Phân tích ảnh hưởng của lối sống, văn hóa của giới trẻ Việt Nam đối với sản phẩm thời trang

22 750 3
Mirumiru

Mirumiru Gửi tin nhắn

Tải lên: 5,583 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 16:37

Phân tích ảnh hưởng của lối sống, văn hóa của giới trẻ Việt Nam đối với sản phẩm thời trang BÀI THUY T ẾTRÌNHNHÓM 12Đ tài th o lu n: ề ả ậ Phân tích nh h ng c a ả ưở ủl i s ng, văn hóa c a gi i tr Vi t Nam đ i ố ố ủ ớ ẻ ệ ốv i s n ph m th i trang.ớ ả ẩ ờNỘI DUNG CHÍNHCơ sở lý thuyếtKhái niệm marketingHành vi mua của người tiêu dùngẢnh hưởng của lối sống văn hóa của giới trẻ với xu hướng thời trang hiện nayẢnh hưởng từ nhu cầu thể hiện bản thân của giới trẻ.Ảnh hưởng từ các xu hướng thời trang của nước khác.Ảnh hưởng từ thần tượng.Ảnh hưởng từ những sở thíchCƠ SỞ LÝ THUYẾTKhái niệm marketingMarketing  là  quá  trình  làm  việc  với  thị trường  để  thực  hiện  các  cuộc  trao  đổi nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn  của  con  người.  cũng  có  thể  hiểu, marketing  là  một  dạng  hoạt  động  của con  người  (bao  gồm  cả  tổ  chức)  nhằm thỏa  mãn  các  nhu  cầu  và  mong  muốn thông qua trao đổi.HÀNH VI MUA C A ỦNG I TIÊU DÙNG.ƯỜKhái niệm hành vi mua của người tiêu dùng.Những nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua của người tiêu dùng.KHÁI NI M HÀNH VI MUA ỆC A NG I TIÊU DÙNGỦ ƯỜ .Hành  vi  mua  của người  tiêu  dùng  là toàn  bộ  hành  động mà  người  tiêu  dùng bộc  lộ  ra  trong  quá trình  điều  tra,  mua sắm,  sử  dụng  đánh giá  cho hàng hóa và dịch  vụ  nhằm  thỏa mãn  nhu  cầu  của họ.NH NG NHÂN T NH H NG Ữ Ố Ả ƯỞT I HÀNH VI MUA C A NG I Ớ Ủ ƯỜTIÊU DÙNG.ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG, VĂN HÓA.Lối sốngLối sống của một con người hay phong cách sinh hoạt của người đó, chứa đựng toàn bộ cấu trúc hành vi được thể hiện qua hành động, sự quan tâm  và  quan  điểm  của  người  đó  trong  môi trường  sống,  có  thể  được  mô  hình  hóa  theo những tiêu chuẩn đặc trưng.Lối  sống  một  con  người  theo  đuổi  có  thể  thay đổi theo thời gian cùng với những biến động của môi  trường  sống.  Hành  vi  mua  sắm  của  người tiêu dùng cũng thay đổi theoẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG, VĂN HÓA.Văn hóaVăn  hóa  có  thể  coi  là  tổng  thể  những  nét  riêng biệt  về  tinh  thần,  vật  chất,  trí  tuệ  và  cảm  xúc quyết  định  tính  cách  của  một  xã  hội  hay  một nhóm người trong xã hội. Đặc trưng về ảnh hưởng của văn hóa tới hành vi của người tiêu dùngVăn háo ấn định nhưng điều cơ bản về giá trị, sự thụ cảm, sự ưa thích, và những  sắc thái đặc thù của sản phẩm vật chất và phi vật chất.Văn  hóa  ấn  định  cách  cư  xử  được  xã  hội  chấp nhậnẢnh hưởng văn hóa có tính hệ thống và tính chế ước.ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG, VĂN HÓA.Sự hội nhập và biến đổi văn hóaSự hội nhập văn hóa.Sự biến đổi văn hóa.[...]... a gi i tr hi n đ i.ờ ủ ớ ẻ ệ ạ NH H NG C A L I Ả ƯỞ Ủ ỐS NG VĂN HÓA C A Ố ỦGI I TR VI T NAM T I Ớ Ẻ Ệ ỚXU H NG TH I TRANG ƯỚ ỜHI N NAY.Ệ HÀNH VI MUA C A ỦNG I TIÊU DÙNG.ƯỜKhái niệm hành vi mua của người tiêu dùng.Những nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua của người tiêu dùng. ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG, VĂN HÓA. Văn hóa  Văn hóa có  thể  coi  là  tổng  thể  những  nét  riêng biệt  về ... hưởng của các nền văn hóa khác.Thứ hai: bắt nguồn từ nội tạng của mỗi nền văn hóa ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG, VĂN HÓA. Lối sống Lối sống của một con người hay phong cách sinh hoạt của người đó, chứa đựng toàn bộ cấu trúc hành vi được thể hiện qua hành động, sự quan tâm  và  quan  điểm  của người  đó  trong  môi trường  sống, có  thể  được  mô  hình  hóa theo những tiêu chuẩn đặc trưng. Lối sống  một  con  người  theo ... xúc quyết  định  tính  cách  của một  xã  hội  hay  một nhóm người trong xã hội. Đặc trưng về ảnh hưởng của văn hóa tới hành vi  của người tiêu dùng Văn háo ấn định nhưng điều cơ bản về giá trị, sự thụ cảm, sự ưa thích, và những  sắc thái đặc thù  của sản phẩm vật chất và phi vật chất. Văn hóa ấn  định  cách  cư  xử  được  xã  hội  chấp nhận Ảnh hưởng văn hóa có tính hệ thống và tính chế ước.... ơ trang ph c càng ngày càng đ p h n.ụ ẹ ơ KHÁI NI M HÀNH VI MUA ỆC A NG I TIÊU DÙNGỦ ƯỜ .Hành  vi  mua  của người  tiêu  dùng  là toàn  bộ  hành  động mà  người  tiêu  dùng bộc  lộ  ra  trong  quá trình  điều  tra,  mua sắm,  sử  dụng  đánh giá  cho hàng hóa và dịch  vụ  nhằm  thỏa mãn  nhu  cầu  của họ. SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓANguyên nhân:Thứ  nhất:  do  ảnh hưởng của các nền văn hóa khác.Thứ hai: bắt nguồn từ nội tạng của mỗi nền văn hóa ... ẢNH HƯỞNG TỪ THẦN TƯỢNG.Đ i v i l a tu i ô mai, di n viên và ca sĩ th ng là ố ớ ứ ổ ễ ườnh ng ngôi sao đ c “ u tiên s m t”. Các b n nhìn ữ ượ ư ố ộ ạth y th n t ng thu c gi i này là m t t ng h p c a s c ấ ầ ượ ộ ớ ộ ổ ợ ủ ắđ p, s thông minh, xúc c m và ngh nghi p đ c bi t. ẹ ự ả ề ệ ặ ệĐây là nh ng đ c tính góp ph n l n trong vi c mê ho c ữ ặ ầ ớ ệ ặgi i tr .ớ ẻ ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG, VĂN HÓA.Sự hội nhập và biến đổi văn hóa Sự hội nhập văn hóa. Sự biến đổi văn hóa. ... minh, xúc c m và ngh nghi p đ c bi t. ẹ ự ả ề ệ ặ ệĐây là nh ng đ c tính góp ph n l n trong vi c mê ho c ữ ặ ầ ớ ệ ặgi i tr .ớ ẻ ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG, VĂN HÓA.Sự hội nhập và biến đổi văn hóa Sự hội nhập văn hóa. Sự biến đổi văn hóa. ... thay đổi theo thời gian cùng với những biến động của môi  trường  sống.  Hành  vi  mua  sắm  của người tiêu dùng cũng thay đổi theo NH H NG T NHU C U TH Ả ƯỞ Ừ Ầ ỂHI N B N THÂN C A GI I TR .Ệ Ả Ủ Ớ ẺKhao khát đ c th hi n mình, kh ng đ nh cái tôi và ươ ể ệ ẳ ịmu n mình không gi ng ai… đó chính là suy nghĩ c a ố ố ủgi i tr hi n nay. Đi u này cũng ph n nào th hi n ớ ẻ ệ ề ầ ể ệtrong gu th i trang c . ờNỘI DUNG CHÍNHCơ sở lý thuyếtKhái niệm marketingHành vi mua của người tiêu dùng Ảnh hưởng của lối sống văn hóa của giới trẻ với xu hướng thời trang hiện nay Ảnh hưởng từ nhu cầu thể hiện bản thân của giới trẻ. Ảnh hưởng từ các xu hướng thời trang của nước khác. Ảnh hưởng từ thần tượng. Ảnh hưởng từ những sở thíchCƠ SỞ LÝ THUYẾTKhái niệm marketingMarketing . chấp nhận Ảnh hưởng văn hóa có tính hệ thống và tính chế ước. ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG, VĂN HÓA.Sự hội nhập và biến đổi văn hóa Sự hội nhập văn hóa. Sự biến đổi văn hóa. SỰ HỘI NHẬP VĂN HÓASỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓANguyên nhân:Thứ 
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ảnh hưởng của lối sống, văn hóa của giới trẻ Việt Nam đối với sản phẩm thời trang, Phân tích ảnh hưởng của lối sống, văn hóa của giới trẻ Việt Nam đối với sản phẩm thời trang, Phân tích ảnh hưởng của lối sống, văn hóa của giới trẻ Việt Nam đối với sản phẩm thời trang

Bình luận về tài liệu phan-tich-anh-huong-cua-loi-song-van-hoa-cua-gioi-tre-viet-nam-doi-voi-san-pham-thoi-trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng 1Đã
xem
RFD TOP