Đề ôn tập - KT Toán lớp 3

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (9702 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 24
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 10:11

Mô tả: Họ và tên: . Phiếu kiểm tra - KSCL Lớp: 3A Môn: Toán (Thời gian: . phút) Bài 1: Tính: 5 x 4 = . 7 x 8 = . 27 : 3 = . 42 : 6 = Bài 2: Đặt tính rồi tính 367 + 125 728 - 245 319 x 3 390 : 6 . . . . . . . . . . Bài 3: Tính 32 + 8 - 20 = . 6 x 5 + 15 = . = = Bài 4: Tìm x: a) x ì 7 = 70 b) 36 : x = 4 . . . . Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 2 1 của 8 kg là . kg; b) 6 1 của 54 phút là . phút; Bài 6: Số ? 8 hm = m 3 dam = .m 1km = .dam 6 m = .cm Bài 7: Trong vờn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau ? Bài giải . . Bài 8: Có 7 con trâu và 28 con bò. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ? Bài giải . . Bài 9: Nam có 12 viên bi, Dũng có nhiều hơn Nam 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi ? Bài giải . . . Bài 10: Một công ty dự định xây 32 ngôi nhà, đến nay đã xây đợc 8 1 số nhà đó. Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa ? Bài giải . . . . Bài 11: Dùng ê ke vẽ góc vuông biết đỉnh và một cạnh cho trớc: A O Bài 12: Hình vẽ dới đây có mấy góc vuông ? mấy góc không vuông? Kể tên N M Q P - Có góc vuông: . - Có .góc không vuông . . Phiếu kiểm tra - KSCL Lớp: 3A Môn: Toán (Thời gian: . phút) Bài 1: Tính: 5 x 4 = . 7 x 8 = . 27 : 3 = góc vuông biết đỉnh và một cạnh cho trớc: A O Bài 12: Hình vẽ dới đây có mấy góc vuông ? mấy góc không vuông? Kể tên N M Q P - Có góc vuông: .

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề ôn tập - KT Toán lớp 3, Đề ôn tập - KT Toán lớp 3, Đề ôn tập - KT Toán lớp 3

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.192821025848 s. Memory usage = 17.61 MB