Tóm tắt kiến thức sinh học SGK cơ bản lớp 10

12 2,425 8
Đặng Thị Hoàng Phượng

Đặng Thị Hoàng Phượng

Tải lên: 11,601 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 01:11

Tuần Tiết Chương Bài Nội dung trọng tâm Phương pháp Phương tiện Hê thống bài tập 1 Phần I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Sau khi học xong bài này, HS cần: - Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống. - Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chúc nên thế giới sống . - Trình bày được các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. - Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp dạy học. - Hỏi đáp – Minh họa + Thảo luận nhóm - Tranh vẽ hình 1, SGK sinh học 10 - Tranh ảnh có liên quan. Bài tập 1, 2, 3 , 4 SGK trang 9. 2 Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Sau khi học xong bài này,HS cần: - Nêu được khái niệm giới. - Trình bày được hệ thống phân loại sinh giới. - Nêu được đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật. - Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ. - Hỏi đáp +Thảo luận nhóm. - Tranh vẽ hình 2, trang 10 SGK sinh học 10 phóng to. Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 12, 13 3 Phần II : SINH HỌC TẾ BÀO Chương 1 : THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO Bài 3: CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC Sau khi học xong bài này, HS cần: - Nêu được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào. - Nêu được vai trò của nguyên tố vi lượng đối với tế bào. - Phân biệt được nguyên tố vi lượng và nguyên tố đa lượng. - Giải thích được cấu trúc hóa học của phân tử nước quyết định các đặc tính lí hóa của nước. - Hỏi đáp + Diễn giảng + Thảo luận nhóm Hình 3.1 và hình 3.2 SGK Sinh học 10. Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 18. 4 Bài 4 : CACBÔHĐR AT VÀ LIPIT Sau khi học xong bài này, HS cần: -L iệt kê được tên các loại đường đơn, đường đôi, đường đa có trong cơ thể sinh vật. - Trình bày được chức năng của từng loại đường trong cơ thể sinh vật. - Liệt kê được tên của các loại lipit có trong các cơ thể sinh vật. - Trình bày được chức năng của các loại lipit. - Hỏi đáp + Diễn giảng – Minh họa + Thảo luận nhóm. - Hình 4.1 và hình 4.2 SGK Sinh học 10 phóng to. - Mẫu vật : lá cây, hoa quả có nhiều đường,… Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 22. 5 Bài 5 : PRÔTÊIN Sau khi học xong bài này, HS cần : - Phân biệt được các mức độ cấu trúc của phân tử Prôtêin : cấu trúc bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4. - Nêu được chức năng của một số Prôtêin và đưa ra ví dụ minh họa. - Nêu và giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh lên chức năng của Prôtêin. - Hỏi đáp + Diễn giảng – Minh họa + Thảo luận nhóm. - Hình 5.1 SGK Sinh học 10 phóng to. Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 25. 6 Bài 6: AXIT NUCLÊIC Sau khi học xong bài này, HS cần : - Nêu được thành phần hóa học của một nuclêôtit. - Mô tả được cấu trúc của phân tử AND và phân tử ARN. - Trình bày được chức năng của AND và phân tử ARN. - So sánh được cấu trúc và chức năng của AND và ARN. - Hỏi đáp + Diễn giảng – minh họa + Thảo luận nhóm – thuyết trình. - Hình 6.1 và hình 6.2 SGK Sinh học 10 phóng to. Bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 30. 7 Chương 2: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO Bài 7 : TẾ BÀO NHÂN SƠ Sau khi học xong bài này, HS cần : - Nêu được các đặc điểm của tế bào nhân sơ. - Giải thích được tế bào nhân sơ với kích thước sẽ có lợi gì? - Trình bày được cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào vi khuẩn - Hỏi đáp + Thảo luận nhóm – thuyết trình. - Hình 7.1 và hình 7.2 SGK Sinh học 10 phóng to. Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 34. 8 Bài 8: TẾ BÀO NHÂN Sau khi học xong bài này, HS cần : - Trình bày được đặc điểm chung của tế bào nhân thực. - Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào. - Hỏi đáp + Thảo luận nhóm – thuyết -Hình 8.1 và hình 8.2 SGK Sinh học 10 phóng to. Bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang THỰC - Mô tả được cấu trúc và nêu được chức năng của mạng lưới nội chất, ribôxôm, bộ. trình. 39. 9 KIỂM TRA 45 PHÚT - Kiểm tra mức độ hiểu bài và rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra của học sinh. - Giúp học sinh ôn tập kiến thức đã học. - Đánh giá kết quả việc dạy và học của thầy và trò lần thứ nhất. - GV hướng dẫn HS tự ôn tập ở nhà. - GV ra đề trước, cho học sinh làm bài tại lớp. Học sinh làm bài tự luận tại lớp theo hướng dẫn của GVBM - Trắc nghiệm - tự luận. Nội dung đề. 10 Bài 9 & 10 : TẾ BÀO NHÂN THỰC Sau khi học xong bài này, HS cần: - Mô tả được cấu trúc và trình bày được chức năng của ti thể. - Mô tả được cấu trúc và trình bày được chức năng của lục lạp. - Trình bày được chức năng của không bào và lizôxôm. - Hỏi đáp – minh họa + Thảo luận nhóm. Hình 9.1và 9.2 SGK phóng to. Bài tập 1, 2, 3, 4SGK trang 43 và 46. 11 Bài11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Sau khi học xong bài này, HS cần : - Trình bày được kiểu vận chuyển thụ động và kiểu vận chuyển chủ động. - Nêu được sự khác biệt giữa vận chuyển tụ động và vận chuyển chủ động. - Mô tả được các hiện tượng nhập bào và xuất bào. - Hỏi đáp – minh họa + Thảo luận nhóm -Hình11.1, 11.2 và hình 11.3 SGK Sinh học 10 phóng to. Bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 50. 12 Bài 12 : THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO Sau khi học xong bài này, HS phải : - Rèn luyện kĩ năng sử dụng kính hiển vi và kĩ năng làm tiêu bản kính hiển vi. - Biết cách điều khiển sự đóng mở của các tế bào khí khổng thông qua điều khiển mức độ thẩm thấu ra vào tế bào. - Quan sát và vẽ được tế bào đang ở các giai đoạn co nguyên - Chia HS thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 HS. - GV dặn HS đọc trước bài - Mẫu vật : Lá lẻ bạn hoặc hoa dâm bụt. - Dụng cụ Kính hiển vi quang học với vật kính x10, Bài thu hoạch. NGUYÊN SINH sinh khác nhau. - Tự mình thực hiện được thí nghiệm theo quy trình đã cho trong SGK. thực hành ở nhà. Lưu ý : Học sinh chú ý giữ gìn an toàn trong quá trình thực hành. x40/ 4 cái. Lưỡi lam, lam kính vàlamelle/ 4 bộ. - Ống nhỏ giọt/ 4 cái. - Giấy thấm. Hóa chất Nước cất2 lít. - Dung dịch muối loãng :0,5 lít. 13 Chương 3 CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Bài 13 : KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT. Sau khi học xong bài này, HS cần : - Phân biệt được thế năng và động năng, đồng thời đưa ra các ví dụ minh họa. - Mô tả được cấu trúc và nêu được chức năng của ATP. - Trình bày được khái niệm chuyển hóa vật chất. - Hỏi đáp – minh họa + Thảo luận nhóm. Hình 13.1, 13.2 SGK Sinh học 10 phóng to. - ác hình ảnh minh họa khác. Bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 56. 14 Bài 14 : ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG Sau khi học xong bài này, HS cần : - Trình bày được cấu trúc và chức năng của enzim. - Trình bày được các cơ chế tác động của enzim. - Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt tính của enzim. - Hỏi đáp – minh họa + Thảo luận nhóm. Hình 14.1, 14.2 SGK Sinh học 10 phóng to. - Các hình ảnh minh họa khác. Bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 59. