cac bai toan HSG ti so phan tram

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11336 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 240
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 00:11

Mô tả: 20bài toán phần trăm 20 bài toán phần trăm Bài 1: Tính diện tích hình chữ nhật , biết rằng nếu chiều dài tăng thêm 20% số đo chiều dài , chiều rộng giảm đi 20% số đo chiều rộng thì diện tích giảm 30m 2 Bài 2 : Giá vé vào sân vận động là 20000 đồng . Sauk hi hạ giá thì số ngời vào xem tăng 25% và doanh thu tăng thêm 12,5% . Hỏi sau khi hạ giá mỗi vé vào cửa là bao nhiêu ? Bài 3 : Tính nhanh giá trị biểu thức : ( 75% + 0,65 +1/4+35%) x ( 1/4x2+25%x3+0,25x5) Bài 4 : Nhân dịp khai trơng , một cửa hàng bán quần áo may sẵn đã giảm giá 20% tất cả các mặt hàng , vì vậy một chiếc áo sơ michỉ mua hết 190000đông . Hỏi : a) giá ban đàu của chiếc áo sơ mi là bao nhiêu ? b) Sau khai trơng , muốn bán chiếc áo ấy với giá ban đầu thì phảI tăng giá thêm bao nhiêu phần trăm Bài5 : Một cửa hàng buôn bán hoa quả đặt hàng 4,8tấn cam với giá 18000đồng một ki-lô-gam.Tiền vận chuyển là 1 600 000 .Giả sử10% số cam bị hang trong quá trình vận chuyển và tất cả số cam còn lại đều bán đợc . Hãy tính xem cửa hàng cần bán mỗi kg cam với giá bao nhiêu đẻ thu lãI 8%? Bài 6 : Một số sau khi đã giảm 20% thì phảI tăng thêm bao nhiêu phần trăm để lại đợc số ban đầu ? Bài 7 : Giá hoa ngày Tết tăng 15% so với tháng 11 . Giá hoa tháng tháng Giêng lại hạ 15% với ngày Tết . Hoi giá hoa tháng giêng tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với giá hoa tháng 11 . Bài 8:Lợng nớc trong hạt tơI chiếm tỉ lệ là 19% , trong hạt khô chiếm tỉ lệ là 10% . Hỏi phơi 500 kg hạt tơI sẽ đợc bao nhiêu kg hạt khô ? Bài9 : Một cửa hàng sách hạ giá 10% . Tuy vậy cửa hàng vẫn lãI 8% . Hỏi nếu không hạ giá , cửa hàng đó bán đợc lãi bao nhiêu phần trăm ? Bài10 : Ngày thờng mua 5 bông hoa hết 10 000 đồng . Với ssố tiền đó ngày lễ chỉ mua đợc 4 bông hoa . Hỏi so với ngày thờng thì giá hoa ngày tết tăng giảm bao nhiêu phần trăm 20bài toán phần trăm Bài 11 : Một lớp dự kiến quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 800 000 đồng , nhng cuối cùng đã quyên góp đợc 1 000 000 . Hỏi lớp đã quyên góp vợt bao nhiêu phần trăm so với dự kiến ? Bài 12 : Một ngời nuôI gà có số gà trống bằng 75 % số gà máI . Sauk hi ngời đó mua thêm 18 con gà trống thì số gà trống bằng 90% số gà máI . Hỏi lúc đàu ngời đó đã nuôI bao nhiêu con gà ? Bài 13 : Hãy chia 120 gói kẹo thành hai phần , sao cho phần này bằng 150% phần kia Bài 14 : Một ngời bán hoa quả đợc 72 000 đồng , tính ra lãI 20% . Tính số tiền vốn . Bài 15 : Một cửa hàng giảm giá một loại sản phẩm 20% , còn một cửa hàng khác giảm giá sản phẩm này hai lần , mỗi lần giảm 10% > Hỏi cửa hàng nào bán rẻ hơn ? Bài 16: Lợng nớc chứa trong cỏ tơI là 55% , trong cỏ khô là 10% . Hỏi phơi 100 kg cỏ tơi ta đợc bao nhiêu kg cỏ khô ? Bài 17 : Một bình đựng 400g dung dịch muối chứa 20% muối . Hỏi phảI đổ them vào bình đó bao nhiêu gam nớc lã để đợc một bình nớc muối chứa 10% muối ? Rất xin lỗi vì cha hoàn thành xong kế hoạch . Tết tăng 15% so với tháng 11 . Giá hoa tháng tháng Giêng lại hạ 15% với ngày Tết . Hoi giá hoa tháng giêng tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với giá hoa. : Ngày thờng mua 5 bông hoa hết 10 000 đồng . Với ssố ti n đó ngày lễ chỉ mua đợc 4 bông hoa . Hỏi so với ngày thờng thì giá hoa ngày tết tăng giảm bao

— Xem thêm —

Xem thêm: cac bai toan HSG ti so phan tram, cac bai toan HSG ti so phan tram, cac bai toan HSG ti so phan tram

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu cac-bai-toan-hsg-ti-so-phan-tram

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.249594926834 s. Memory usage = 18.45 MB