thuc vat can gi de song

Eric Schmidt
Eric Schmidt(9783 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 74
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 07:11

Mô tả: Thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2010 Khoa học Bài cũ Nêu vai trò của nhiệt đối với động vật, thực vật ? Nhiệt độ có ảnh hưởng đến sự lớn lên, sinh sản và phân bố của thực vật, động vật. Thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2010 MÔN: KHOA HỌC Bài: Thực vật cần gì để sống ? 1. Quan sát tranh Cây 1 : Đặt trong phòng tối , tưới nước thường xuyên Cây 2 : Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên , nhưng bôi một lớp keo mỏng , trong suốt lên hai mặt lá nhằm ngăn cản sự trao đổi khí của lá . Cây 3 : Để nơi có ánh sáng nhưng không tưới nước . Cây 4 và cây 5 : Để nơi có ánh sáng , tưới nước thường xuyên .

— Xem thêm —

Xem thêm: thuc vat can gi de song, thuc vat can gi de song, thuc vat can gi de song

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.26647400856 s. Memory usage = 17.6 MB