ĐỀ THI CUỐI KÌ I KHOA,SỬ,ĐỊA LỚP 5

6 22,543 195 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 13:11

Họ và tên:………………………………………………… Lớp :………… ĐỀ THI CUỐI KÌ I Khối 5 Môn : Khoa học Phần I : Trắc nghiệm ( 4 điểm ) Khoanh vào ý trả lời đúng : 1. Bệnh viêm gan A lây qua đường nào ? A . Đường máu B . Đường hô hấp C . Đường tiêu hoá D . Qua da 2. Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì ? A. Vi khuẩn B. Vi rút C. Kí sinh trùng 3. Khói thuốc lá gây hại cho con người như thế nào ? A. Da sớm bò nhăn B. Hơi thở hôi C. Răng ố vàng, môi thâm D. Tất cả các ý trên 4. Màu nào dưới đây không phải là màu của xi măng ? A. Trắng B. Xám xanh C. Nâu đất D. Xanh Phần II : Tự luận ( 6 điểm ) 1. Cao su có tính chất gì ? 2. Đá vôi thường được sử dụng để làm gì ? 3. Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ , mỗi học sinh cũng như mỗi công dân cần phải làm gì ? 1 ĐÁP ÁN KHOA HỌC LỚP 5 Phần I : Trắc nghiệm ( 4 điểm ) Mỗi câu đúng 1 điểm: 1 – C 3 – D 2 – B 4 – D Phần II : Tự luận ( 6 điểm ) 1. ( 2 điểm ) : Cao su có tính chất : - Đàn hồi tốt. - Ít bò biến đổi khi gặp nóng, lạnh. - Cách điện, cách nhiệt tốt. - Không tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác. 2. ( 2 điểm ); Đá vôi thường được sử dụng: Lát đường, nung sôi,tạc tượng,làm phấn viết,trộn vữa xây nhà, sản xuất xi măng. 3. ( 2điểm ) : Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, cần : - Tìm hiểu , học tập biết rõ luật giao thông đường bộ. - Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ( đi đúng phần đường qui đònh, đội mũ bảo hiểm, .) - Thận trọng khi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của tín hiệu đèn. - Không đùa nghòch , chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường. 2 Họ và tên:………………………………………………… Lớp :………… ĐỀ THI CUỐI KÌ I Khối 5 Môn : Lòch sử Phần I : Trắc nghiệm ( 4 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng : 1. Thời gian diễn ra phong trào Xô Viết Nghệ – Tónh là : A. 1930 – 1931 B. 1936 – 1939 C. 1939 – 1945 D. 1945 – 1954 2. Biện pháp đẩy lùi giặc dốt là : A. Đưa người ra nước ngoài học tập. B. Mời chuyên gia nước ngoài về giảng dạy. C. Mở lớp bình dân học vụ, mở trường dạy học cho trẻ em. 3. Cụm từ “ Một cổ hai tròng” là để chỉ tình cảnh nhân dân ta lúc đó : A. Vừa chòu ách đô hộ của thực dân Pháp , vừa chòu sự áp bức của phong kiến tay sai. B. Vừa bò bóc lột nặng nề , vừa bò đàn áp dã man. C. Vừa chòu ách đô hộ của thực dân Pháp , vừa chòu sự đô hộ của phát xít Nhật 4. Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ đòa Việt Bắc là : A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta. B. Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta. C. Tất cả các ý trên. Phần II : Tự luậân ( 6 điểm ) 1.Hội nghò thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ? do ai chủ trì ? . . . . 2.Cuối bản tuyên ngôn độc lập , Bác Hồ đã thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng đònh điều gì ? . . . . . . . 3.Nêu ý nghóa lòch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 3 . . . . ĐÁP ÁN LỊCH SỬ LỚP 5 Phần I : Trắc nghiệm (4 điểm) . Mỗi câu đúng 1điểm 1 - A 2- C 3 - C 4 – C Phần II : Tự luận ( 6 điểm) 1- (2điểm ): Hội nghò thành lập Đảng diễn ra ở Hồng Kông ( Trung Quốc). Do Nguyễn i Quốc chủ trì. 2 - (2điểm) : Cuối bản Tuyên ngôn độc lập , Bác Hồ đã thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng đònh : - Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và sự thật trở thành một nước tự do độc lập . Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng , tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. 3 – (2điểm) : Ý nghóa lòch sử của Cách mạng tháng 8/ 1945là : Đập tan hai tầng xiềng xích , nô lệ, lật đổ chế độ phong kiến . Mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. 4 Họ và tên:………………………………………………… Lớp :………… ĐỀ THI CUỐI KÌ I Khối 5 Môn : Đòa lí Phần I : Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào đáp án đúng: 1 - Trên phần đất liền nước ta: A. 2 1 diện tích là đồng bằng và 2 1 diện tích là đồi núi. B. 4 1 diện tích là đồng bằng và 4 3 diện tích là đồi núi. C. 4 3 diện tích là đồng bằng và 4 1 diện tích là đồi núi. 2 - Ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam là : A. Dãy Hoàng Liên Sơn B. Dãy Trường Sơn C. Dãy Bạch Mã 3 - Đường quốc lộ dài nhất nước ta là : A. Đường số 5 B. Đường số 1A C. Đường Hồ Chí Minh 4 - Ngành sản xuất chinh trong nông nghiệp nước ta là : A. Chăn nuôi B. Trồng trọt C. Trồng rừng D. Nuôi và đánh bắt cá tôm Phần II : Tự luận (6 điểm) 1 - Nêu vai trò của biển nước ta. . . . . . . 2 - Theo em dân số tăng nhanh dẫn đến những hậu quả gì ? . . . . . . 3 – Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lòch ở nước ta. 5 . . . . . . ĐÁP ÁN ĐỊA LÍ LỚP 5 Phần I : Trắc nghiệm (4 điểm). Mỗi câu đúng 1 điểm 1 - B 3 - B 2 - C 4 - C Phần II : Tự luận (6 điểm) 1.(2điểm): Vai trò của biển nước ta : - Điều hoà khí hậu. - Tạo nhiều nơi du lòch , nghỉ mát. - Cung cấp tài nguyên. - Tạo điều kiện phát triển giao thông đường biển. 2.(2điểm) : Dân số tăng nhanh gây hậu quả: - Thiếu chỗ ăn, ở, trường học. - Đất trồng bò thu hẹp. - Gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo đời sống cho nhân dân. 3.(2điểm) : Những điều kiện thuận lợi để phát triển du lòch: - Có nhiều phong cảnh đẹp,có bãi tắm tốt,vườn quốc gia và các công trình kiến trúc, di tích lòch sử,lễ hội truyền thống thu hút khách du lòch, . - An ninh chính trò ổn đònh. 6 . tên:………………………………………………… Lớp :………… ĐỀ THI CU I KÌ I Kh i 5 Môn : Khoa học Phần I : Trắc nghiệm ( 4 i m ) Khoanh vào ý trả l i đúng : 1. Bệnh viêm gan A lây qua. tên:………………………………………………… Lớp :………… ĐỀ THI CU I KÌ I Kh i 5 Môn : Đòa lí Phần I : Trắc nghiệm (4 i m) Khoanh vào đáp án đúng: 1 - Trên phần đất liền nước ta: A. 2 1 diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CUỐI KÌ I KHOA,SỬ,ĐỊA LỚP 5, ĐỀ THI CUỐI KÌ I KHOA,SỬ,ĐỊA LỚP 5, ĐỀ THI CUỐI KÌ I KHOA,SỬ,ĐỊA LỚP 5

Bình luận về tài liệu de-thi-cuoi-ki-i-khoa-su-dia-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP