PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI AASC

11 82 0 Gửi tin nhắn cho yeutailieu2889
yeutailieu2889

yeutailieu2889

Tải lên: 720 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 04:20

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI AASC 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI CỦA HỒ SƠ KIỂM TOÁN. Yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế đối với công tác kế toán, kiểm toán : Như chúng ta đã biết, toàn cầu hoá và xu thế hội nhập đã làm thay đổi căn bản những diễn biến trong nền kinh tế thế giới. Ngày nay, thương mại dịch vụ đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng và chiếm một tỷ trọng khá lớn trong giao dịch thương mại toàn cầu. Vấn đề tự do hoá thương mại dịch vụ đã trở thành mối quan tâm ngày càng lớn của các quốc gia đặc biệt là các nước đang phát triển. Trong các vòng đàm phán song phương và đa phương các ngành dịch vụ quan trọng như vận tải, tài chính, thông tin, môi trường, . luôn được được đưa ra thảo luận. Mở cửa dịch vụ tài chính luôn được coi là vấn đề quan trọng nhất. Phần lớn các quốc gia trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ các nước phát triển, yêu cầu mở cửa ngành dịch vụ tài chính cho cạnh tranh nước ngoài. Tuy nhiên, việc mở cửa ngành dịch vụ tài chính là vấn đề rất nhạy cảm, các quốc gia đều phải có các bước đi thận trọng. Đây là một trong những lý do giải thích cho thực tế là các nước đang phát triển thời gian qua đã rất dè dặt trong việc mở cửa dịch vụ tài chính. Hội nhập kinh tế nói chung và hội nhập về dịch vụ tài chính nói riêng là xu thế tất yếu là yêu cầu khách quan trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện tại và Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế này. Trong xu thế toàn cầu hoá, tiến trình mở cửa nền kinh tế của Việt Nam cũng cho thấy quá trình tự do hoá không chỉ dừng lại ở các quan hệ giao dịch thương mại hàng hoá mà còn mở rộng đối với quan hệ cung cấp dịch vụ. Trong hiệp định thương mại Việt - Mỹ Việt Nam đã cam kết mở cửa 55 trong số 155 phân ngành dịch vụ khác nhau trong đó có dịch vụ kế toán và kiểm toán trên cơ sở hoạt động về dịch vụ của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Trong khuôn khổ ASEAN, năm 1995 các nước ASEAN đã ký kết Hiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN. Trên cơ sở các lộ trình định hướng mở cửa thị trường về dịch vụ tài chính và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh được các Chính phủ thông qua Bộ Tài chính đã xây dựng các cam kết về dịch vụ kế toán, kiểm toán của Việt Nam với các nước ASEAN. Mức cam kết được xây dựng trên cơ sở cơ chế hiện hành, lấy Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam làm cam kết sàn. Trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ Việt Nam cam kết một lộ trình mở cửa cụ thể : Sau hai năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực sẽ bỏ các hạn chế về phạm vi kinh doanh. Sau 3 năm sẽ bỏ hạn chế cấp giấy phép nhu cầu phát triển đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Mỹ. Đối với tổ chức thương mại thế giới (WTO) : Mặc dù chưa chính thức đi vào cam kết tự do hoá thương mại dịch vụ đối với WTO, APEC, và ASEAN nhưng Chính phủ Việt Nam cũng đã thông qua lịch trình hội nhập với mục tiêu đến 2020 Việt Nam sẽ hội nhập với nhập hoàn toàn với quốc tế trong lĩnh vực kế toán kiểm toán gồm 3 giai đoạn : Giai đoạn 1 (2000 - 2005) : Chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho hội nhập giai đoạn củng cố các yếu tố môi trường pháp lý và các điều kiện cơ sở hạ tầng cần thiết khác để phát triển ngành dịch vụ kế toán, kiểm toán theo hướng hội nhập, đồng thời cũng phải phù hợp với bối cảnh kinh tế trong nước. Trong giai đoạn này, chúng ta cho phép các công ty kế toán, kiểm toán tiếp tục đầu tư hoạt động tại Việt Nam, khuyến khích các công ty, các tổ chức nước ngoài liên doanh với các công ty, tổ chức Việt Nam nhằm chuyển giao kỹ thuật, thúc đẩy các công ty trong nước phát triển. Giai đoạn 2 (2006 - 2010) : Giai đoạn củng cố hội nhập đây là thời kỳ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động kế toán kiểm toán. Với các tiền đề đã được xây dựng ở giai đoạn trên, tới giai đoạn này, chúng ta sẽ chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập. Các dịch vụ kế toán, kiểm toán của Việt Nam sẽ được cung cấp ra nước ngoài và các công ty của Việt Nam có thể tham gia điều hành và nắm giữ các công ty kế toán, kiểm toán ở nước ngoài đồng thời cho phép các công ty kế toán, kiểm toán mới đầu tư vào Việt Nam. Giai đoạn 3(2011- 2020) : Giai đoạn hội nhập năng động. Việt Nam sẽ hội nhập hoàn toàn với quốc tế trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Khi các ngành phát triển thông qua trao đổi công nghệ và toàn cầu hoá thì bản chất và phạm vi các giao dịch quốc tế kéo theo sự mở rộng các dịch vụ kế toán, kiểm toán. Mặt khác do tính vượt trội so với các nghề nghiệp khác kế toán, kiểm toán được đặt lên vị trí hàng đầu trong việc thông qua các nguyên tắc của Hiệp định về thương mại dịch vụ (GATS) của WTO. Trong quá trình tự do hoá và toàn cầu hoá, việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán có thể được diễn ra trong các quan hệ song phương và đa phương theo các hình thức sau : 1. Một tổ chức nghề nghiệp hoặc một chuyên gia ở nước này có thể cung cấp dịch vụ cho một khách hàng ở nước khác. 2. Một công ty mẹ ở một nước khác, thuê kiểm toán ở nước mà công ty con hoạt động để kiểm toán công ty con và báo cáo cho công ty mẹ. 3. Thiết lập mạng chuyên gia mà thành viên là chuyên gia của nhiều nước khác nhau. 4. Một tổ chức nghề nghiệp đến làm việc tạm thời hoặc thường xuyên và lâu dài tại một nước khác. 5. Tổ chức các dự án dài hạn đòi hỏi phải đi lại thường xuyên giữa khách hàng và kiểm toán viên đến các nước khác nhau. Quá trình hội nhập kế toán, kiểm toán tạo nên những cơ hội to lớn cho ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra những thách thức ngặt nghèo đòi hỏi phải có những giải pháp hữu hiệu để vượt qua và phát triển. Trong trật tự thương mại toàn cầu các chuyên gia kế toán, kiểm toán giỏi của Việt Nam sẽ có cơ hội tốt để làm việc và có thu nhập cao ở nước ngoài. Đồng thời họ cũng phải cạnh tranh gay gắt các chuyên gia kiểm toán khu vực và thế giới không những ở nước ngoài mà ngay chính tại thị trường trong nước. Nền kinh tế toàn cầu hóa đòi hỏi và chỉ chấp nhận các dịch vụ kế toán, kiểm toán hoàn hảo có chất lượng cao được cung cấp bởi các chuyên gia có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, bản lĩnh và có đạo đức nghề nghiệp. Hơn nữa, kiểm toán là một ngành dịch vụ mà những lợi ích mà nó mang lại cao hơn rất nhiều so với chi phí phải bỏ ra. Khách hàng có quyền nhận được các dịch vụ tốt nhất với giá cạnh tranh. Thách thức lớn nhất đối với các ngành dịch vụ của Việt Nam nói chung và kế toán, kiểm toán nói riêng trong tiến trình hội nhập là xuất phát điểm và trình độ còn thấp, công nghệ, tổ chức, trình độ chuyên môn và quản lý còn non yếu so với nhiều nước trong khu vực và thế giới, môi trường pháp lý còn đang trong quá trình hoàn thiện. Với trình độ phát triển như hiện nay nếu không tự đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh các công ty kế toán, kiểm toán sẽ phải đối đầu với khả năng mất thị phần và bị loại bỏ khỏi cuộc chơi trong tiến trình hội nhập. Chính vì vậy đổi mới để hội nhập, đổi mới để tham gia toàn cầu hóa là một yêu cầu tất yếu khách quan như chính vấn đề đổi mới vậy. Yêu cầu của bản thân vấn đề tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán trong sự nghiệp đổi mới : Kiểm toán nói chung và kiểm toán độc lập nói riêng là một loại hình dịch vụ hoàn toàn mới mẻ nhưng lại có tốc độ phát triển rất nhanh. Đứng trước yêu cầu của tiến trình hội nhập và toàn cầu hoá chúng ta cần phải đổi mới một cách nhanh chóng và toàn diện công tác kế toán, kiểm toán nhằm đáp ứng một cách tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng, tạo thế cạnh tranh cho các ngành dịch vụ nói chung và kế toán kiểm toán nói riêng. Trong công tác kiểm toán thì hồ sơ kiểm toán luôn đóng một vai trò quan trọng : Nó không chỉ chứa đựng những nguồn thông tin cần thiết của mỗi cuộc kiểm toán như đã nêu trong phần chức năng của hồ sơ kiểm toán mà thông qua hồ sơ kiểm toán chúng ta có thể đánh giá được công nghệ kiểm toán. Vì vậy, các công ty kiểm toán cần phải hoàn thiện hồ sơ kiểm toán sao cho việc sử dụng các thông tin đã thu thập được lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán có hiệu quả. Công việc này đòi hỏi các công ty kiểm toán phải có một mô hình hồ sơ kiểm toán được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế, các tài liệu thông tin được sắp xếp khoa học dễ tra cứu, dễ xử lý. Đây là vấn đề rất phức tạp vì hồ sơ kiểm toán được hình thành phụ thuộc vào công nghệ kiểm toán của từng công ty kiểm toán, nếu công tác kiểm toán chủ yếu được thực hiện thủ công thì hồ sơ kiểm toán cũng được lập thủ công thể hiện toàn bộ quá trình làm việc của kiểm toán viên. Như thế muốn đổi mới thì yêu cầu đầu tiên là phải đổi mới công nghệ kiểm toán. Trong điều kiện hiện nay chúng ta chưa có đủ điều kiện tạo ra một phần mềm kiểm toán nhưng trước mắt chúng ta đã có điều kiện để trang bị hệ thống máy vi tính, ứng dụng các thành tựu mới nhất của ngành công nghệ thông tin giúp các kiểm toán viên giảm một phần đáng kể các công việc phải thực hiện, giảm thời gian, tăng độ chính xác của công tác kiểm toán. Trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hoá, kiểm toán là ngành dịch vụ có tính cạnh tranh cao vì vậy công ty kiểm toán nào có khả năng cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng cao thì công ty đó sẽ được lựa chọn. Chính vì thế bản thân công tác kiểm toán cần được đổi mới trong từng khâu từ việc thu thập các thông tin cho đến việc xử lý các thông tin đó sao cho kiểm toán viên có thể đưa ra được ý kiến xác đáng nhất về tình hình tài chính của đơn vị khách hàng. 2. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI AASC. Với những ưu, nhược điểm nêu trên của mô hình hồ sơ kiểm toán đang được áp dụng tại AASC, Công ty cần có những giải pháp nâng cao mức độ hoàn thiện của mô hình hồ sơ kiểm toán này, sao cho phù hợp với môi trường làm việc mang tính chất đặc thù của Công ty. Trước mắt, về phía Công ty cần cố gắng hiện đại hoá hệ thống các trang thiết bị đặc biệt là hệ thống máy vi tính. Thực tế hiện nay cho thấy mô hình hồ sơ kiểm toán mà Công ty đang áp dụng gây khó khăn khi tiến hành kiểm toán cho các công ty khách hàng có quy mô lớn, hiện đại vì khối lượng công việc rất lớn, lượng thông tin nhiều nên dễ gặp sai sót đồng thời việc lưu trữ các tài liệu cũng rất khó khăn. Vì vậy, Công ty cần có những sửa đổi sao cho phù hợp với yêu cầu mới đặt ra. Ngoài ra Công ty cần nâng cao hơn nữa quy trình đào tạo, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các kiểm toán viên cũng như các kỹ năng bổ trợ để giúp cho kiểm toán viên phát huy được toàn bộ năng lực của mình trong công tác kiểm toán. Đây cũng là một yêu cầu cần thiết khi Công ty muốn đưa vào áp dụng những phương pháp kiểm toán hiện đại thì yêu cầu về trình độ của kiểm toán viên phải cao vì thế AASC cần có những biện pháp để khuyến khích các kiểm toán viên tự trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn, tăng uy tín phục vụ khách hàng. Đối với mô hình hồ sơ kiểm toán của AASC thì đây là vấn đề phức tạp vì hồ sơ kiểm toán luôn gắn liền với phương pháp kiểm toán, có được phương pháp kiểm toán khoa học và hợp lý sẽ có thể thành lập được hồ sơ kiểm toán với những thông tin đầy đủ và chính xác. Vì vậy, Công ty cần phải hoàn thiện hơn nữa quy trình kiểm toán của mình để có thể cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Riêng về vấn đề lưu trữ hồ sơ kiểm toán Công ty nên thực hiện lưu trữ bằng cả hai phương tiện : máy tính và sổ sách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản đồng thời việc tra cứu và soát xét cũng trở nên