Bài 32 : Các khu vực Châu Phi-Thao giảng

26 181 3
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 01:11

Bài 29. DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU PHI Thực hiện: Ngô Thị Hiền. THCS Hoà Phú. Chiêm Hoá . Tuyên Quang Bài 29. DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU PHI I. Lịch sử và dân cư: * Sơ lược lịch sử: ? Câu hỏi: Trên Thế giới có nhiều nền văn minh hình thành từ các dòng sông. Vậy, tại châu Phi có nền văn minh rực rỡ ở dòng sông nào? Thuộc nước nào? Đáp: Nền văn minh sông Nile ở Ai - Cập. ? Hỏi: Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX thực dân châu Âu đã gây tội ác nào với nhân dân châu Phi? Đáp: Xâm lược châu Phi và bắt người châu Phi bán sang châu Mỹ làm nô lệ Chợ mua bán nô lệ Khám xét và “ lựa hàng” nô lệ Vây bắt người da đen Nhồi nhét nô lệ trên tàu như súc vật ? Hỏi: Phong trào đấu tranh giành độc lập châu Phi phát triển mạnh cùng với sự ra đời của hệ thống nào? Đặc biệt là thắng lợi của cuộc cách mạng nào ở châu Á? Đáp: Đó là hệ thống XÃ HỘI CHỦ NGHĨA và cuộc cách mạng tại Việt Nam Các em hãy nhớ lại và cho biết ? Châu Phi có nền văn minh cổ đại rực rỡ nào. Đó là nền văn minh sông Nile của Ai - cập ? Thực dân châu lục nào đã xâm lược và gây tội ác với nhân dân châu Phi. Đó là thực dân châu Âu 1. Lịch sử và dân cư: Sơ đồ lịch sử Châu Phi 3000 năm TCN Văn minh sông Nin … thế kỉ XVI – đầu thế kỉ XX Thuộc địa → nghèo, lạc hậu Sau CTTG II Nay Giành được độc lập và đang phát triển a. Sơ lược lịch sử: Bài 29. DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU PHI I. Lịch sử và dân cư: a. Sơ lược lịch sử: - Châu Phi có nền văn minh sông Nile rực rỡ. - Bị thực dân châu Âu xâm chiếm - Sau đó đã lần lượt giành độc lập. b. Dân cư: ? Tìm các thành phố lớn có trên 5 triệu dân ? Mật độ ? Cairo, Algé, Cape Town… Mật độ: trên 50 người/km2 Xác định trên lược đồ các khu vực ít dân cư nhất? Đó là các khu vực thuộc môi trường tự nhiên nào? Mật độ? Thuộc môi trường tự nhiên hoang mạc. Mật độ: dưới 2người/ km2 . lịch s : Bài 29. DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU PHI I. Lịch sử và dân c : a. Sơ lược lịch s : - Châu Phi có nền văn minh sông Nile rực rỡ. - Bị thực dân châu Âu. Đáp: Nền văn minh sông Nile ở Ai - Cập. ? Hỏi: Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX thực dân châu Âu đã gây tội ác nào với nhân dân châu Phi? Đáp: Xâm lược châu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 32 : Các khu vực Châu Phi-Thao giảng, Bài 32 : Các khu vực Châu Phi-Thao giảng, Bài 32 : Các khu vực Châu Phi-Thao giảng

Bình luận về tài liệu bai-32-cac-khu-vuc-chau-phi-thao-giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP