BAI 19 CAC BIEN PHAP CHAM SOC CAY TRONG

29 347 1
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 18:11

? Thế nào là thời vụ gieo trồng? Muốn xác đònh thời vụ gieo trồng ta căn cứ vào đâu? ? Hãy nêu mục đích và phương pháp xử lí hạt giống? KIỂM TRA BÀI CŨ Quan sát và cho biết những người trong hình đang làm gì? Ti t 16 : ế Baøi 19 Vun xới-làm cỏ Tæa-Dặm cây Tưới -Tiêu nước Bón phân thúc Bài 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG I- TỈA, DẶM CÂY II- LÀM CỎ, VUN XỚI Cây yếu và bị sâu Tỉa cây Dặm ? Thế nào là tỉa cây? Tỉa cây là tỉa bỏ các cây yếu, bị sâu, bệnh hoặc chỗ có cây mọc dày ? Thế nào là dặm cây? Là dặm cây khỏe vào chỗ cây không mọc hoặc cây bị chết II. LÀM CỎ, VUN XỚI Cho biết hình 29 (a) và (b) người nông dân đang làm gì ? - Làm cỏ là diệt hết cỏ mọc xen cây trồng - Vun xới là thêm đất màu vào gốc cây, làm đất tăng thêm độ thoáng. . cho biết những người trong hình đang làm gì? Ti t 16 : ế Baøi 19 Vun xới-làm cỏ Tæa-Dặm cây Tưới -Tiêu nước Bón phân thúc Bài 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM. phân, bấm ngọn, tỉa cành, trừ sâu bệnh. ? Vì sao phải tưới nước cho cây? Bài 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG I- TỈA, DẶM CÂY II- LÀM CỎ, VUN XỚI III-
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 19 CAC BIEN PHAP CHAM SOC CAY TRONG, BAI 19 CAC BIEN PHAP CHAM SOC CAY TRONG, BAI 19 CAC BIEN PHAP CHAM SOC CAY TRONG

Bình luận về tài liệu bai-19-cac-bien-phap-cham-soc-cay-trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP