Đề thi HSG lớp 3 - môn Toán

Larry Ellison
Larry Ellison(11614 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 100
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 04:11

Mô tả: đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 3 Năm học : 2007 - 2008 Môn thi : Toán (Thời gian làm bài: 60 phút) *** Bài 1: Toán đố Văn: "Ngày 22 tháng 12 năm nay là ngày thứ hai. Cậu có biết ngày 3 tháng 2 năm sau là ngày thứ mấy không?". Văn nghĩ một lúc rồi lắc đầu chịu thua. Em có tính giúp Văn đợc không? Bài 2: Có một thùng đựng 10 lít mật ong. Chỉ dùng cái can 3 lít và cái can 7 lít, em làm thế nào chia đợc số mật ong đó thành hai phần bằng nhau? Bài 3: Tuổi của Nam bằng 4 1 tuổi của bố. Tuổi ông gấp 6 lần tuổi Nam. Biết ông hơn bố 24 tuổi. Hỏi Nam bao nhiêu tuổi? Bài 4: Mảnh vờn nhà bác Hải hình vuông có cạnh dài 11m. Bác ngăn mảnh vờn thành 4 mảnh (nh hình vẽ bên) để trồng các loại cây khác nhau. a)Tính chu vi của mỗi mảnh. b) Tính diện tích của mỗi mảnh. Trờng tiểu học sơn long H ơng sơn hà tĩnh Hớng dẫn chấm "đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 3" Năm học : 2007 - 2008 ---------- *** ---------- Bài 1: (4,0 điểm). Tháng 12 năm nay có 31 ngày, tháng 1 năm sau có 31 ngày. (0,5 điểm) Từ ngày 22 tháng 12 năm nay đến ngày 3 tháng 2 năm sau có số ngày là: 9 + 31 + 3 = 43 (ngày) (1,5 điểm) Ta có: 43 : 7 = 6 (d 1) (1,0 điểm) Vậy ngày 3 tháng 2 năm sau là ngày thứ ba. (1,0 điểm) Bài 2: (4,0 điểm). Cách 1. Mỗi phần có số lít là: 10 : 2 = 5 (lít) (0,5 điểm) - Đong 1 can 3 lít đổ vào can 7 lít. (0,5 điểm) - Đong 1 can 3 lít nữa đổ vào can 7 lít, can 7 lít có 6 lít. (1,0 điểm) - Đong 1 can 3 lít nữa đổ đầy can 7 lít thì can 3 lít còn 2 lít. (1,0 điểm) - Đổ can 7 lít vào thùng, đổ 2 lít còn ở can 3 lít vào can 7 lít rồi đong 1 can 3 lít nữa thì đợc 5 lít. (1,0 điểm) Cách 2. - Đong đầy can 7 lít rồi rót đầy can 3 lít thì can 7 lít còn 4 lít. (1,0 điểm) - Đổ can 3 lít vào thùng, lại rót 4 lít ở can 7 lít cho đầy can 3 lít thì can 7 lít còn 1 lít. (1,0 điểm) - Đổ can 3 lít vào thùng, rót 1 lít ở can 7 lít sang can 3 lít thì can 3 lít còn đựng đợc 2 lít nữa. (1,0 điểm) - Đong đầy can 7 lít rót đầy can 3 lít thì can7 lít còn lại 5 lít. (1,0 điểm) Bài 3: (4,0 điểm). Coi tuổi của Nam là 1 phần thì tuổi của bố là 4 phần nh thế và tuổi của ông là 6 phần nh thế. (2,0 điểm) 24 tuổi ứng với số phần là: 6 - 4 = 2 (phần) (1,0 điểm) Tuổi của Nam là: 24 : 2 = 12 (tuổi). (1,0 điểm) Bài 4: (8,0 điểm). a) (4,0 điểm). Chu vi mảnh vờn hình vuông (1) là: 5 x 4 = 20 (m) (1,0 điểm) Chu vi mảnh vờn hình vuông (2) là: 6 x 4 = 24 (m) (1,0 điểm) Mảnh vờn hình chữ nhật (3) có chiều rộng là: 6 - 5 = 1 (m) (0,5 điểm) Chu vi mảnh vờn hình chữ nhật (3) là: (5 + 1) x 2 = 12 (m) (0,5 điểm) Mảnh vờn hình chữ nhật (4) có chiều rộng là: 11 - 6 = 5 (m) (0,5 điểm) Chu vi mảnh vờn hình chữ nhật (4) là: (11 + 5) x 2 = 32 (m). (0,5 điểm) b) (4,0 điểm). Diện tích mảnh vờn hình vuông (1) là: 5 x 5 = 25 (m 2 ) (1,0 điểm) Diện tích mảnh vờn hình vuông (2) là: 6 x 6 = 36 (m 2 ) (1,0 điểm) Diện tích mảnh vờn hình chữ nhật (3) là: 5 x 1 = 5 (m 2 ) (1,0 điểm) Diện tích mảnh vờn hình chữ nhật (4) là: 11 x 5 = 55 (m 2 ). (1,0 điểm) (Häc sinh gi¶i theo c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a) . chấm " ;đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 3& quot; Năm học : 2007 - 2008 -- -- - -- - -- *** -- -- - -- - -- Bài 1: (4,0 điểm). Tháng 12 năm nay có 31 ngày, tháng. đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 3 Năm học : 2007 - 2008 Môn thi : Toán (Thời gian làm bài: 60 phút) *** Bài 1: Toán đố Văn: "Ngày

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi HSG lớp 3 - môn Toán, Đề thi HSG lớp 3 - môn Toán, Đề thi HSG lớp 3 - môn Toán

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-hsg-lop-3-mon-toan

Đăng ký

Generate time = 0.250904083252 s. Memory usage = 18.42 MB