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT - Giải thích được cơ chế điều hòa chuyển hóa vật chất của tế bào bằng các enzim. 15 Bài 15 : THỰC HÀNH : MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM Sau khi thực hành xong bài này, HS phải : - Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên họt tính của enzim catalaza. - Tự tiến hành được thí nghiệm theo quy trình đã cho trong SGK. - Chia HS thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 HS. - Dặn HS đọc bài trước ở nhà. - GV chuẩn bị trước dụng cụ, hóa chất, mẫu vật. Mẫu vật 4 củ khoai tây sống.4 củ khoai tây đã nấu chín.Dụng cụ:Dĩa petri.-Dao cắt.-Ống nhỏ giọt.-Gồm 4 bộ dụng cụ. Hóa chất: Dung dịch H 2 O 2 :4 chai nhỏ Nước đá. - HS nộp bài thực hành vào tuần sau. 16 Bài 16: HÔ HẤP TẾ BÀO Sau khi học xong bài này,HS cần: Giải thích được hô hấp tế bào là gì, vai trò của hô hấp tế bào đối với các quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào. Nêu được sản phẩm cuối cùng của hô hấp tế bào. Nêu được sản phẩm cuối cùng của hô hấp tế bào là các phân tử ATP. - Trình bày được quá trình hô hấp tế bào gồm nhiều giai đoạn rất phức tạp, có bản chất là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử. - Trình bày được các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào . - Hỏi đáp – minh họa + Thảo luận nhóm. - Hỏi đáp – minh họa + Thảo luận nhóm. Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 66. 17 Bài 17 : QUANG HỢP Sau khi học xong bài này,HS cần : - Nêu được khái niệm quang hợp và những sinh vật có khả năng quang hợp. - Nêu được quang hợp gồm 2 pha là pha sáng và pha tối. - Thảo luận nhóm – thuyết trình + Hỏi đáp – minh Hình 17.1 và hình 17.2 SGK Sinh học 10 phóng to. Bài tập 1, 2, 3, 4,5, 6 SGK trang 70. - Nêu được mối liên quan giữa ánh sáng với mỗi pha cũng như mối liên quan giữa hai pha. - Trình bày được tóm tắt diễn biến, các thành phần tham gia, kết quả của pha sáng. Mô tả được một cách tóm tắt các sự kiện chính của chu trình C 3 . họa. 18 ÔN TẬP HỌC KÌ I - Giúp HS hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học trong HKI. - Giải đáp những vấn đề còn tồn tại trong quá trình nhận thức của HS trong thời gian học tập vừa qua. - HS tự xây dựng được các bản đồ khái niệm để ôn tập kiến thức. - HS tự xây dựng được các câu hỏi ôn tập cho từng chương. - HS tự ôn tập trước ở nhà theo hướng dẫn của GV. - HS tiến hành ôn tập tại lớp thông qua các bài tập dưới sự quan sát của GVBM. - Phiếu học tập do GV chuẩn bị. - Học thuộc bài đã học, chuẩn bị thi HKI. 19 THI KIỂM TRA HỌC KÌ I 20 Chương4 PHÂN BÀO Bài 18 : CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Sau khi học xong bài này,HS cần : - Nêu được chu kì tế bào. - Mô tả được các giai đoạn khác nhau của chu kì tế bào. - Nêu được quá trình phân bào được điều khiển như thế nào và những rối loạn trong quá trình điều hòa phân bào sẽ gây nên những hậu quả gì. - Nêu được ý nghĩa của nguyên phân. - Thảo luận + Hỏi đáp – minh họa. Hình 18.1 và hình 18.2 SGK Sinh học 10 phóng to. Bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 75. 21 Bài 19 : GIẢM PHÂN Sau khi học xong bài này, HS cần : - Mô tả được đặc điểm của các kì trong quá trình giảm phân. - Trình bày được diễn biến chính ở kì đầu của giảm phân I. - Nêu được ý nghĩa của quá trình giảm phân. - Thảo luận – thuyết trình + Hỏi đáp – minh họa + - Hình 19.1 và hình 19.2 SGK Sinh học 10 Bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 80. - Nêu được sự khác biệt giữa quá trình giảm phân và nguyên phân. Diễn giảng. phóng to. 22 Bài 20: Thực hành : QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH. Sau khi học xong bài này, HS cần : - Nhận biết được các kì khác nhau của nguyên phân dưới kính hiển vi. - Vẽ được các tế bào ở các kì nguyên phân(quan sát được dưới kính hiển vi) - Rèn luyện được kĩ năng quan sát tiêu bản trên kính hiển vi. - Chia HS thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 HS. - Dặn HS đọc bài trước ở nhà. - GV chuẩn bị trước dụng cụ, hóa chất, mẫu vật. - kính hiển vi. - Tiêu bản cố định lát cát dọc rễ hành. - Băng hình về quá trình nguyên phân, đầu video. HS nộp bài thực hành vào tuần sau. 23 PHẦN III SINH HỌC VI SINH VẬT CHƯƠNG 1 CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT Bài 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG - Học sinh trình bày được các dinh dưỡng của vi sinh vật dựa theo nguồn cacbon và năng lượng. - Phân biệt được các kiểu hô hấp và lên men ở vi sinh vật. - Nêu được 3 loại môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật. - Thảo luận – thuyết trình + Hỏi đáp – minh họa + Diễn giảng. - Tranh sơ đồ chuyển hóa vật chất. - Sách “cơ sở sinh học vi sinh vật” - Sơ đồ lên men etilic và lactic. Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 91. LƯỢNG Ở SINH VẬT 24 Bài 23: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT HS nêu được sơ đồ tổng hợp các chất ở vi sinh vật. - Phân biệt được sự phân giải trong và ngoài tế bào ở vi sinh vật nhờ Enzim. Nêu được một số ứng dụng đặc điểm cò lợi,hạn chế đặc điểm có hại của quá trình tổng hợp và phân giải các chất để phục vụ cho đời sống và bảo vệ môi trường. - Thảo luận nhóm – thuyết trình + Hỏi đáp – minh họa. - Một số sơ đồ về quá trình tổng hợp Protein, …phân giải một số chất lên men… - Tranh vẽ một số loại nấm. - Mẫu bánh men. Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 94. 25 Bài 24: THỰC HÀNH: LÊN MEN ETILIC VÀ LACTIC. HS biết làm thí nghiệm lên men rượu,quan sát hiện tượng lên men. HS nắm được các bước làm sữa chua và muối chua rau quả. HS liên hệ thực tế để tạo được sản phẩm ngon, đảm bảo kỉ thuật. Chia HS thành 4,gv chuẩn bị trước dụng cụ,hóa chất, mẫu vật. - Kính hiển vi , lam kính. - Sơ đồ thí nghiệm lên men rượu,ống nghiệm, ống đong. Bài thu hoạch 26 CHƯƠNG 2 SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI - Nêu được 4 pha sinh trưởng cơ bản của quần thể sinh trưởng trong nuôi cấy không liên tục và ý nghĩa của từng pha. - Trình bài được ý nghĩa của thời gian thế hệ tế bào. - Nêu được nguyên tắc và ý nghĩa của phương pháp nuôi cấy liên tục. Thảo luận nhóm – thuyết trình + Hỏi đáp – minh họa - Giáo án+SGK+ Tranh vẽ. Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 101. SINH VẬT Bài 25: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 27 KIỂM TRA 1 TIẾT - Nhằm kiểm tra đánh giá sự nhận thức của học sinh qua nữa học kì. - GV ra vấn đề HS giải quyết vấn đề. - Rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm, phân tích so sánh. - Trắc nghiệm+ tự luận. - Giấy kiểm tra( bài kiểm tra) 28 Bài: 26 SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT - Phân biệt được các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ: phân đôi, ngoại tử, bào tử đốt, nảy chồi. - Trinh bày được cánh sinh sản phân đôi của vi khuẩn. - Nắm được hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân thực: có thể phân chia nguyên nhiễm hoặc bào tử vô tính hay hữu tính. Trình bài được đặc điểm của một số chất ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. - Trình bài được ảnh hưởng của các nhân tố vật lí đến sinh trưởng của VSV. - Nêu được một số ứng dụng từ việc hiểu biết ảnh hưởng của các nhân tố đến các VSV. Thảo luận – thuyết trình + Hỏi đáp – minh họa + Diễn giảng. Giáo án+SGK+ Tranh vẽ. Bài tập 1,2,3 SGK trang 105 29 Bài: 27 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT - Nắm được hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân thực: có thể phân chia nguyên nhiễm hoặc bào tử vô tính hay hữu tính. Trình bài được đặc điểm của một số chất ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. - Trình bài được ảnh hưởng của các nhân tố vật lí đến sinh trưởng của VSV. - Nêu được một số ứng dụng từ việc hiểu biết ảnh hưởng của các nhân tố đến các VSV. Thảo luận – thuyết trình + Hỏi đáp – minh họa + Diễn giảng. Giáo án+SGK+ Tranh vẽ. Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 109 Bài 28: - Quan được hình dang một số loại vi khuẩn trong khoang - Hỏi đáp + - Thiết bị thí 30 Thực hành: QUAN SÁT MỘT VI SINH VẬT miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hoặc nấm men rượu. Rèn luyện kĩ năng sử dụng kính hiển vi và làm tiêu bản vi sinh vật. Thảo luận nhóm – thuyết trình. nghiệm được nêu ở sách giáo khoa. 31 Chương 3 VI RUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT - Mô tả được đặc điểm hình thái và cấu trúc chung của virut. - Phân biệt được:capsit, capsome,nucleocapsit và vỏ ngoài. - Trình bày được các đặc điểm cơ bản của virut. - Nêu một số bệnh ở người, động vật và thực vật do virut gây ra Hỏi đáp + Thảo luận nhóm – thuyết trình. - Giáo án + SGK + tranh vẽ. Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 118. 32 Bài 30: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TROMG TẾ BÀO CHỦ - Trình bày được đặc điểm của quá trình nhân lên ở virut. -Nêu được đặc điểm của virut HIV, các con đường lây truyền bệnh và biện pháp phòng ngừa. - Có ý thức tuyên truyền giáo dục về AIDS và nguy hiểm của AIDS cho mọi người. Hỏi đáp – minh họa + Diễn giảng. Giáo án +SGK+ tranh vẽ. Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 121. 33 Bài 31: VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN - Nêu được tác hại của virut đối với vi sinh vật, thực vật và côn trùng. - Nêu được nguyên lý ứng dụng thực tiễn của kĩ thuật di truyền có sử dụng phagơ. Hỏi đáp + Thảo luận nhóm – thuyết trình. Giáo án +SGK+ tranh vẽ. Bài tập 1,2,3SGK trang 124. 34 Bài 32: BỆNH Sau khi học bài này học sinh cần : - Nêu được khái niệm bệnh truyền nhiễm, cách lan truyền của các tác nhân gây bệnh để qua đó nâng cao ý thức phòng tránh,giữ gìn vệ sinh cá nhân và cộng đồng. Hỏi đáp + Thảo luận nhóm – thuyết trình. -Sưu tầm Hỏi đáp + Thảo luận nhóm – Bài tập 1,2,3 SGK trang 128. . giới sinh vật. - Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ. - Hỏi đáp +Thảo luận nhóm. - Tranh vẽ hình 2, trang 10 SGK sinh học 10. luyện kĩ năng làm bài kiểm tra của học sinh. - Giúp học sinh ôn tập kiến thức đã học. - Đánh giá kết quả việc dạy và học của thầy và trò lần thứ nhất. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt kiến thức sinh học SGK cơ bản lớp 10, Tóm tắt kiến thức sinh học SGK cơ bản lớp 10, Tóm tắt kiến thức sinh học SGK cơ bản lớp 10

Bình luận về tài liệu tom-tat-kien-thuc-sinh-hoc-sgk-co-ban-lop-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP