chinh ta tuan 16

Đỗ Thế Sử
Đỗ Thế Sử(9731 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 21
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 23:11

Mô tả: Tröôøng Tieåu hoïc Hai Ninh Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 12 naêm 2009 • CHÍNH TẢ: TRÂU ƠI! Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 Trâu ơi, ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta Cấy cày vốn nghiệp nông gia Ta đây trâu đấy, ai mà quản công Bao giờ cây lúa còn bông Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Ca dao Trâu ơi! 2. Thi tìm những tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc au. ao au rao rau Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 Chính tả Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 Chính tả Trâu ơi! 3. Tìm những tiếng thích hợp có thể điền vào chỗ trống : tr hay ch: cây tre che nắng buổi trưa ăn ông chăng dây con trâu báu nước chong chóng trăng châu trong chưa . ngày 11 tháng 12 năm 2009 Trâu ơi, ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta Cấy cày vốn nghiệp nông gia Ta đây trâu đấy, ai mà quản công Bao

— Xem thêm —

Xem thêm: chinh ta tuan 16, chinh ta tuan 16, chinh ta tuan 16

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu chinh-ta-tuan-16

Đăng ký

Generate time = 0.17638897895813 s. Memory usage = 17.85 MB