Phần mềm Amos 16 full và hướng dẫn đặt và sử dụng đặc biệt có số liệu mẫu!

22 2,215 19 Gửi tin nhắn cho Mirumiru
Mirumiru

Mirumiru

Tải lên: 5,583 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 16:37

Phần mềm Amos 16 full và hướng dẫn đặt và sử dụng đặc biệt có số liệu mẫu! Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hướng dẫn cài đặt SPSS 16.0 (bản Full) và AMOS 16 (Tương tự cho việc cài đặt SPSS 15.0 và AMOS 7) Nguyễn Khánh Duy 1. Cài đặt SPSS Hình 1. Các Thư mục trong đĩa CD SPSS16 Bước 1. Nhấp chuột vào biểu tượng Keygen (Xem Hình 2)  Hình 3 xuất hiện Hình 2 Biểu tượng Keygen ở thư mục E:\KEYGEN Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 3 Hộp thoại SPSSv16.Keygen Trong Hình 3, bạn có thể bấm vào nút Generate. Keygen sẽ cung cấp cho bạn - Serial Number và Authorization Code (Con số của bạn có thể khác với số trong Hình 3) - Trong ví dụ này: Serial Number là 9850150046 và Authorization Code là 32AC429E342387705258 Bạn hãy Bôi đen con số 9850150046 và bấm CTRL-C (để lát nữa dán vào nơi yêu cầu) Còn mã 32AC429E342387705258, lát nữa bạn sẽ sử dụng đến nó Bước 2. Chọn biểu tượng trong thư mục gốc của ổ đĩa E:\ (Xem Hình 1)  Hình 4 xuất hiện; Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 4 Chọn Install SPSS 16.0  Hình 5 Hình 5 Chọn Single user license, và bấm Next  Hình 6 Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 6 Chọn I accept the terms in the license agreement, bấm Next  Hình 7 Hình 7 Chọn Next  Hình 8 Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 8 Trong hình 8, Vùng User Name, và Organization bạn có thể tự nhập Vùng Serial Number: bạn hãy nhấp chuột vào đó và bấm CTRL-V để dán số Serial Number mà Keygen đã cung cấp cho bạn (ở Hình 3) Chọn Next  Hình 9 Hình 9 Chọn Next  Hình 10 Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 10 Chọn Install  Hình 11 Hình 11 Bây giờ bạn đợi vài phút để Install các thành phần của SPSS vào máy tính, Khi nào nút Next đậm lên, bạn sẽ bấm Next Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 12 Trong quá trình Install sẽ có Hộp thoại như Hình 12, xuất hiện, bạn hãy bỏ dấu chọn ở mục Register with spss.com, rồi bấm OK Hình 13 Khi hộp thoại Hình 13 xuất hiện, mặc định chọn License my product now (recommended), rồi Next Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 14 Chọn Next  Hình 15 Hình 15 Khi Hình 15, xuất hiện, bạn hãy Quay trở lại Keygen (Hình 1) và Copy mã Authorization Code là 32AC429E342387705258 và dán vào mục Enter Code, Chọn Next Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 16 Trong Hình 16, bạn hãy chọn Telephone, rồi bấm Next  Hình 17 Hình 17 Hình 17 xuất hiện, trong hình này SPSS đã cung cấp Lock Code là 100-2138B (Số của bạn có thế khác), Bạn hãy bôi đen con số 2138B bấm CTRL-C và chọn Next  Hình 18 Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 18 Hình 18 yêu cầu bạn phải nhập License Code. Nhưng làm sao bạn có được License Code bây giờ ?  Hãy Quay trở lại Hộp thoại Keygen [...]...Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hướng dẫn cài đặt SPSS 16. 0 (bản Full) và AMOS 16 (Tương tự cho việc cài đặt SPSS 15.0 và AMOS 7) Nguyễn Khánh Duy 1. Cài đặt SPSS Hình 1. Các Thư mục trong đĩa CD SPSS16 Bước 1. Nhấp chuột vào biểu tượng Keygen (Xem Hình 2)  Hình 3 xuất hiện Hình 2 Biểu tượng Keygen ở thư mục E:\KEYGEN... bạn Enter Code, làm sao có được?  Bạn hãy quay về Hộp thoại Keygen Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 3 Hộp thoại SPSSv16.Keygen Trong Hình 3, bạn có thể bấm vào nút Generate. Keygen sẽ cung cấp cho bạn - Serial Number và Authorization Code (Con số của bạn có thể khác với số trong Hình 3) - Trong ví dụ này: Serial Number là 9850150046 và Authorization Code là... như Hình 22 Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info 3. Cài đặt AMOS Khi đã có Microsoft .NET Framework, Ở hộp thoại Hình 23 bạn có thể bấm nút Install Amos 16 Hình 24 Chọn Single user license, Next  Hình 25 Hình 25 Chọn I accept the terms in the license agreement, và Next Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 35 Chọn Next ... Authorization Code là 32AC429E342387705258 và dán vào mục Enter Code, Chọn Next Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 36 Chọn Next  Hình 37 Hình 37 Chọn Finish Chúc bạn thành công! Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 21 Chọn Finish Như vậy SPSS 16 đã cài đặt xong Hình 22 Để khởi động SPSS 16 bạn có thể thao tác như Hình 22 ... đen con số 9850150046 và bấm CTRL-C (để lát nữa dán vào nơi yêu cầu) Còn mã 32AC429E342387705258, lát nữa bạn sẽ sử dụng đến nó Bước 2. Chọn biểu tượng trong thư mục gốc của ổ đĩa E:\ (Xem Hình 1)  Hình 4 xuất hiện; Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 14 Chọn Next  Hình 15 Hình 15 Khi Hình 15, xuất hiện, bạn hãy Quay trở lại Keygen (Hình 1) và Copy... Install sẽ có Hộp thoại như Hình 12, xuất hiện, bạn hãy bỏ dấu chọn ở mục Register with spss.com, rồi bấm OK Hình 13 Khi hộp thoại Hình 13 xuất hiện, mặc định chọn License my product now (recommended), rồi Next Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 19 Hộp thoại Keygen, Vùng Lock Code + Product/Feature - Số 100 đã có sẵn, bạn hãy CTRL-V để dán số 2138B vào ô trống,... Product/Feature - Số 100 đã có sẵn, bạn hãy CTRL-V để dán số 2138B vào ô trống, rồi bấm nút Generate (ở phía dưới), sẽ có một mã số dài thật dài xuất hiện 4PNUPQJ2PZHTK68SC4KDZHFOK58PDKGLSWWDTUADDLFNDYGYDQTJ4LHGR8XU6IUDM3GII8AANV3BYV6PZ7IR3H# Bạn hãy đánh dấu khối toàn bộ mã số này rồi Copy vào mục License Code của Hình 18  Hình 19 Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info... http://caohockinhte.info Hình 30 Bỏ dấu chọn ở mục Register product online, Chọn OK Hình 31 Chọn License my product now (Recommended), và Next Forum Cao Học Kinh Tế : http://caohockinhte.info Hình 26 Máy tính sẽ tự chọn User, và Organization của bạn (Hoặc bạn có thể nhập khác) Hình 27 Chọn Next  Hình 28 . http://caohockinhte.info Hướng dẫn cài đặt SPSS 16. 0 (bản Full) và AMOS 16 (Tương tự cho việc cài đặt SPSS 15.0 và AMOS 7) Nguyễn Khánh Duy 1. Cài đặt SPSS Hình. SPSSv16.Keygen Trong Hình 3, bạn có thể bấm vào nút Generate. Keygen sẽ cung cấp cho bạn - Serial Number và Authorization Code (Con số của bạn có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần mềm Amos 16 full và hướng dẫn đặt và sử dụng đặc biệt có số liệu mẫu!, Phần mềm Amos 16 full và hướng dẫn đặt và sử dụng đặc biệt có số liệu mẫu!, Phần mềm Amos 16 full và hướng dẫn đặt và sử dụng đặc biệt có số liệu mẫu!

Bình luận về tài liệu phan-mem-amos-16-full-va-huong-dan-dat-va-su-dung-dac-biet-co-so-lieu-mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP