Nhận biết phân biệt khối vuông- khối chữ nhật

7 2,604 29 Gửi tin nhắn cho Owen Chamberlain
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 13:11

Lớp 5t Lớp 5t HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài Đề tài : : Nhận Nhận biết biết phân biệt phân biệt Khối vuông, khối chữ nhật Khối vuông, khối chữ nhật Khung của khối vuông. Khung của khối vuông. 1. Mặt trên và mặt đáy. 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên. 2. Hai mặt hai bên. 3. Mặt sau và mặt trước. 3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối vuông có thể lật. 4. Khối vuông có thể lật. 5. Khối vuông có thể trượt. 5. Khối vuông có thể trượt. 1 2 Khối vuông 543 Hoạt động 1: Nhận biết Khung của khối chữ nhật. Khung của khối chữ nhật. 1. Mặt trên và mặt đáy. 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên. 2. Hai mặt hai bên. 3. Mặt sau và mặt trước. 3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối chữ nhật có thể 4. Khối chữ nhật có thể lật. lật. 5. Khối chữ nhật có thể trượt. 5. Khối chữ nhật có thể trượt. 1 2 Khối chữ nhật 543 Hoạt động 2:So sánh khối vuông, khối chữ nhật Gièng nhau Kh¸c nhau . TRIỂN NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài Đề tài : : Nhận Nhận biết biết phân biệt phân biệt Khối vuông, khối chữ nhật Khối vuông, khối chữ nhật. trước. 4. Khối chữ nhật có thể 4. Khối chữ nhật có thể lật. lật. 5. Khối chữ nhật có thể trượt. 5. Khối chữ nhật có thể trượt. 1 2 Khối chữ nhật 543 Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận biết phân biệt khối vuông- khối chữ nhật, Nhận biết phân biệt khối vuông- khối chữ nhật, Nhận biết phân biệt khối vuông- khối chữ nhật

Bình luận về tài liệu nhan-biet-phan-biet-khoi-vuong-khoi-chu-nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP