Nhận biết phân biệt khối vuông- khối chữ nhật

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(11568 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 2538
28
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: PPT
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 13:11

Mô tả: Lớp 5t Lớp 5t HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài Đề tài : : Nhận Nhận biết biết phân biệt phân biệt Khối vuông, khối chữ nhật Khối vuông, khối chữ nhật Khung của khối vuông. Khung của khối vuông. 1. Mặt trên và mặt đáy. 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên. 2. Hai mặt hai bên. 3. Mặt sau và mặt trước. 3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối vuông có thể lật. 4. Khối vuông có thể lật. 5. Khối vuông có thể trượt. 5. Khối vuông có thể trượt. 1 2 Khối vuông 543 Hoạt động 1: Nhận biết Khung của khối chữ nhật. Khung của khối chữ nhật. 1. Mặt trên và mặt đáy. 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên. 2. Hai mặt hai bên. 3. Mặt sau và mặt trước. 3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối chữ nhật có thể 4. Khối chữ nhật có thể lật. lật. 5. Khối chữ nhật có thể trượt. 5. Khối chữ nhật có thể trượt. 1 2 Khối chữ nhật 543 Hoạt động 2:So sánh khối vuông, khối chữ nhật Gièng nhau Kh¸c nhau . TRIỂN NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài Đề tài : : Nhận Nhận biết biết phân biệt phân biệt Khối vuông, khối chữ nhật Khối vuông, khối chữ nhật. trước. 4. Khối chữ nhật có thể 4. Khối chữ nhật có thể lật. lật. 5. Khối chữ nhật có thể trượt. 5. Khối chữ nhật có thể trượt. 1 2 Khối chữ nhật 543 Hoạt

— Xem thêm —

Xem thêm: Nhận biết phân biệt khối vuông- khối chữ nhật, Nhận biết phân biệt khối vuông- khối chữ nhật, Nhận biết phân biệt khối vuông- khối chữ nhật

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 07:34 am 25/06/2015

tốt

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu nhan-biet-phan-biet-khoi-vuong-khoi-chu-nhat

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.173319816589 s. Memory usage = 18.42 MB