dễ dàng hơn. Về lâu dài, Công ty nên đổi mới mô hình hồ sơ kiểm toán này bằng một mô hình khác có nhiều tính ưu việt hơn để có thể đáp ứng được những yêu cầu mới đặt ra. Trong khi chờ đợi sự ra đời của một phần mềm kiểm toán áp dụng chung cho công tác kiểm toán Công ty cần tìm cho mình một phương pháp kiểm toán nói chung và một mô hình hồ sơ kiểm toán nói riêng sao cho phù hợp với điều kiện của Công ty. Kiến nghị đối với Nhà nước đặc biệt là Bộ Tài chính Hiện nay AASC cũng như các công ty kiểm toán độc lập khác ở nước ta đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn khiến cho hoạt động kiểm toán chưa thực sự xứng đáng với tầm quan trọng của nó. Do vậy, đã đến lúc Nhà nước cần phát huy cao độ vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế để đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán thông qua các chính sách hướng vào những vấn đề quan trọng. Về phía Bộ Tài chính, trên cương vị là cơ quan chủ quản của Công ty cần có sự quan tâm đầu tư hơn nữa đặc biệt là các chế độ chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty kiểm toán trong đó có AASC thực hiện tốt công việc của mình. Bộ Tài chính cần nhanh chóng soạn thảo và ban hành hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam trong đó quy định rõ ràng và chi tiết từng vấn đề của công tác kiểm toán sao cho phù hợp với điều kiện của nước ta hiện nay. Mặc dù hiện nay đã có 33 Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam được ban hành nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong các Chuẩn mực chung, Chuẩn mực kỹ thuật nghiệp vụ và Chuẩn mực báo cáo. Chuẩn mực Kiểm toán không chỉ có chức năng hướng dẫn cho tất cả hoạt động kiểm toán trong nước mà còn là cơ sở để kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng kiểm toán. hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán phải phù hợp với điều kiện nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cần nhanh chóng sửa đổi và hoàn thiện hệ thống các chế độ chính sách một cách nhất quán để tạo điều kiện thuận lợi cho các kiểm toán viên thực hiện tốt công tác kiểm toán đúng theo những quy định hiện hành. Nhà nước cần xây dựng hành lang pháp lý tạo nên khung luật lệ cần thiết cho hoạt động kiểm toán như Luật, Pháp lệnh về kiểm toán trong đó quy định nguyên tắc tổ chức, đối tượng, nội dung kiểm toán, Riêng đối với vấn đề đối tượng kiểm toán cần có quy định chặt chẽ hơn đó là báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được kiểm toán viên độc lập xác nhận trước khi công khai. Nâng cao hơn nữa tính pháp lý của báo cáo kiểm toán. Cần có sự thống nhất giữa các văn bản pháp quy của Nhà nước. Sự thống nhất phải được xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, các tổ chức kinh doanh cũng như các cơ quan quản lý điều hành. Như vậy, môi trường pháp lý tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thuận lợi cho tất cả các thành viên trong xã hội và đương nhiên hệ thống kiểm toán sẽ căn cứ vào các văn bản chế độ ban hành để thực hiện chức năng của mình, nâng cao hơn nữa tính chuẩn xác của số liệu kiểm toán. Khi đó kết quả kiểm tra giữa thuế, kiểm toán, thanh tra sẽ trở nên thống nhất giảm thiểu những thủ tục phiền hà cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của Nhà nước. Đặc biệt trong giai đoạn tới khi thị trường chứng khoán chính thức đi vào hoạt động thì hoạt động kiểm toán là rất quan trọng để cung cấp các thông tin tài chính cho mọi người. Do đó, Nhà nước cần phải có một chính sách cần thiết cho hoạt động kiểm toán độc lập. 3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. Thứ nhất: Về lâu dài, Công ty nên cố gắng hiện đại hoá hệ thống trang thiết bị đặc biệt là hệ thống máy vi tính. Thực tế hiện nay cho thấy mô hình Hồ sơ kiểm toán mà Công ty đang áp dụng gây khó khăn khi tiến hành kiểm toán cho các Công ty có quy mô lớn, hiện đại vì khối lượng công việc rất nhiều, lượng thông tin lớn nên dễ gặp sai sót, đồng thời việc lưu giữ các tài liệu cũng rất khó khăn. Vì vậy Công ty cần có những sửa đổi sao cho phù hợp với yêu cầu mới đặt ra. Thứ hai: Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang một mô hình Hồ sơ kiểm toán ưu việt hơn và áp dụng phương pháp kiểm toán hiện đại hơn thì ngay bây giờ Công ty nên mở những lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ cho kiểm toán viên cũng như các kỹ năng bổ trợ để giúp kiểm toán viên phát huy được toàn bộ năng lực của mình và theo kịp sự biến đổi. Trong khi chờ đợi sự chuyển đổi sang một mô hình Hồ sơ kiểm toán khác hiện đại hơn thì từ giờ Công ty nên lưu giữ Hồ sơ kiểm toán bằng cả hai phương tiện: trên giấy tờ và trên các đĩa mềm để tạo điều kiện cho bảo quản, đồng thời việc tra cứu và soát xét cũng trở nên dễ dàng hơn. Trên đây là một số phân tích và kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống hồ sơ kiểm toán áp dụng tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) với mong muốn đóng góp những nghiên cứu nhỏ bé của mình hoàn thiện hơn nữa mô hình hồ sơ kiểm toán tại Công ty. Khi đưa ra những kiến nghị này em mong muốn rằng các nhà lãnh đạo Công ty có những quan tâm nhất định về tính khả thi của nó, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hơn mô hình hồ sơ kiểm toán của Công ty, từng bước đưa Công ty phát triển hơn nữa, tạo dựng uy tín đối với khách hàng trong nước, trong khu vực và trên toàn thế giới. KẾT LUẬN Hoạt động kiểm toán là một loại hình dịch vụ mới mẻ ở Việt Nam, ra đời cùng với sự chuyển đổi cơ chế kinh tế. Tuy mới ra đời nhưng kiểm toán Việt Nam đã phát triển hết sức nhanh chóng, thể hiện rõ vai trò và sự đóng góp to lớn của mình trong công cuộc đổi mới đất nước. Trong điều kiện hiện tại khi mà xu thế hội nhập và toàn cầu hoá đang tạo cơ hội cho kiểm toán nước ngoài được tự do cạnh tranh với kiểm toán trong nước thì kiểm toán đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Để có thể tồn tại và phát triển được thì đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực từ phía các Công ty kiểm toán. Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC cũng sẽ phải có những thay đổi lớn cho phù hợp với yêu cầu mới, để ngày càng nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp. AASC đã áp dụng một cách khoa học sáng tạo các chuẩn mực, lý luận vào thực tế kiểm toán. Để đạt được những thành tựu như hiện nay, Công ty đã trải qua nhiều chặng đường khó khăn và thử thách. Cùng với những biến đổi to lớn của đất nước, AASC đã và đang ngày càng lớn mạnh, phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Hướng tới việc hội nhập dịch vụ kế toán và kiểm toán vào năm 2005, AASC đang cố gắng chuẩn hoá các quy trình kiểm toán theo hướng phù hợp với chuẩn mực quốc tế và Việt Nam. Qua nghiên cứu hồ sơ kiểm toán tại AASC cho thấy mô hình hồ sơ kiểm toán mà Công ty đang áp dụng được xây dựng phù hợp với Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và phù hợp với điều kiện thực tế tại Công ty. Công việc kiểm toán từ khi có thư mời kiểm toán cho đến khi kết thúc cuộc kiểm toán được xuất hiện một cách đầy đủ có hệ thống trong hồ sơ. Mỗi chỉ mục, giấy tờ làm việc được đánh số, phân loại một cách chi tiết có hệ thống tham chiếu làm cho hồ sơ thực sự rõ ràng, dễ hiểu. Mặc dù vậy bên cạnh những ưu điểm hồ sơ kiểm toán AASC vẫn còn một số hạn chế như là việc liên kết các giấy tờ làm . PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI AASC 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI CỦA HỒ SƠ KIỂM TOÁN. Yêu cầu của sự. 2. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI AASC. Với những ưu, nhược điểm nêu trên của mô hình hồ sơ kiểm toán đang được áp dụng tại AASC,
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI AASC, PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI AASC, PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI AASC

Bình luận về tài liệu phuong-huong-hoan-thien-to-chuc-he-thong-ho-so-kiem-toan-tai-aasc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP