Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của Công ty Bibica tại khu vực Hà Đông - Thanh Xuân - Đống Đa - Ba Đình

78 361 10
Mirumiru

Mirumiru Gửi tin nhắn

Tải lên: 5,583 tài liệu

  • Loading...
1/78 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 16:33

Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của Công ty Bibica tại khu vực Hà Đông - Thanh Xuân - Đống Đa - Ba Đình Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung KiênMỤC LỤCMỤC LỤC 1 MỤC LỤC BẢNG BIỂU . 4 LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BÁNH MÌ . 8 1.1. Sản phẩm bánh mì của Bibica 8 1.2.1. Tổng quan thị trường bánh mì . 9 1.2.2. Một số đối thủ cạnh tranh . 10 1.3. Thị trường bánh mì ở Hà Nội . 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BIBICA CHO SẢN PHẨM BÁNH MỲ TẠI KHU VỰC NHÀ PHÂN PHỐI 127 14 2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Bibica: 14 2.1.1. Quá trình hình thành 14 2.1.2. Chức năng hoạt động: 14 2.1.3. Quá trình phát triển 14 2.1.4. Các thành tựu 18 2.1.5. Kết quả sản xuất, kinh doanh 18 2.1.6. Thị phần của Bibica 22 2.2. Kênh phân phối khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình 23 2.2.1. Mô tả kênh 23 2.2.2. Các thành viên tham gia vào kênh phân phối 28 2.3. Mâu thuẫn, xung đột trong kênh. . 37 2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối khu vực Nhà phân phối 127. . 37 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 39 3.1. Đánh giá SWOT 39 3.2. Về phía công ty 40 1Trương Minh Cường Marketing 48BChuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung Kiên3.2.1. Tăng cường nghiên cứu thị trường 40 3.2.2. Chú trọng đổi mới công nghệ 42 3.2.3. Xây dựng văn hóa công ty 44 3.2.4. Đào tạo nhân viên bán hàng 47 3.2.5. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 50 3.2.6. Quảng cáo và truyền thông . 50 3.2.7. Chú trọng tham gia vào các hoạt động xã hội . 51 3.3. Đối với nhà phân phối, các cửa hàng đại lý . 51 3.3.1. Xây dựng mối quan hệ gia đình 51 3.3.2. Sử dụng họ như một nhân viên . 52 3.4. Đối với sản phẩm bánh mì . 53 KẾT LUẬN 54 PHỤ LỤC . 55 Điều XII: Báo cáo bán hàng . 68 Điều XIV: Chấm dứt hợp đồng . 68 Điều XV: Luật áp dụng và thẩm quyền tài phán . 70 Điều XVI: Thời hạn hợp đồng 70 Điều XVII : Điều khoản chung . 71 Điều XVIII: Các điều khoản thi hành khác . 71 ĐIỀU 1: NỘI DUNG CHÍNH 72 Diễn giải (A) .721.Hoa hồng cố định .722.Hỗ trợ quản trị NPP (Trong đĩ hỗ trợ chi phí lm bo co l :0.25%) .723.Hỗ trợ CK thị trường .724.Hỗ trợ giao hàng 73Tổng cộng .73DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 2Trương Minh Cường Marketing 48BChuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung Kiên3Trương Minh Cường Marketing 48BChuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung KiênMỤC LỤC BẢNG BIỂUHình 2.1: Doanh thu công ty Bibica……………………………………………………… .18Hình 2.2: Chi phí kinh doanh công ty Bibica………………………………………………19Hình 2.3: Lợi nhuận công ty Bibica…………………………………………………………20Hình 2.4: Chỉ tiêu sinh lời công ty Bibica………………………………………………….21Hình 2.5: Các tương tác trong kênh……………………………………………………… 23Hình 2.6: Hỗ trợ chi phí tiêu thụ hàng hóa hàng tháng………………………………….31Hình 2.7: Hỗ trợ chi phí tiêu thụ hàng hóa hàng quý……………………………… ….31Hình 2.8: Bảng đánh giá khách hàng…………………………………………………… 33Hình 2.9: Bảng phân chia tuyến đường của nhân viên bán hàng…………………… 36Hình 3.1: Phân tích SWOT………………………………………………………………….40Hình 3.2: Tỉ suất đầu tư so sánh……………………………………………………………434Trương Minh Cường Marketing 48BChuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung KiênLỜI MỞ ĐẦULí do lựa chọn đề tài nghiên cứuPhân phối là một trong những biến số Marketing hết sức quan trọng bên cạnh những biến số khác như sản phẩm, giá cả và xúc tiến hỗn hợp. Thông qua phân phối doanh nghiệp có thể thiết lập được các lợi thế cạnh tranh nếu doanh nghiệp tổ chức tốt khâu phân phối trên nền tảng thế mạnh và các nhân tố thành công của doanh nghiệp cũng như của ngành hàng. Doanh nghiệp có tổ chức tốt khâu phân phối thông qua các cơ chế khuyến khích, giải quyết thoả đáng các xung đột giữa các kênh phân phối cũng như nội bộ của từng kênh thì doanh nghiệp mới có thể thiết lập được mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối trong việc hướng tới thoả mãn tối đa khách hàng.Thực tế cho thấy kinh doanh trong giai đoạn hiện nay các chiến lược như : quảng cáo, khuyến mãi, cắt giảm giá bán chỉ có lợi thế trong ngắn hạn, bởi các doanh nghiệp khác cũng nhanh chóng làm theo khiến cho các chiến lược này mất tác dụng, vì thế cạnh tranh bằng hệ thông phân phối là xu thế của kinh tế thị trường. Nghiên cứu, phát triển hệ thống phân phối rộng khắp và tiếp cận được thị trường mục tiêu không những tạo được lợi thế cạnh tranh lớn trên thương trường mà còn đạt được lợi thế dài hạn trong cạnh tranh.Bibica là một trong những công ty lớn với hệ thống kênh phân phối rộng khắp, với chiều sâu lịch sử cùng với nguồn lực dồi dào, tuy nhiên, mặc dù đạt được những thành công cơ bản, nhưng kênh phân phối của bibica vẫn không thể hiện được những nét đặc sắc hay tạo được ấn tượng của riêng mình.Các sản phẩm của Bibica là các sản phẩm thuộc nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG - Fast Moving Consumer Goods) với các đặc điểm chủ yếu sau đây:- Khả năng mua lại của khách hàng rất cao- Tiền lời trên từng đơn vị sản phẩm thấp- Thời gian sử dụng ngắn- Giá từng sản phẩm thấp- Nhà sản xuất không làm việc trực tiếp với từng cá nhân người dùng cuối. FMCG được đưa đến tay người dùng cuối thông qua các hệ thống bán lẻ.5Trương Minh Cường Marketing 48BChuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung KiênCó thể thấy rõ ràng rằng, trong nhóm hàng này, việc cạnh tranh là rất lớn. Một thương hiệu mạnh cũng đồng nghĩa với việc có một hệ thống kênh phân phối mạnh, đủ sức bao phủ thị trường. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống phân phối không phải đồng nghĩa với việc tuyển dụng ồ ạt đội ngũ nhân viên bán hàng để rồi ngay sau đó là việc phải đối đầu với sự thiếu hiệu quả do quản lý kém mất phương hướng do thiếu người lãnh đạo thực sự, tỷ lệ nghỉ việc cao, thiếu kỹ năng, vô kỷ luật. Điều đó có nghĩa là không chỉ dừng ở việc lựa chọn và thiết lập, xây dựng hệ thống phân phối đòi hỏi việc quản lý và điều hành ở một trình độ chuyên nghiệp. Chính vì vậy, cần thiết phải có một hệ thống kênh phân phối mang tính đặc thù của riêng doanh nghiệp để có thể tạo dựng lợi thế cạnh tranh đối với các đối thủ khác.Tại Bibica do các nhà phân phối đều có chung chế độ chăm sóc như nhau, cho nên, bằng việc lựa chọn một nhà phân phối cụ thể, ta có thể tìm được những ưu điểm và nhược điểm của bộ máy kênh phân phối, để từ đó nhân rộng ra các kênh phân phối khác.Sản phẩm bánh mì của bibica là sản phẩm mới, tuy mới được đầu tư dây chuyền sản xuất từ năm 2005, nhưng sản phẩm bánh mì hứa hẹn là một trong những sản phẩm quan trọng của công ty. Trong khi các sản phẩm bánh kẹo khác đã có thời gian dài trên thị trường, với kênh phân phối đã được bão hòa, thì với sản phẩm bánh mì, kênh phân phối lại có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.Chuyên đề “Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của công ty Bibica tại khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình” phân tích, đánh giá hiện trạng và các đặc điểm cơ bản của hệ thống kênh phân phối trong khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình (Từ nay gọi là khu vực nhà phân phối 127) với sản phẩm bánh mì, từ đó tìm kiếm những điểm mạnh – điểm yếu, các mâu thuẫn xung đột trong kênh. Trên cơ sở này, sẽ so sánh với các kênh phân phối tại các khu vực khác, sau đó rút ra những kết luận tổng quan cho việc phát triển kênh phân phối chung cho cả công ty.Mục tiêu nghiên cứuTrong giới hạn về thời gian và khuổn khổ cho phép, chuyên đề sẽ làm rõ các vấn đề sau:Thứ nhất, nghiên cứu thị trường bánh mì, các đối thủ cạnh tranh, khách hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường này.Thứ hai, thu thập thông tin, phân tích hiện trạng kênh phân phối thông qua các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp thu được.Thứ ba, trên cơ sở lý luận, đề xuất một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm bánh mì nói riêng và các sản phẩm của công ty nói chung.6Trương Minh Cường Marketing 48BChuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung KiênPhương pháp nghiên cứuSử dụng các số liệu thứ cấp có sẵn, kết hợp với phương pháp quan sátĐối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Kênh phân phối khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình cho sản phẩm bánh mìPhạm vi về không gian: Hoạt động kênh phân phối sản phẩm bánh mì của công ty Bibica trong khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba ĐìnhPhạm vi về thời gian: Hoạt động phân phối sản phẩm bánh mì trong kênh phân phối khu vực trong gian đoạn đầu năm 2010Kết cấu dự kiến của đề tàiChương 1 : Tổng quan về Thị trường bánh mìChương 2 : Thực trạng tổ chức kênh phân phối truyền thống của công ty Bibica cho sản phẩm bánh mì tại khu vực 127Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm bánh mì của công ty Bibica7Trương Minh Cường Marketing 48BChuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung KiênCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BÁNH MÌ1.1. Sản phẩm bánh mì của BibicaHiện tại, bánh mì được tiêu thụ trên thị trường của nhà phân phối 127 khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình chủ yếu là 3 sản phẩm chính:- Bánh mì kem khoai môn Lobaka 50g – 1500VND/cái – 50 cái/thùng- Bánh mì Ruốc thịt heo chà bông Jolly 38g – 1500VND/cái – 60 cái/thùng- Bánh mì Ruốc thịt heo chà bông Jolly 60g – 2400VND/cái – 50 cái/thùngCác sản phẩm này đều có chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của sở y tế tỉnh Đồng Nai.Ngoài ra các chỉ tiêu về cảm quan, giá trị dinh dưỡng, đều được đăng kí và tuân theo tiêu chuẩn của bộ y tế (Xem thêm phần phụ lục). Dây chuyền công nghệ được thực hiện khép kín từ đầu vào nguyên liệu đến thành phẩm đầu ra, các nguyên liệu đầu vào cũng được kiểm duyệt một cách chặt chẽ. Do đó, các sản phẩm đều được đảm bảo các giá trị dinh dưỡng, an toàn thực phẩm.Với việc nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, mang đến cho người tiêu dùng sự tiện lợi hơn khi cung cấp dinh dưỡng cho sức khỏe, sản phẩm bánh mì ra đời. Với sản phẩm bánh mì này, người tiêu dùng chỉ cần bóc lớp vỏ bánh bên ngoài là có thể sử dụng ngay lập tức. Cách giữa bao bì và bánh còn có một lớp khí nito, giúp bánh mì có thể bảo quản được lâu hơn mà không làm mất đi mùi vị, màu sắc hay giá trị dinh dưỡng của bánh.Sản phẩm bánh mì thuộc loại sản phẩm tiêu dùng nhanh, có giá trị thấp, được tiêu dùng thường xuyên. Người tiêu dùng thường mua dựa trên cảm tính, tùy í, tư vấn của người bán… Các sản phẩm bánh mì cùng loại của Kinh Đô, Hữu Nghị… đều có chất lượng, mẫu mã và giá cả tương tự, do các sản phẩm này đều cùng được sản xuất trên nền công nghệ tương tự nhau.Từ các yếu tố trên, có thể thấy, để có thể thúc đẩy doanh số bánh mì, vai trò của trung gian trong khâu phân phối là hết sức quan trọng. Họ là người đóng vai trò chính trong quá trình chuyển sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đồng thời cũng là người có 8Trương Minh Cường Marketing 48BChuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung Kiêntác dụng kích thích, tạo tâm lý tốt về sản phẩm, xây dựng hình ảnh sản phẩm trong mắt người tiêu dùng thông qua phương pháp truyền miệng, tư vấn…Ngoài ra, cần lưu ý, sản phẩm bánh mì có thời gian lưu trữ ngắn, khoảng tầm 10 ngày, do đó, việc xác định đúng yêu cầu, số lượng sản phẩm, giảm bớt thời gian đặt – giao hàng, thời gian vận chuyển sẽ giúp hạn chế các sản phẩm bị hỏng, hết hạn, tăng thời gian có mặt của bánh mì ngoài thị trường, tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí thu hồi, tiêu hủy sản phẩm. Do đó, việc dự báo chính xác nhu cầu thị trường, xử lý đơn đặt hàng sẽ góp một phần lớn vào việc tiêu thụ sản phẩm.Trong giai đoạn hiện tại, sản phẩm bánh mì của công ty cổ phần Bibica có thuận lợi rất lớn so với các sản phẩm khác:- Công ty chịu trách nhiệm vận chuyển các sản phẩm bánh mì đến nhà phân phối. Có nghĩa là chi phí vận chuyển các sản phẩm bánh mì này sẽ do công ty chịu, và công ty trực tiếp vận chuyển đến cho nhà phân phối chứ không giống các sản phẩm bánh kẹo, dinh dưỡng khác, chi phí vận chuyển do nhà phân phối tự chịu.- Đối với các sản phẩm bánh mì hết hạn, công ty chịu trách nhiệm thu hồi và đổi lại sản phẩm mới miễn phí cho người mua. Điều kiện ưu đãi này chỉ có trong các sản phẩm dinh dưỡng.- Các chương trình hỗ trợ hàng tháng được thực hiện thường xuyên, liên tục, các sản phẩm bánh mì luôn có chương trình khuyến mãi riêng biệt.1.2. Tổng quan về thị trường bánh mì và một số đối thủ cạnh tranh: 1.2.1. Tổng quan thị trường bánh mìHiện nay Việt Nam tiêu thụ khoảng 100.000 tấn bánh kẹo một năm bình quân khoảng 1,25kg/người/năm. Với khối lượng tiêu thụ như trên tồng giá trị của thị trường bánh kẹo Việt Nam vào khoảng 3.800 tỷ đồng… Cũng theo ước tính của Công ty Tổ chức và điều phối IBA (GHM), sản lượng bánh kẹo tại Việt Nam năm 2008 vào khoảng 476.000 tấn, đến năm 2012 sẽ đạt khoảng 706.000 tấn; tổng giá trị bán lẻ bánh kẹo ở thị trường Việt Nam năm 2008 khoảng 674 triệu USD, năm 2012 sẽ là 1.446 triệu USD. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số bán lẻ bánh kẹo ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008-2012 tính theo USD ước tính khoảng 114,71%/năm.Các sản phẩm bánh mì cũng nằm trong nhóm các sản phẩm bánh kẹo, cũng đang dần trở thành một món ăn quen thuộc, thường xuyên của người dân Việt Nam. Tuy là 9Trương Minh Cường Marketing 48BChuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung Kiênsản phẩm mới xuất hiện, nhưng sản phẩm bánh mì cũng chiếm một tỉ trọng khá lớn trong sản lượng bánh kẹo sản xuất và tiêu dùng.Sản phẩm bánh mì trên thị trường hiện tại khá phong phú và đa dạng với rất nhiều những thương hiệu khác nhau. Có thể kể tên ở đây như: Staff, Lucky, Aloha, Daisy, Balls, Safety, Scotty… và các sản phẩm Lobaka, Jolly của Bibica. Các sản phẩm này chủ yếu được sản xuất dựa trên dây chuyền sản xuất của Nhật hoặc Đức.Sản phẩm cạnh tranh trực tiếp đối với nhóm sản phẩm này, có thể kể đến bánh mì truyền thống, với ưu điểm: dễ ăn, có thể phối nhân, không khí… thì sản phẩm bánh mì này cũng gặp rất nhiều thách thức đến từ các sản phẩm thay thế khác như: phở, bún, cháo, mỳ tôm… Nhưng với những ưu điểm mà mình đang nắm giữ, sản phẩm bánh mì cũng hứa hẹn cho sự phát triển và một tiềm năng thị trường khá lớn trong tương lai.1.2.2. Một số đối thủ cạnh tranh1.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh trong nước: - Công ty Xây Dựng và Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô(Kinh Đô): cạnh tranh với Công ty về các sản phẩm bánh cracker tại các tỉnh phía Nam. Với hệ thống phân phối gồm 130 đại lý, sản phẩm của Kinh Đô được phân phối trên khắp thị trường Việt Nam, đặc biệt tại thành phố HCM. Kinh Đô rất chú trọng đến các hoạt động tiếp thị với nhiều biện pháp như quảng cáo, khuyến mãi, tỷ lệ chiết khấu cho các đại lý cao và đặc biệt là thiết lập hệ thống các bakery tại thành phố HCM, thị trường chính của Công ty. Kinh Đô cũng đang tiến hành xây dựng hệ thống các Bakery tại Hà Nội. Tháng 9 năm 2001, nhà máy sản xuất tại Hưng Yên của Kinh Đô bắt đầu đi vào sản xuất,. phục vụ cho thị trường miền Bắc và Bắc Trung Bộ, Tuy nhiên, giá bán sản phẩm của công ty Kinh Đô ở mức trung bình đến khá cao so với các sản phẩm của các công ty khác trên thị trường, Hiện nay, Kinh Đô chiếm khoảng 10% thị trường bánh kẹo trong nước. Về sản phẩm bánh mì, Kinh Đô có các dòng sản phẩm : Aloha và Scotty.- Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị: Hiện tại là công ty nắm giữ thị phần cao nhất về dòng sản phẩm bánh mì. Công ty cũng nắm giữ nhiều chủng loại bánh mì nhất: Staff, Lucky, Daisy, Safety. Hữu Nghị cũng là công ty đầu tiên phát thông điệp quảng cáo bánh mì trên truyền hình-Công ty Bánh Kẹo Hải Hà sản xuất các sản phẩm ở cả năm nhóm cookies, bánh quy, kẹo cứng, kẹo mềm và kẹo dẻo nhưng có thế mạnh chủ yếu ở các sản phẩm kẹo. Sản phẩm của Hải Hà phục vụ cho thị trường bình dân với mức giá trung bình thấp. Với hơn 100 đại lý, Hải Hà đã thiết lập được một hệ thống phân phối ở 34 tỉnh thành trong cả nước, tập trung chủ yếu ở các khu vực miền Bắc và miền Trung. Chủ trương của Hải 10Trương Minh Cường Marketing 48B[...]... cứuĐối tượng nghiên cứu: Kênh phân phối khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình cho sản phẩm bánh mì Phạm vi về không gian: Hoạt động kênh phân phối sản phẩm bánh mì của công ty Bibica trong khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình Phạm vi về thời gian: Hoạt động phân phối sản phẩm bánh mì trong kênh phân phối khu vực trong gian đoạn đầu năm 2010Kết cấu dự kiến của đề tàiChương 1 :... đồng, công ty hiện chiếm khoảng 7% thị trường bánh kẹo được sản xuất trong nước. Với hệ thống phân phối được xáy dựng từ năm 1994 và được mở rộng dần, Công ty hiện có 108 Nhà Phân Phối, trong đó 13 Nhà Phân Phối tại khu vực đồng bắng sông Cửu Long, 42 Nhà Phân Phối tại khu vực Đông Nam Bộ, 23 Nhà Phân Phối tại khu vực miền Trung, 30 Nhà Phân Phối tại khu vực miền Bắc. Đến nay, sản phẩm của Công ty. .. trường bánh kẹo trong nước. Về sản phẩm bánh mì, Kinh Đô có các dòng sản phẩm : Aloha và Scotty. - Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị: Hiện tại là công ty nắm giữ thị phần cao nhất về dòng sản phẩm bánh mì. Công ty cũng nắm giữ nhiều chủng loại bánh mì nhất: Staff, Lucky, Daisy, Safety. Hữu Nghị cũng là công ty đầu tiên phát thông điệp quảng cáo bánh mì trên truyền hình -Công ty Bánh Kẹo Hải Hà sản. .. : Tổng quan về Thị trường bánh mì Chương 2 : Thực trạng tổ chức kênh phân phối truyền thống của công ty Bibica cho sản phẩm bánh mì tại khu vực 127Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm bánh mì của công ty Bibica 7Trương Minh Cường Marketing 48B Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung Kiênđược thông tin như: số lượng các đối thủ cạnh tranh đang có mặt trên thị trường,... tiến thủy phân tinh bột bằng enzym, nhắm chủ động nguồn nguyên 14Trương Minh Cường Marketing 48B Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Trung KiênCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BÁNH MÌ1.1. Sản phẩm bánh mì của Bibica Hiện tại, bánh mì được tiêu thụ trên thị trường của nhà phân phối 127 khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình chủ yếu là 3 sản phẩm chính: - Bánh mì kem khoai môn Lobaka 50g... được Thách thức: - Các sản phẩm của công ty tương tự với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh - Các công ty nước ngoài có xu hướng thâm nhập nhiều hơn vào thị trường Việt Nam. - Người tiêu dùng ngày càng có hiểu biết và quan tâm hơn đến sản phẩm. - Thị phần của công ty tại miền Trung và miền Bắc còn thấp. - Do đặc điểm sản phẩm, thành viên kênh phân phối của công ty, cũng chính là thành 39Trương... trường chính của Công ty là khu vực miền Nam, chiếm 70% doanh thu của Công ty . Khu vực miền Trung-Cao nguyên và khu vực miền Bắc có tỷ trọng doanh thu ngang nhau, mỗi khu vực chiếm 15% doanh thu của Công ty. Bên cạnh đó thị trường tại các tỉnh thành phố, công ty đã đưa được sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng ở các vùng nông thôn. Doanh thu từ khu vực nông thôn đã vượt xa khu vực thành thị.... chứa sản phẩm, văn phòng bán hàng, cùng trang thiết bị, tiện nghi và cơ sở khác cho việc kinh doanh phân phối sản phẩm. Các yếu tố này thuộc nhà phân phối và sẽ do nhà phân phối tự chịu trách nhiệm (Xem thêm phụ lục)Nhiệm vụ chủ yếu của nhà phân phối, đó là việc cung cấp hàng hóa, sản phẩm của công ty cho các cửa hàng, đại lý trên khu vực được chỉ định theo đúng số lượng và giá bán công ty quy... lớn. - Có mạng lưới phân phối trải rộng và có chiều sâu - Phong phú, đa dạng về số lượng và chủng loại sản phẩm. - Hệ thống kênh phân phối khá, với các thành viên kênh lâu năm và có mối quan hệ tốt. - Có truyền thống và bề dày lịch sử. - Công nghệ sản xuất cũng thuộc loại tiên tiến trong khu vực. - Lãnh đạo công ty có tham vọng.Điểm yếu: - Số lượng và chủng loại sản phẩm quá nhiều, một số sản phẩm. .. nhuận cao nhất.Nhà phân phối được công ty quản lý bằng trách nhiệm được nêu rõ ràng trong hợp đồng Nhà phân phối. Hợp đồng này được thành lập khi Nhà phân phối được chỉ định làm Nhà phân phối cho công ty Bibica. Trong bản hợp đồng nêu rõ quyền – nghĩa vụ - trách nhiệm, các điều kiện cần thiết tối thiểu, lương thưởng của Nhà phân phối (xem thêm phần phụ lục).Việc đặt hàng của Nhà phân phối được làm . truyền thống của công ty Bibica cho sản phẩm bánh mì tại khu vực 127Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm bánh mì của công ty Bibica7 Trương. cứu: Kênh phân phối khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình cho sản phẩm bánh mìPhạm vi về không gian: Hoạt động kênh phân phối sản phẩm bánh mì của
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của Công ty Bibica tại khu vực Hà Đông - Thanh Xuân - Đống Đa - Ba Đình, Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của Công ty Bibica tại khu vực Hà Đông - Thanh Xuân - Đống Đa - Ba Đình, Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của Công ty Bibica tại khu vực Hà Đông - Thanh Xuân - Đống Đa - Ba Đình

Bình luận về tài liệu hoan-thien-kenh-phan-phoi-truyen-thong-cho-san-pham-banh-mi-cua-cong-ty-bibica-tai-khu-vuc-ha-dong-thanh-xuan-dong-da-ba-dinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP