Kha Nang Ky dieu Cua La Cay

25 151 0 Gửi tin nhắn cho Ernst Abbe
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 19:11

PHÒNG GIÁO DỤC ĐĂK MIL PHÒNG GIÁO DỤC ĐĂK MIL Thực hiện : Thực hiện : Tạ Thò Lưu Tạ Thò Lưu Tiết 46 : Tiết 46 : KHẢ NĂNG KIØ DIỆU CỦA LÁ CÂY KHẢ NĂNG KIØ DIỆU CỦA LÁ CÂY I. MỤC TIÊU: 1/ 1/ Kiến thức Kiến thức : : 2/ 2/ Kỹ năng Kỹ năng : :  Học sinh biết Học sinh biết và nêu được các chức năng, ích và nêu được các chức năng, ích lợi của lá cây. lợi của lá cây. 3/ 3/ Thái Thái độ độ : :  Học sinh kể được những ích lợi của lá cây. Học sinh kể được những ích lợi của lá cây.  Học sinh có ý thức bảo vệ cây cối. Học sinh có ý thức bảo vệ cây cối. II. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : : – Một số lá cây quen thuộc, có hình dáng Một số lá cây quen thuộc, có hình dáng kích thước khác nhau. kích thước khác nhau. – Các hình minh hoạ trong sách giáo khoa. Các hình minh hoạ trong sách giáo khoa. 1. 1. n nh l pỔ đị ớ n nh l pỔ đị ớ Cả lớp cùng hát Cả lớp cùng hát Bài ca đi học III. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 2. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ LÁ CÂY LÁ CÂY Yêu cầu học sinh cho biết: Yêu cầu học sinh cho biết: Lá cây gồm những bộ phận Lá cây gồm những bộ phận nào? (Vừa nói vừa chỉ trên lá nào? (Vừa nói vừa chỉ trên lá cây). cây). Lá cây có màu gì? Hình dạng Lá cây có màu gì? Hình dạng gì? Kích thước như thế nào? gì? Kích thước như thế nào?  Lá cây gồm có cuống lá, Lá cây gồm có cuống lá, phiến lá, trên phiến lá có gân phiến lá, trên phiến lá có gân lá lá . .  Lá cây có thể có màu xanh, Lá cây có thể có màu xanh, màu đỏ, màu vàng nhưng phổ màu đỏ, màu vàng nhưng phổ biến là màu xanh. Có nhiều hình biến là màu xanh. Có nhiều hình dạng khác nhau như: hình tròn, dạng khác nhau như: hình tròn, hình bầu dục, hình kim, hình dải hình bầu dục, hình kim, hình dải dài…. dài…. 3. 3. D y h c bài mớiạ ọ D y h c bài mớiạ ọ  Hoạt động 1 Hoạt động 1 : : Chức năng của lá cây Chức năng của lá cây . .  Mục tiêu Mục tiêu : Học sinh biết nêu chức : Học sinh biết nêu chức năng của lá cây năng của lá cây Yêu cầu học sinh quan sát Yêu cầu học sinh quan sát hình minh họa. Đây là hình hình minh họa. Đây là hình minh hoạ quá trình quang hợp minh hoạ quá trình quang hợp và hô hấp của cây. và hô hấp của cây. Yêu cầu học sinh quan sát Yêu cầu học sinh quan sát trong sách giáo khoa và trả lời trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: câu hỏi: ► Trong quá trình quang hợp lá Trong quá trình quang hợp lá cây hấp thụ khí gì? Thải khí gì? cây hấp thụ khí gì? Thải khí gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Kha Nang Ky dieu Cua La Cay, Kha Nang Ky dieu Cua La Cay, Kha Nang Ky dieu Cua La Cay

Bình luận về tài liệu kha-nang-ky-dieu-cua-la-cay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP