Đề thi HSG lớp 3 - môn Toán

3 116 3 Gửi tin nhắn cho Larry Ellison
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 04:11

đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 3 Năm học : 2007 - 2008 Môn thi : Toán (Thời gian làm bài: 60 phút) *** Bài 1: Toán đố Văn: "Ngày 22 tháng 12 năm nay là ngày thứ hai. Cậu có biết ngày 3 tháng 2 năm sau là ngày thứ mấy không?". Văn nghĩ một lúc rồi lắc đầu chịu thua. Em có tính giúp Văn đợc không? Bài 2: Có một thùng đựng 10 lít mật ong. Chỉ dùng cái can 3 lít và cái can 7 lít, em làm thế nào chia đợc số mật ong đó thành hai phần bằng nhau? Bài 3: Tuổi của Nam bằng 4 1 tuổi của bố. Tuổi ông gấp 6 lần tuổi Nam. Biết ông hơn bố 24 tuổi. Hỏi Nam bao nhiêu tuổi? Bài 4: Mảnh vờn nhà bác Hải hình vuông có cạnh dài 11m. Bác ngăn mảnh vờn thành 4 mảnh (nh hình vẽ bên) để trồng các loại cây khác nhau. a)Tính chu vi của mỗi mảnh. b) Tính diện tích của mỗi mảnh. Trờng tiểu học sơn long H ơng sơn hà tĩnh Hớng dẫn chấm "đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 3" Năm học : 2007 - 2008 ---------- *** ---------- Bài 1: (4,0 điểm). Tháng 12 năm nay có 31 ngày, tháng 1 năm sau có 31 ngày. (0,5 điểm) Từ ngày 22 tháng 12 năm nay đến ngày 3 tháng 2 năm sau có số ngày là: 9 + 31 + 3 = 43 (ngày) (1,5 điểm) Ta có: 43 : 7 = 6 (d 1) (1,0 điểm) Vậy ngày 3 tháng 2 năm sau là ngày thứ ba. (1,0 điểm) Bài 2: (4,0 điểm). Cách 1. Mỗi phần có số lít là: 10 : 2 = 5 (lít) (0,5 điểm) - Đong 1 can 3 lít đổ vào can 7 lít. (0,5 điểm) - Đong 1 can 3 lít nữa đổ vào can 7 lít, can 7 lít có 6 lít. (1,0 điểm) - Đong 1 can 3 lít nữa đổ đầy can 7 lít thì can 3 lít còn 2 lít. (1,0 điểm) - Đổ can 7 lít vào thùng, đổ 2 lít còn ở can 3 lít vào can 7 lít rồi đong 1 can 3 lít nữa thì đợc 5 lít. (1,0 điểm) Cách 2. - Đong đầy can 7 lít rồi rót đầy can 3 lít thì can 7 lít còn 4 lít. (1,0 điểm) - Đổ can 3 lít vào thùng, lại rót 4 lít ở can 7 lít cho đầy can 3 lít thì can 7 lít còn 1 lít. (1,0 điểm) - Đổ can 3 lít vào thùng, rót 1 lít ở can 7 lít sang can 3 lít thì can 3 lít còn đựng đợc 2 lít nữa. (1,0 điểm) - Đong đầy can 7 lít rót đầy can 3 lít thì can7 lít còn lại 5 lít. (1,0 điểm) Bài 3: (4,0 điểm). Coi tuổi của Nam là 1 phần thì tuổi của bố là 4 phần nh thế và tuổi của ông là 6 phần nh thế. (2,0 điểm) 24 tuổi ứng với số phần là: 6 - 4 = 2 (phần) (1,0 điểm) Tuổi của Nam là: 24 : 2 = 12 (tuổi). (1,0 điểm) Bài 4: (8,0 điểm). a) (4,0 điểm). Chu vi mảnh vờn hình vuông (1) là: 5 x 4 = 20 (m) (1,0 điểm) Chu vi mảnh vờn hình vuông (2) là: 6 x 4 = 24 (m) (1,0 điểm) Mảnh vờn hình chữ nhật (3) có chiều rộng là: 6 - 5 = 1 (m) (0,5 điểm) Chu vi mảnh vờn hình chữ nhật (3) là: (5 + 1) x 2 = 12 (m) (0,5 điểm) Mảnh vờn hình chữ nhật (4) có chiều rộng là: 11 - 6 = 5 (m) (0,5 điểm) Chu vi mảnh vờn hình chữ nhật (4) là: (11 + 5) x 2 = 32 (m). (0,5 điểm) b) (4,0 điểm). Diện tích mảnh vờn hình vuông (1) là: 5 x 5 = 25 (m 2 ) (1,0 điểm) Diện tích mảnh vờn hình vuông (2) là: 6 x 6 = 36 (m 2 ) (1,0 điểm) Diện tích mảnh vờn hình chữ nhật (3) là: 5 x 1 = 5 (m 2 ) (1,0 điểm) Diện tích mảnh vờn hình chữ nhật (4) là: 11 x 5 = 55 (m 2 ). (1,0 điểm) (Häc sinh gi¶i theo c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a) . chấm " ;đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 3& quot; Năm học : 2007 - 2008 -- -- - -- - -- *** -- -- - -- - -- Bài 1: (4,0 điểm). Tháng 12 năm nay có 31 ngày, tháng. đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 3 Năm học : 2007 - 2008 Môn thi : Toán (Thời gian làm bài: 60 phút) *** Bài 1: Toán đố Văn: "Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG lớp 3 - môn Toán, Đề thi HSG lớp 3 - môn Toán, Đề thi HSG lớp 3 - môn Toán

Bình luận về tài liệu de-thi-hsg-lop-3-mon-toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP