Đề thi khảo sát HSG Toán 6

3 127 1
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 12:11

phòng giáo dục- đào tạo huyện trực ninh đề thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi Năm học 2004-2005 (Vòng 2) Môn Toán lớp 6 *Thời gian 120 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Bài 1 ( 3 điểm ) Tìm các số nguyên x ; y biết : a) =++ 75 yx 0 b) 62 =+ xx với x > 2 c) ( ) 049)7( 22 <+ xx Bài 2: (4 điểm ) Tính a) A =1- 2 - 3+ 4+ 5- 6- 7+ 8 + .+2001 - 2002 - 2003 +2004 b) B = 1.20052.2004 2003.32004.22005.1 )2005 321( .)321()21(1 +++++ +++++++++++ Bài 3: (5 điểm ) Tìm số tự nhiên n để : a) 2n+7 chia hết cho n+1 b) 7n+3 và 2n+4 nguyên tố cùng nhau Bài 4:(4 điểm ) Cho p ; 2p + 1 là các số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng tỏ rằng 4p + 1 là hợp số Bài 5: (4 điểm ) Tìm số có hai chữ số biết số đó nhân với 135 đợc số chính phơng phòng giáo dục- đào tạo Hớng dẫn chấm thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi Năm Đề chính thức huyện trực ninh học 2004-2005 (Vòng 2) Môn Toán lớp 6 Bài 1: a) (1 đ ) - Lý luận chỉ ra x - 5 và y + 7 đều bằng 0 ( 0,75 đ ) - Tìm đợc x = 5 và y = -7 ( 0,25 đ ) b) ( 1 đ ) - Chỉ ra với x > 2 thì x 2 = x - 2 ( 0,5 đ ) - Tìm đợc x = 4 ( 0,5 đ ) c) ( 1 đ ) - Chỉ ra x 2 + 7 > 0 với mọi giá trị của x ( 0,25 đ) - Suy ra đợc x 2 - 49 < 0 ( 0,25 đ) - Tìm đợc x {-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5;6}( 0,5 đ) Bài 2: (4 điểm ) a) ( 1,5 điểm ) A = ( 1- 2 -3 + 4 ) + ( 5 - 6 - 7 + 8 ) + .+ ( 2001 - 2002 - 2003 + 2004 ) (1đ) A = 0 + 0 + .+ 0 = 0 (0,5đ) b) (2,5điểm ) Xét tử của B ta thấy 1+(1+2)+(1+2+3)+ .+(1+2+3+4+ +2005) = )1 .11( +++ + )2 .22( +++ + )3 .33( +++ + .+ )20042004( + + 2005 ( 1,5 đ ) 2005s/h 2004s/h 2003s/h 2s/h =1.2005 +2.2004 +3.2003 + +2004.2 +2005.1 ( 0,5 đ ) Suy ra B = 1.20052.2004 2003.32004.22005.1 1.20052.2004 2003.32004.22005.1 +++++ +++++ = 1 ( 0,5 đ ) Bài 3:(5 điểm ) Câu a :(2 điểm ) Ta có 2n+7=2(n+1) +5 ( 0,5đ ) Vì 2(n+1) n+1 để 2n+7 n+1 thì 5 n+1 hayn+1 Ư(5) ( 0,5đ ) Do n là số tự nhiên nên n+1 1 Suy ra n+1=1 hoặc n+1=5 ( 0,5đ ) n= 0 hoặc n= 4 Vậy để 2n+7 n+1 thì n = 0 hoặc n = 4 ( 0,5đ ) Câu b:(3 điểm ) Gọi d là ớc nguyên tố của 7n+13 và 2n+4 ( 0,25đ ) 7n+13 d và 2n+4 d 14n+26 d và 14n+28 d ( 1đ ) 14n+28-14n-26 d 2 d mà d là số nguyên tố suy ra d = 2 ( 1đ ) 7n+13 2 khi n lẻ còn 2n+4 luôn chia hết cho 2 với mọi giá trị của n ( 0,5đ ) Vậy với n chẵn thì 7n+13 và 2n+4 nguyên tố cùng nhau ( 0,25đ ) Bài 4 (4 điểm ) +) p ; 2p +1 là các số nguyên tố lớn hơn 3 suy ra 4p; 4p + 2không chia hết cho 3 (2 đ ) +) 4p ; 4p + 1 ; 4p + 2 là 3 số tự nhiên liên tiếp nên tồn tại một số chia hết cho 3 mà 4p; 4p+2 đều không chia hết cho 3 nên 4p+1 3 (1,5 đ) +)3 1 ; 3 4p+1 (do p > 3 ) nên 4p+1 là hợp số ( 0,5 đ) Bài 5 ( 4 điểm ) Gọi số phải tìm là ab ( a;b < 10 ; a 0 ) ( 0,5đ) Theo bài ra ta có ab . 135 là số chính phơng suy ra ab . 3 3 .5 = ab . 3 2 .5.3 là số chính phơng ( 1đ ) Suy ra ab = 3.5.k 2 ( k * N ) suy ra 3.5.k 2 < 100 suy ra k 2 6 suy ra k < 3 suy ra k = 1 hoặc k = 2 ( 1đ ) Nếu k = 1 thì ab = 3.5.1 =15 ( 0,5đ) Nếu k = 2 thì ab = 3.5.2 2 = 60 ( 0,5đ) Vậy số phải tìm là 15 hoặc 60 (0,5đ) Chú ý : + Đáp án trên chỉ tóm tắt các ý chính, khi chấm giám khảo cần chú ý kỹ năng giải toán của học sinh. + Đơn vị nhỏ nhất dùng để chấm là 0,25 điểm. Giám khảo có thể áp dụng linh hoạt biểu điểm khi chấm đối với những phần mà trong đáp án cha chia nhỏ tới mức tối thiểu. + Điểm bài thi là tổng số điểm đã chấm từng câu, có làm tròn theo cách chấm thi tốt nghiệp. + Học sinh có thể giải bằng những cách khác nhau. Nếu lời giải đúng, trình bày sạch sẽ, đầy đủ thì giám khảo cho điểm tối đa nh đáp án đã quy định. . huyện trực ninh đề thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi Năm học 2004-2005 (Vòng 2) Môn Toán lớp 6 *Thời gian 120 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Bài 1 (. đào tạo Hớng dẫn chấm thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi Năm Đề chính thức huyện trực ninh học 2004-2005 (Vòng 2) Môn Toán lớp 6 Bài 1: a) (1 đ ) - Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi khảo sát HSG Toán 6, Đề thi khảo sát HSG Toán 6, Đề thi khảo sát HSG Toán 6

Bình luận về tài liệu de-thi-khao-sat-hsg-toan-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP