Bài 18 Vat ly 7-Hai loai dien tich

16 1,047 4
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 22:11

+ - - - Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách nào ? (4điểm) 2) Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác. Theo em : (3điểm). 3) Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích. (3điểm). Một ống bằng gỗ Một ống bằng giấy Một ống bằng nhựa Một ống bằng thép Đúng Sai A A B D C * Như chúng ta biết một vật bị nhiễm điện (mang điện tích) có khả năng hút các vật khác. Nếu hai vật đều bị nhiễm điện đặt gần nhau thì chúng hút nhau hay đẩy nhau ? ThÝ nghiÖm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK). Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. 1. Kẹp hai mảnh nilông vào thanh nhựa rồi nhấc lên. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau, đẩy nhau hay bình thường). 2. Trải hai mảnh nilông xuống mặt bàn, dùng miếng len cọ xát chúng nhiều lần. Cầm thanh nhựa để nhấc lên. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau hay đẩy nhau). 3. Dùng hai mảnh vải khô cọ xát một đầu hai thanh nhựa sẫm màu giống nhau. Đặt một thanh lên một giá nhọn. Đưa các đầu đã được cọ xát của hai thanh nhựa lại gần nhau. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau hay đẩy nhau). (Tiến hành thí nghiệm, lần lượt ghi các kết quả thí nghiệm vào bảng phụ). ? ? Hai đầu đã được cọ xát ?     ThÝ nghiÖm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK) Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. Bảng kết quả thí nghiệm 1. Lần TN Tiến hành Hiện tượng xảy ra khi đặt gần nhau Nhận xét về sự nhiễm điện của hai vật TN1. a Hai mảnh nilông chưa được cọ xát TN1. b Hai mảnh nilông đã được cọ xát TN1. c Hai thước nhựa giống nhau đã được cọ xát Không có hiện tượng gì xảy ra (không hút, không đẩy) Cả hai không bị nhiễm điện Chúng đẩy nhau Nhiễm điện giống nhau Chúng đẩy nhau Nhiễm điện giống nhau (mang điện tích cùng loại) (mang điện tích cùng loại) ThÝ nghiÖm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK). Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích . . . . . . . . . loại và khi được đặt gần nhau thì chúng . . . . . . Nhau. cùng đẩykhác hút (1) (2) ThÝ nghiÖm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK). Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. ThÝ nghiÖm 2: (hình 18.3 SGK). * Đưa đầu thanh thủy tinh đã được cọ xát bằng mảnh lụa lại gần đầu thanh nhựa sẫm màu đã được cọ xát. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau hay đẩy nhau). ? Thanh thủy tinh   Bảng kết quả thí nghiệm 2. Lần TN Tiến hành Hiện tượng gì xảy ra khi đặt gần nhau Nhận xét về sự nhiễm điện của hai vật TN2. a Thanh thủy tinh và thước nhựa chưa cọ xát TN2. b Thanh thủy tinh và thước nhựa đã cọ xát ThÝ nghiÖm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK) Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. ThÝ nghiÖm 2: (hình 18.3 SGK). Không có hiện tượng gì (không hút, không đẩy) Cả hai không nhiễm điện Hút nhau Cả hai bị nhiễm điện. (mang điện tích khác loại) ThÝ nghiÖm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK). Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. ThÝ nghiÖm 2: (hình 18.3 SGK) * Nhận xét: Thanh nhựa sẫm màu và thanh thủy tinh khi được cọ xát thì chúng. . . . . nhau do chúng mang điện tích . . . . . . loại. cùng hútkhác đẩy (1) (2) Thí Nghi mệ 1:(hình 18.1 và hình 18.2 SGK). Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. Thí Nghi m 2:ệ (hình 18.3 SGK). * Nhận xét: Thanh nhựa sẫm màu và thanh thủy tinh khi được cọ xát thì chúng hút nhau do chúng mang điện tích khác loại. Kết luận : Có hai loại điện tích. * Quy ước : - Điện tích của thuỷ tinh khi cọ xát vào lụa là điện tích dương (+). - Điện tích của thanh nhựa sẩm màu khi cọ xát vào vải khô là điện tích âm (-). mang điện tích khác loại thì hút nhau. Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy, nhau C1.  ? + Mảnh vải mang điện tích dương hay âm ? Tại sao ? Mảnh vải mang điện tích dương. Do thanh nhựa mang điện tích âm, mà nó hút mảnh vải nên mảnh vải mang điện tích dương. II. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử. + Hạt nhân - - - Êlectrôn Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. Kết luận : Có . . . . loại điện tích. Các vật mang điện tích cùng loại thì . . . . . nhau, mang điện tích khác loại thì . . . . . Nhau. hai đẩy hút 1. Ở tâm mỗi nguyên tử có một hạt nhân mang điện tích dương. 2. Xunh quanh hạt nhân có các êlectrôn mang điện tích âm chuyển động tạo thành lớp vỏ nguyên tử. 3. Tổng điện tích âm của các êlectrôn có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó, bình thường nguyên tử trung hòa về điện. 4. Êlectrôn có thể dịch chuyển từ nguyên tử nầy sang nguyên tử khác, từ vật nầy sang vật khác. Mô hình đơn giản của nguyên tử . gần nhau thì chúng hút nhau hay đẩy nhau ? ThÝ nghiÖm 1: (hình 18. 1 và hình 18. 2 SGK). Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. 1. Kẹp hai mảnh. phụ). ? ? Hai đầu đã được cọ xát ?     ThÝ nghiÖm 1: (hình 18. 1 và hình 18. 2 SGK) Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. Bảng kết quả thí
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18 Vat ly 7-Hai loai dien tich, Bài 18 Vat ly 7-Hai loai dien tich, Bài 18 Vat ly 7-Hai loai dien tich

Bình luận về tài liệu bai-18-vat-ly-7-hai-loai-dien-tich

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP