Tiet 29 Hinh hoc 7 Luyen tap gcg

12 216 15 Gửi tin nhắn cho Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 11:11

Giáo viên: Phạm Văn Hào Trường: THCS Nam Bình Phát biểu trường hợp bằng nhau Phát biểu trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc của tam giác . góc – cạnh – góc của tam giác . Nếu một cạnh và hai góc kề của tam Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau . đó bằng nhau . Từ tường hợp g-c-g, phát biểu trường Từ tường hợp g-c-g, phát biểu trường hợp bằng nhau của tam giác vuông ? hợp bằng nhau của tam giác vuông ? Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau . tam giác vuông đó bằng nhau . Cho  ABC ( AB AC ) , tia Ax đi qua trung điểm M của BC, kẻ BE và CF cùng vuông góc với Ax ( E , F Ax ) . So sánh BE và CF . ∈ ≠ GT KL MB = MC BE ┴ Ax CF ┴ Ax So sánh BE và CF  BEM vuông tại E và CMF vuông tại F có :  MB = MC ( gt )  BME = CMF ( 2 góc đối đỉnh ) BEM =CFM ( cạnh huyền – góc nhọn )  BE = CF ( 2 cạnh tương ứng ) A F E B C M x GT KL MB = MC BE // CF BE = CF Tổng quát bài toán trên : Cho  ABC ( AB AC ) , tia Ax đi qua trung điểm M của BC, kẻ BE // CF (E , F thuộc Ax ). Chứng minh BE = CF . ≠  BEM và CMF có :  MB = MC ( gt )  BME = CMF ( 2 góc đối đỉnh )  EBM = CMF ( so le trong) BEM =CFM (g-c-g )  BE = CF ( 2 cạnh tương ứng ) A F E B C M x ) ) ) ) A F E B C M x Cho  ABC , các tia phân giác của góc B và C cắt nhau ở I . Vẽ : ID ┴ AB ( D AB ) . IE ┴ BC ( E BC ) . IF ┴ AC ( F AC ) . Chứng minh : ID = IE = IF ∈ ∈ ∈ A E F D B C I 1 22 1   BDI vuông và BEI vuông có : BI cạnh chung , B 1 = B 2 ( do BI là tia phân giác góc B ) nên BDI = BEI ( cạnh huyền- góc nhọn ) Suy ra:ID = IE (2 cạnh tương ứng ) ( 1 )  CFI vuông tại F và  CEI vuông tại E có : BI cạnh chung C 1 = C 2 ( do CI là tia phân giác góc C ) nên CFI = CEI ( cạnh huyền- góc nhọn ) suy IE = IF (2 cạnh tương ứng ) ( 2 ) Từ ( 1 ) và ( 2 )  ID = IE = IF ID = IE = IF GT KL ∈ ∈ ∈ Phân giác góc B, góc Ccắt nhau tại I ID ┴ AB ( D AB ) . IE ┴ BC ( E BC ) . IF ┴ AC ( F AC ) Quan sát các hình vẽ Em hãy cho biết các tam giác vuông nào bằng nhau ?   ABH = ABH =   ACH (c-g-c) ACH (c-g-c)  DKE =  DKF (g-c-g)  ABD =  ACD (ch-gn) D FE K A CB H A C B D Trong hình vẽ này có những cặp tam giác nào bằng nhau? A B D E C F
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 29 Hinh hoc 7 Luyen tap gcg, Tiet 29 Hinh hoc 7 Luyen tap gcg, Tiet 29 Hinh hoc 7 Luyen tap gcg

Bình luận về tài liệu tiet-29-hinh-hoc-7-luyen-tap-gcg

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP