cac bai toan HSG ti so phan tram

2 260 5
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 00:11

20bài toán phần trăm 20 bài toán phần trăm Bài 1: Tính diện tích hình chữ nhật , biết rằng nếu chiều dài tăng thêm 20% số đo chiều dài , chiều rộng giảm đi 20% số đo chiều rộng thì diện tích giảm 30m 2 Bài 2 : Giá vé vào sân vận động là 20000 đồng . Sauk hi hạ giá thì số ngời vào xem tăng 25% và doanh thu tăng thêm 12,5% . Hỏi sau khi hạ giá mỗi vé vào cửa là bao nhiêu ? Bài 3 : Tính nhanh giá trị biểu thức : ( 75% + 0,65 +1/4+35%) x ( 1/4x2+25%x3+0,25x5) Bài 4 : Nhân dịp khai trơng , một cửa hàng bán quần áo may sẵn đã giảm giá 20% tất cả các mặt hàng , vì vậy một chiếc áo sơ michỉ mua hết 190000đông . Hỏi : a) giá ban đàu của chiếc áo sơ mi là bao nhiêu ? b) Sau khai trơng , muốn bán chiếc áo ấy với giá ban đầu thì phảI tăng giá thêm bao nhiêu phần trăm Bài5 : Một cửa hàng buôn bán hoa quả đặt hàng 4,8tấn cam với giá 18000đồng một ki-lô-gam.Tiền vận chuyển là 1 600 000 .Giả sử10% số cam bị hang trong quá trình vận chuyển và tất cả số cam còn lại đều bán đợc . Hãy tính xem cửa hàng cần bán mỗi kg cam với giá bao nhiêu đẻ thu lãI 8%? Bài 6 : Một số sau khi đã giảm 20% thì phảI tăng thêm bao nhiêu phần trăm để lại đợc số ban đầu ? Bài 7 : Giá hoa ngày Tết tăng 15% so với tháng 11 . Giá hoa tháng tháng Giêng lại hạ 15% với ngày Tết . Hoi giá hoa tháng giêng tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với giá hoa tháng 11 . Bài 8:Lợng nớc trong hạt tơI chiếm tỉ lệ là 19% , trong hạt khô chiếm tỉ lệ là 10% . Hỏi phơi 500 kg hạt tơI sẽ đợc bao nhiêu kg hạt khô ? Bài9 : Một cửa hàng sách hạ giá 10% . Tuy vậy cửa hàng vẫn lãI 8% . Hỏi nếu không hạ giá , cửa hàng đó bán đợc lãi bao nhiêu phần trăm ? Bài10 : Ngày thờng mua 5 bông hoa hết 10 000 đồng . Với ssố tiền đó ngày lễ chỉ mua đợc 4 bông hoa . Hỏi so với ngày thờng thì giá hoa ngày tết tăng giảm bao nhiêu phần trăm 20bài toán phần trăm Bài 11 : Một lớp dự kiến quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 800 000 đồng , nhng cuối cùng đã quyên góp đợc 1 000 000 . Hỏi lớp đã quyên góp vợt bao nhiêu phần trăm so với dự kiến ? Bài 12 : Một ngời nuôI gà có số gà trống bằng 75 % số gà máI . Sauk hi ngời đó mua thêm 18 con gà trống thì số gà trống bằng 90% số gà máI . Hỏi lúc đàu ngời đó đã nuôI bao nhiêu con gà ? Bài 13 : Hãy chia 120 gói kẹo thành hai phần , sao cho phần này bằng 150% phần kia Bài 14 : Một ngời bán hoa quả đợc 72 000 đồng , tính ra lãI 20% . Tính số tiền vốn . Bài 15 : Một cửa hàng giảm giá một loại sản phẩm 20% , còn một cửa hàng khác giảm giá sản phẩm này hai lần , mỗi lần giảm 10% > Hỏi cửa hàng nào bán rẻ hơn ? Bài 16: Lợng nớc chứa trong cỏ tơI là 55% , trong cỏ khô là 10% . Hỏi phơi 100 kg cỏ tơi ta đợc bao nhiêu kg cỏ khô ? Bài 17 : Một bình đựng 400g dung dịch muối chứa 20% muối . Hỏi phảI đổ them vào bình đó bao nhiêu gam nớc lã để đợc một bình nớc muối chứa 10% muối ? Rất xin lỗi vì cha hoàn thành xong kế hoạch . Tết tăng 15% so với tháng 11 . Giá hoa tháng tháng Giêng lại hạ 15% với ngày Tết . Hoi giá hoa tháng giêng tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với giá hoa. : Ngày thờng mua 5 bông hoa hết 10 000 đồng . Với ssố ti n đó ngày lễ chỉ mua đợc 4 bông hoa . Hỏi so với ngày thờng thì giá hoa ngày tết tăng giảm bao
- Xem thêm -

Xem thêm: cac bai toan HSG ti so phan tram, cac bai toan HSG ti so phan tram, cac bai toan HSG ti so phan tram

Bình luận về tài liệu cac-bai-toan-hsg-ti-so-phan-tram

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP