Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 năm học 2010 - 2011

Felix Bloch
Felix Bloch(11535 tài liệu)
(18 người theo dõi)
Lượt xem 99
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 22:11

Mô tả: Trờng THCS Nhân Hoà Ngày 18 /12 /2010 Điểm trắc nghiệm: . Bài kiểm tra Học kì I (2010-2011) Phần trắc nghiệm (25 phút) Môn: Toán 6 Họ và tên học sinh: Lớp 6A I. TRắC NGHIệM KHáCH QUAN (3 im). (Chọn một đáp án, điền vào khung cuối bài kiểm tra) Cõu 1. BCNN (6, 8) l : A. 48 B. 36 C. 24 D. 6. Cõu 2. Tng 21 + 45 chia ht cho s no sau õy ? A. 9 B. 7 C. 5 D. 3. Cõu 3. Kt qu ca phộp tớnh 3 15 : 3 5 l: A. 1 3 B. 3 20 C. 3 10 D. 3 3 . Cõu 4. Kt qu ca phộp tớnh 5 5 .25 3 l: A. 5 10 B. 5 11 C. 125 15 D. 5 30 . Cõu 5. Kt qu sp xp cỏc s 98 ;1; 3; 89 theo th t gim dn l: A. 1; 3; 89; 98 B. 98; 89; 3; 1 C. 1; 3; 98; 89 D. 98; 89; 1; 3. Cõu 6. Kt qu ca phộp tớnh (9) (15) l: A. 6 B. 24 C. - 24 D. - 6. Cõu 7. Kt qu ca phộp tớnh 4 ( 9 + 7) l: A. - 12 B. - 6 C. 2 D. 6. Cõu 8. S nguyờn õm nh nht cú ba ch s khỏc nhau l s no? A. - 789 B. - 987 C. - 123 D. - 102. Cõu 9. Cú bao nhiờu s nguyờn x tho món 2 x 3 ? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3. Cõu 10. Cho x (11) = 8. S x bng : A. 3 B. - 3 C. 19 D. 19. Cõu 11. Cho im M nm gia im N v im P (Hỡnh 1). Kt lun no sau õy l ỳng? A. Tia MN trựng vi tia PN. B. Tia MP trựng vi tia NP. C. Tia MN v tia NM l hai tia i nhau. D. Tia MN v tia MP l hai tia i nhau. Hỡnh 1 Cõu 12. Cho hai tia OM, ON i nhau, ly im P nm gia im O v im N (Hỡnh 2). Kt lun no sau õy l ỳng? A. im M v P nm cựng phớa i vi im O B. im M v N nm cựng phớa i vi im O. C. im O v N nm khỏc phớa i vi im M. M O P N D. im M v N nm khỏc phớa i vi im P. Hỡnh 2 Học sinh điền đáp án vào bảng sau : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án N M P Trờng THCS Nhân Hoà Ngày 18 /12 /2010 Phần tự luận (65) đề kiểm tra Học kì I (2010-2011) Môn: Toán 6 II. Tự LUậN (7 im) Bi 1. (1 im) Tỡm s t nhiờn x bit: (2x 8). 2 = 2 4 Bi 2. (1 im) Tớnh giỏ tr biu thc sau: a) |9| - |-2| b) |15| + (-7) Bi 3. (2,5 im): 1) Tỡm s i ca mi s sau: |6|; 4; 7 ; ( 5 ) . 2) Tớnh nhanh: a) (15 + 21) + [25 + (-15) + 35 + (-21)] b) (42 69 + 17) (42 + 17) Bi 4. (1 im) S hc sinh ca mt trng khụng quỏ 600 em. Mỗi khi xếp hàng 6, hàng 7, hàng 8, hàng 9 thỡ khụng thừa một ai. Hi s hc sinh ca trng ú l bao nhiờu em? Bi 5. (1 im) Cho on thng MP, N l mt im thuc on thng MP, I l trung im ca NP. Bit MN = 3 cm, NP = 5 cm. Tớnh di on thng MI. Bi 6. (0,5 im) Tỡm s nguyờn x, bit: |x + 3| - 9 = 12 A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 5 1,25 2 2,5 7 3,75 Số nguyên 1 0,25 2 0,5 2 0,5 3 3,5 8 4,75 H×nh 2 0,5 1 1 3 1,5 Tổng 8 2 2 0,5 8 7,5 18 10 đáp án và biểu điểm I. TRắC NGHIệM KHáCH QUAN (3 im). Mỗi ý đúng đợc 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án C D C B C A D B A B D C II. Tự LUậN (7 im) Bài câu đáp án điểm tp tổng điểm 1 (2x 8). 2 = 2 4 2x 8 = 8 2x = 16 x = 8 KL: 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 1đ 2 a |9| - |-2| = 9 2 = 7 0,5 1 b |15| + (-7) = 15 + (- 7) = 8 0,5 3 1 Số đối của | 6| là - 6 Số đối của 4 là - 4 Số đối của 7 là 7 Số đối của (- 5) là - 5 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 2,5đ 2a Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp tính đợc: (15 + 21) + [25 + (-15) + 35 + (-21)] = . = 60 0,75đ 2b Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp và quy tắc bỏ dấu ngoặc tính đợc: (42 69 + 17) (42 + 17) = = -69 0,75đ 4 Gọi số hs cần tìm là a => a là BC(6, 7, 8) và a < 600 Ta có: 6 = 2. 3 7 = 7 8 = 2 3 9 = 3 2 => BCNN(6, 7, 8) = 2 3 . 3 2 . 7 = 504 => BC(6, 7, 8) = B(504) = {0; 504; 1008; . } => a = 504 KL: Vậy trờng đó có 504 hs 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1,5đ 5 Vẽ hình đúng Tính đợc IN = NP/2 = 2,5 cm Tính đợc MI = MN + NI = 3 + 2,5 = 5,5 cm Vậy MI = 5,5 cm 0,25đ 0,25đ 0,5đ 1đ 6 |x + 3| - 9 = 12 <=>|x + 3| = 21 3 21 3 21 18 24 x x x x + = + = = = KL: . 0,5 . Nhân Hoà Ngày 18 /12 /2 010 Điểm trắc nghiệm: . Bài kiểm tra Học kì I (2 010 -2 011 ) Phần trắc nghiệm (25 phút) Môn: Toán 6 Họ và tên học sinh: Lớp. 2 Học sinh điền đáp án vào bảng sau : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án N M P Trờng THCS Nhân Hoà Ngày 18 /12 /2 010 Phần tự luận (65 ) đề kiểm tra Học

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 năm học 2010 - 2011, Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 năm học 2010 - 2011, Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 năm học 2010 - 2011

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hoc-ki-1-toan-6-nam-hoc-2010-2011

Đăng ký

Generate time = 0.12751197814941 s. Memory usage = 18.57 MB