bai tap dai so lop 10

4 212 1
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 20:11

Ngày tháng năm 2010 BÀI TẬP VỀ SỐ TRUNG BÌNH. SỐ TRUNG VỊ. MỐT I)Mục tiêu: 1)Về kế thức: Nắm được các số đặc trưng của 1 mẫu số liệu và ý nghỉa của nó. 2)Về kỹ năng: Thành thục cách tính các số đặc trưng bằng tay có hỗ trợ của MTBT. 3)Về tư duy: Hiểu được ý nghĩa của các số trên. 4)Về thái độ: - Cẩn thận chính xác. - Hiểu được các ứng dụng của thống kê trong thực tế. II) Chuẩn bị: 1)Kiến thức phục vụ bài mới: Các kiến thức đã học. 2) Phương tiện:MTBT, bảng phụ III) Phương pháp: Đàm thoại kết hợp nêu vấn đề. IV) Tiến trình bài học và các hoạt động: Hoạt động 1: Ôn tập các kiến thức cơ bản đã học (GV nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời tại chỗ). Câu hỏi 1: Hãy nêu công thức tính giá trị trung bình trong trường hợp bảng phân bố tần số rời rạc? Câu hỏi 2: Viết công thức tính STB trong trường hợp hợp bảng phân bố tần số ghép lớp Câu hỏi 3: Nêu cách xác định số trung vị? Câu hỏi 4: Mốt là gì? Hoạt động 2: thực hành bài tập BÀI TẬP 1: Điều tra số con trong mỗi gia đình của khu phố A, nhân viên điều tra đã ghi được bảng sau: 0 1 2 3 3 5 0 0 1 2 1 0 2 0 4 3 3 1 3 0 0 2 3 1 1 1 2 2 0 3 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 4 0 2 1 2 3 1 3 2 1)Hãy lặp bảng phân bố tần số? 2)Tính số con trung bình của mổi gia đình? 3)Tính số trung vị, mốt của bảng số liệu trên? Ngày tháng năm 2010 4)Chọn giá trị đại diện cho số con của mỗi gia đình ở khu phố A? Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng Thực hiện yêu cầu của GV Thảo luận, trao đổi, tiến hành công việc. Nộp bài làm theo ưu tiên của GV Yêu cầu HS làm bài tập có thể trao đổi lẫn nhau Ưu tiên chọn 3 bài làm đầu tiên của HS; gọi 2 HS lên bảng Theo dõi bài làm của của HS, cho cả lớp nhận xét, chỉnh lý. Số con 0 1 2 3 4 5 Tần số 9 11 23 12 2 1 ĐA: 2) 3) 4) BÀI TẬP 2: Cho bảng phân bố tần số Khối lượng của 30 quả trứng gà trong một rổ trứng Khối lượng (g) Tần số 25 30 35 40 45 50 3 5 10 6 4 2 Cộng N=30 1) Tính số trung bình, số trung vị, mốt? 2) Hãy chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho về quy mô và độ lớn Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng Thực hiện yêu cầu của GV Thảo luận, trao đổi, tiến hành công việc. Nộp bài làm theo ưu tiên của GV Yêu cầu HS làm bài tập có thể trao đổi lẫn nhau Ưu tiên chọn 5 bài làm đầu tiên của HS; gọi 2 HS lên bảng ĐA: 1) gx 5,36 = gMgM oe 35;35 == 2)Ta chọn số trung bình gx 5,36 = làm giá trị đại diên cho các số liệu thống kê đã cho Ngày tháng năm 2010 Theo dõi bài làm của của HS, cho cả lớp nhận xét, chỉnh lý. BÀI TẬP 3: Một cửa hàng bán xe máy nhãn hiệu HONDA chuyên bán hai loại xe là DREAM II và WAVE, số lượng xe bán được của hai loại xe này trong năm 2009 được thống kê trong bảng sau: Tháng Xe AIRBLACK Xe CLICK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 4 4 5 6 5 7 4 5 7 6 5 7 5 3 7 2 6 9 7 8 4 2 2 3 Tính số lượng trung bình bán được mỗi loại xe của cửa hàng trên trong năm 209.Theo em , loại xe nào khách hàng ưa chuộng hơn? Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng Thực hiện yêu cầu của GV Thảo luận, trao đổi, tiến hành công việc. Nộp bài làm theo ưu tiên của GV Yêu cầu HS làm bài tập có thể trao đổi lẫn nhau Ưu tiên chọn 5 bài làm đầu tiên của HS; gọi 2 HS lên bảng Theo dõi bài làm của của HS, cho cả lớp nhận xét, chỉnh lý. ĐA: V.Củng cố Ngày tháng năm 2010 Hướng dẫn HS về nhà làm bài tập SGK . Ngày tháng năm 2 010 BÀI TẬP VỀ SỐ TRUNG BÌNH. SỐ TRUNG VỊ. MỐT I)Mục tiêu: 1)Về kế thức: Nắm. 3)Tính số trung vị, mốt của bảng số liệu trên? Ngày tháng năm 2 010 4)Chọn giá trị đại diện cho số con của mỗi gia đình ở khu phố A? Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap dai so lop 10, bai tap dai so lop 10, bai tap dai so lop 10

Bình luận về tài liệu bai-tap-dai-so-lop-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP