mau giay moi (dep)

Jeff Bezos
Jeff Bezos(9524 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 1949
154
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 07:11

Mô tả: phòng Gd&đt quan sơn cộng hòa x hội chủ nghĩa việt namã tr ờng thcs na mèo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Na Mèo, ngày 17 tháng 11 năm 2010 Giấy Mời Kính mời: . Xin chân trọng kính mời đại biểu - Đến dự lễ tọa đàm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trờng THCS Na Mèo. - Thời gian: 9 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2010. - Địa điểm: Văn phòng Trờng THCS Na Mèo (Khu 88). Sự hiện diện của đại biểu là niềm vinh hạnh đối với đơn vị chúng tôi ! hiệu trởng nguyễn xuân chiến phòng Gd&đt quan sơn cộng hòa x hội chủ nghĩa việt namã tr ờng thcs na mèo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Na Mèo, ngày 17 tháng 11 năm 2010 Giấy Mời Kính mời: . Xin chân trọng kính mời đại biểu - Đến dự lễ tọa đàm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trờng THCS Na Mèo. - Thời gian: 9 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2010. - Địa điểm: Văn phòng Trờng THCS Na Mèo (Khu 88). Sự hiện diện của đại biểu là niềm vinh hạnh đối với đơn vị chúng tôi ! hiệu trởng nguyễn xuân chiến

— Xem thêm —

Xem thêm: mau giay moi (dep), mau giay moi (dep), mau giay moi (dep)

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.14055919647217 s. Memory usage = 17.67 MB