Diện tích hình bình hành-L4

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(11620 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 84
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 08:11

Mô tả: Gi¸o viªn : Lª V¨n V÷ng Tr­êng tiÓu häc an l­ M«n To¸n líp 4 NhiÖt liÖt Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù héi thi gi¸o viªn d¹y giái thµnh phè A D C B H Độ dài đáy Chiều cao - DC là đáy của hình bình hành. - Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành. B H D a C A h ?? B H D a C A  h h Diện tích hình bình ABCD hành bằng diện tích hình chữ nhật ABIH B H D A B H I h a C A Chiều cao hình bình hành bằng chiều rộng hình chữ nhật. Độ dài cạnh đáy hình bình hành bằng chiều dài hình chữ nhật. h C h a Din tớch hỡnh ch nht ABIH l a x h Vy din tớch hỡnh bỡnh hnh ABCD l a x h Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo) S = a x h (S l din tớch, a l di ỏy, h l chiu cao ca hỡnh bỡnh hnh ) A B C D Chiu cao (h) di ỏy(a) A I H B a h 5cm 10cm 10cm 5cm A B C D Chiều cao (h) độ dài đáy(a) Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo) S = a x h (S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành ) a) 4dm = 40cm Diện tích hình bình hành là: 40 x 34 = 1360 (cm 2 ) b) 4m = 40dm Diện tích hình bình hành là: 40 x 13 = 520 (dm 2 ) Đáp số : 1360 cm 2 520 dm 2 Giải 3) Tính diện tích hình bình hành, biết: a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm Ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh . của hình bình hành. - Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành. B H D a C A h ?? B H D a C A  h h Diện tích hình bình ABCD hành bằng diện tích hình. Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo) S = a x h (S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình

— Xem thêm —

Xem thêm: Diện tích hình bình hành-L4, Diện tích hình bình hành-L4, Diện tích hình bình hành-L4

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu dien-tich-hinh-binh-hanh-l4

Đăng ký

Generate time = 0.119291067123 s. Memory usage = 18.42 MB