lý cho việc ghi chép các sổ kế toán. Chứng từ ban đầu hợp pháp, hợp lý, chính xác thì mới quyết định tính chính xác hợp lý của các bước công việc tiếp theo. Việc lập chứng từ ban đầu công ty đã tuân theo các nguyên tắc chế độ kế toán đã đề ra, tuy nhiên trong một số trường hợp khâu kế tiếp thì vẫn còn những tồn tại: Vẫn còn tình trạng chứng từ ban đầu hạch toán tháng này nhưng đã phát sinh tháng trước, kế toán vẫn cách giải quyết được song không đảm bảo tính kịp thời của kế toán. Đặc biệt là đối với công ty đang áp dụng một loại giá đó là giá thực tế, bởi vì giá cả từng thời kỳ khác nhau, biến động liên tục do đó việc tập hợp chi phí rất dễ thiếu chính xác. Nguyên nhân của trường hợp này là do nhân viên kế toán đội không kịp thời mang chứng từ gốc về phòng tài vụ, một mặt do điều kiện đường xá xa xôi, các đội thi công công trình phải đi theo những công trình trên khắp đất nước . Do vậy mà gây ra sự chậm trễ trong việc luân chuyển chứng từ ban đầu. Để giải quyết vấn đề này, theo em phải bắt đầu từ: -Phân loại chứng từ: Cần phổ biến, hướng dẫn tổ chức phân loại chứng từ một cách chặt chẽ từ dưới các đội để họ hiểu được tầm quan trọng của chúng. Ví dụ: Phân loại chứng từ theo nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ . -Định kỳ, phòng tài vụ nên chủ động cử cán bộ kế toán chuyên trách xuống các đơn vị để kết hợp với các đơn vị kiểm tra, kiểm soát, xử lý, phân loại thu nhận chứng từ nhằm giúp công tác kế toán phản ánh, cung cấp thông tin được kịp thời, chính xác. 3.2.Đối với công tác quản lý kế toán chi phí nguyên vật liệu. Quá trình tập hợp chi phí phân bổ chi phí vật liệu, nguyên liệu cho các đối tượng sử dụng, về bản công ty đã thực hiện nguyên tắc vật liệu xất dùng cho đối tượng nào thì tính chi phí cho đối tượng đó. Tại công ty giới xây lắp số 13, các đội xây dựng công trình là các đội trực thuộc sự quản lý của công ty, không tư cách pháp nhân. Vì vậy, việc tự lo mua sắm vật tư cho hoạt động xây lắp của các đội công trình đôi lúc gặp khó khăn, nhiều khi phải ngừng thi công do thiếu nguyên vật liệu đặc biệt là những nguyên vật liệu qúy hiếm trên thị trường. Theo em, không chỉ những nguyên vật liệu khó mua mà cả nguyên vật liệu chính công ty nên cử cán bộ cung ứng đi liên hệ, giao dịch ký hợp đồng với các nhà cung cấp uy tín đảm bảo cung cấp vật tư đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng cho công ty khi cần thiết mọi lúc, mọi nơi. Để đảm bảo sử dụng vật tư đúng mức, tiết kiệm, hàng tháng các đội lập bảng kế hoạch mua vật tư dựa trên khối lượng xây lắp định mức tiêu hao vật tư. Sau khi phòng kế hoạch duyệt, công ty sẽ quyết định loại vật tư nào do công ty mua, loại vật tư nào do đội tự mua số lượng bao nhiêu. Bảng kế hoạch này là sở đánh giá tình hình sử dụng vật tư thực tế. Cuối tháng(qúy), phòng kế hoạch cùng phòng tài vụ ban lãnh đạo công ty phân tích đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư. Sau khi ký hợp đồng mua vật tư với nhà cung cấp, đến thời hạn cán bộ cung ứng sẽ đi áp tải vật tư về tận công trường của đội xây dựng công trình. Hai bên sẽ tiến hành lập biên bản bàn giao vật tư (lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản). Sau đó, nhân viên kế toán đội sẽ tiến hành lập bảng theo dõi chi phí vật tư. Căn cứ vào biên bản giao nhận vật tư, công ty sẽ làm thủ tục thanh toán cho người bán ghi sổ kế toán. Chi phí vật tư chiếm tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí. Do đó tiết kiệm chi phí vật tư phải được coi trọng hàng đầu. Tuy nhiên tiết kiệm vật tư không nghĩa là cắt xén lượng vật liệu đã được định mức chi cho thi công từng công trình mà là hạ đến mức thấp nhất giá mua vật tư mà vẫn đảm bảo chất lượng. Giảm chi phí vật tư bao gồm giảm chi phí thu mua vật tư chi phí vận chuyển vật tư tới tận chân công trình. Để làm được điều đó công ty cần thiết lập được mối quan hệ tốt với nhà cung cấp vật tư uy tín. Đồng thời, công ty phải thường xuyên nghiên cứu, khảo sát giá thành của vật tư trên thị trường để tránh tình trạng bị mua với giá cao nhưng thực tế giá trên thị trường đã hạ. Ngoài ra, công ty phải giảm các hao hụt trong khâu bảo quản, thi công, giảm chi phí vận chuyển, bốc dỡ, nắm chắc giá thị trường để đối chiếu, kiểm tra hóa đơn vật tư do nhân viên cung ứng mang về, lập các phương án cải tiến kỹ thuật, thay thế một số vật liệu thể giảm chi phí mà vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Công ty cần xây dựng quy chế thưởng cho cán bộ công nhân viên nào tìm được nguồn hàng rẻ, đồng thời thưởng cho cán bộ những hành động tiết kiệm chi phí vật tư để tạo ý thức trong cán bộ công nhân công trường. Ngoài việc giảm chi phí vật tư cả hai khâu: Khâu thu mua trong khi sử dụng, công ty vẫn phải quản lý chặt chẽ vật liệu nhập xuất tại các kho của công trường. Trong trường hợp công ty phá dỡ những công trình cũ để xây mới, công ty nên tổ chức tận dụng thu hồi phế liệu chặt chẽ hơn. Đây thực sự là nguồn quan trọng giúp công ty giảm bớt phần nào vật tư mới cần mua cho thi công. Mặt khác, vật tư sử dụng cho thi công các công trình gồm nhiều chủng loại khác nhau nên kế toán đội cần mở các sổ danh điểm vật liệu. Việc phân chia vật liệu một cách chi tiết tỷ mỷ, trong đó vật liệu được chia thành loại, nhóm, thứ mỗi loại nhóm thứ được sử dụng một ký hiệu riêng gọi là số danh điểm vật liệu được sử dụng thống nhất trong phạm vi doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho các bộ phận trong doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý vật liệu. Mỗi loại vật liệu sử dụng một số trang trong sổ danh điểm vật liệu để ghi đủ các nhóm thứ vật liệu thuộc loại vật liệu đó.Vì như thế sẽ giúp ích cho việc xác định giá thực tế vật tư xuất dùng được chính xác việc quản lý vật tư được chặt chẽ hơn, thuận lợi cho kế toán trong ghi sổ. Ví dụ: Sổ danh điểm vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp thể được xây dựng như sau: Sổ danh điểm vật liệu Loại: Nguyên liệu, vật liệu chính-Ký hiệu 152 Ký hiệu Tên, nhãn hiệu quy cách vật tư ĐVT Đơn giá Ghi chú Nhóm Danh điểm vật liệu 1521-01 Gạch các loại Viên 1521-01-01 Gạch xây tường 1521-01-02 Gạch lát nền 1521-01-03 Gạch ốp tường . . kg 1521-02 Sắt các loại 1521-02-01 Φ18 . 3.3.Đối với công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. công ty hiện nay không trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất mà khi khoản chi phí này phát sinh kế toán hạch toán vào chi phí nhân công trực tiếp theo bút toán: Nợ TK 622 TK 334 Như vậy nếu trong kỳ số công nhân nghỉ phép nhiều thì chi phí công nhân trực tiếp tăng kéo theo giá thành sản phẩm cũng tăng từ đó ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của công ty. Bởi vậy, để chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ít bị biến động giữa các kỳ công ty nên trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất để đảm bảo đúng chế độ quy định, cũng như đảm bảo cho việc phản ánh chi phí được chính xác. Mục đích của công việc trích trước này nhằm lấy số tiền lương nghỉ phép của những tháng số công nhân nghỉ phép ít bù vào những tháng số công nhân nghỉ phép nhiều (ví dụ: vào mùa hè công nhân đi nghỉ mát, du lịch nhiều). Mức trích trước = Tiền lương thực tế phải trả CNV trong tháng × Tỷ lệ trích trước Tỷ lệ trích trước Tổng số tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của năm Tổng qũy tiền lương theo kế hoạch = × 100 Khi trích trước tiền lương nghỉ phép kế toán ghi: Nợ TK 622 Trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất. TK 335 Khi công nhân thực tế xin được nghỉ phép, kế toán ghi: Nợ TK 335 TK 334 Bên cạnh đó, đối với cán bộ công nhân viên trong bộ phận gián tiếp đội công trình, công ty nên chế độ tăng thu nhập để khuyến khích khi giá trị sản lượng của tháng đạt cao hoặc những công trình trọng điểm yêu cầu tiến độ thi công nhanh, vùng khó khăn . 3.4.Đối với công tác hạch toán chi phí sử dụng máy thi công . Theo chế độ kế toán hiện hành chi phí máy thi côngtoàn bộ chi phí vật tư, lao động chi phí bằng tiền trực tiếp cho quá trình sử dụng máy thi công của đơn vị bao gồm: -Chi phí khấu hao máy thi công. -Chi phí sửa chữa lớn sửa chữa thường xuyên máy thi công. -Chi phí tiền lương của công nhân phục vụ điều khiển máy. -Nhiên liệu, động lực dùng cho máy thi công. -Chi phí bằng tiền khác. Tại công ty giới xây lắp số 13, kế toán công ty không tách chi phí nhiên liệu chi phí nhân công phục vụ máy thi côngtính gộp vào khoản mục chi phí nhân công trực tiếp khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Như vậy, chi phí máy thi công của công ty chủ yếu là chi phí khấu hao sửa chữa lớn máy thi công. Việc hạch toán chi phí máy thi công như vậy chưa phản ánh chính xác toàn bộ chi phí phát sinh của phần máy thi công. Theo em, vì công ty tổ chức đội máy thi công riêng nên kế toán công ty tập hợp toàn bộ các chi phí phát sinh cho phần máy thi công như: Nguyên vật liệu, nhân công điều khiển máy, chi phí khấu hao máy thi công . theo đúng chế độ kế toán hiện hành tập hợp vào tài khoản 623-Chi phí sử dụng máy thi công. Vì khi kế toán công ty sử dụng tài khoản 627-M để tập hợp chi phí máy thi công thì công ty thể giảm bớt được một tài khoản trong hệ thống tài khoản sử dụng công ty nhưng lại hay gây ra sự nhầm lẫn giữa chi phí sản xuất chung của toàn đội công [...]... Chi phí sản xuất Lãi gộp Chi phí sản xuất chung cũng là một khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm như chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp nhưng chi phí sản xuất chung là chi phí gián tiếp đối với từng công trình nó bao gồm nhiều chi phí mà phần lớn là định phí, nên xu hướng ít biến động theo khối lượng công việc hoàn thành Những chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh chỉ... cả các phiếu chi phí công việc được lưu trữ lại khi sản phẩm đang được xây dựng, chúng tác dụng như các báo cáo sản phẩm sản xuất dở dang, vai trò như một sổ phụ của tất cả chi phí sản xuất đã phát sinh trong khâu sản xuất Khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành giao cho khách hàng thì phiếu chi phí công việc được chuyển từ khâu sản xuất sang khâu thành phẩm Phiếu chi phí công việc có... sớm về chi phí này để định giá sản phẩm, công việc đã hoàn thành sớm quyết định cho sản xuất kinh doanh, nên trong thực tế phần lớn doanh nghiệp ước tính chi phí sản xuất chung ngay từ đầu kỳ Cùng với sự vận động của chứng từ việc tập hợp chi phí vào phiếu chi phí của từng công việc riêng biệt, chi phí còn được bộ phận kế toán phản ảnh vào các TK liên quan .Ở đây, phiếu chi phí của từng công. .. phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty giới xây lắp số 13" Trong thời gian thực tập, sau khi đã kết hợp lý thuyết với thực tế, em nhận thấy rằng: Việc tổ chức công tác kế toán nói chung tập hợp chi phí sản xuất nói riêng ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý kinh tế Để cho kế toán phát huy được vai trò của mình trong quản lý kinh tế thông qua việc phản ánh và. .. thể thay thế cho sổ chi tiết chi phí xây lắp được tập hợp từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành Phương pháp xác định chi phí theo công việc với mục đích tổng hợp chi phí nhằm cung cấp tài liệu chi phí đơn vị cần thiết cho nhà quản trị để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Ngoài ra, lãnh đạo công ty nên sử dụng các thông tin của cách phân loại chi phí thành biến phí định phí để ra các quyết... một chứng từ chi tiết dùng để tổng hợp các chi phí sản xuất trong phương pháp xác định chi phí theo công việc Phiếu chi phí công việc được lập khi phòng kế toán nhận được thông báo lệnh sản xuất đã được phát ra cho công việc đó Lệnh sản xuất chỉ thể ban ra khi đơn đặt hàng của khách, ghi rõ giá ngày giao hàng Mỗi một công trình, hạng mục công trình cần lập một phiếu chi phí công việc riêng... trị những thông tin cần thiết trong việc ra quyết định sản xuất kinh doanh Tóm lại, thể thấy rằng để nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng nâng cao hiệu quả toàn bộ hoạt động của công ty nói chung, công ty rất nhiều biện pháp để sử dụng Tuy nhiên để sự thay đổi đem lại tác dụng lớn công ty cần thực hiện tốt đồng bộ các biện pháp. .. động sản xuất kinh doanh Công ty giới xây lắp số 13 tổ chức hoạt động với một số ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực XDCB nên rất phù hợp với việc sử dụng phương pháp xác định chi phí theo công việc Phương pháp này được áp dụng cho những sản phẩm thực hiện theo đơn đặt hàng theo yêu cầu của từng khách hàng riêng biệt Sản phẩm dễ nhận diện, giá trị cao, kích thước lớn Phiếu chi phí công. .. được ghi vào sổ, những chứng từ nào chưa ghi nhằm tránh được việc ghi sót hay ghi thừa nghiệp vụ kế toán Với sổ cái, kế toán nên ghi tổng hợp số liệu của từng khoản mục chi phí theo từng trang nhật ký chung để vừa tiết kiệm thời gian vừa dễ đối chi u với sổ chi tiết 3.6 Đối với việc xây dựng mô hình cung cấp thông tin về chi phí, giá thành sản phẩm công ty Khác với kế toán tài chính, kế toán quản... với điều kiện hiện nay phiếu chi phí công việc thì công ty thể triển khai ngay được còn việc xây dựng mô hình kế toán quản trị thì cần phải thời gian để đào tạo cán bộ nhân viên Đối với công ty, mô hình cung cấp thông tin thể được xây dựng ngay tại phòng kế toán công ty Phòng kế toán thể chia nhỏ thành hai bộ phận: Kế toán tài chính kế toán quản trị.Bộ phận kế toán quản trị sẽ chịu trách . NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 13. I.ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ. chính. 3.Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp số 13. Nhằm nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 13, NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 13, NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn