Bài viết số 1-Ngữ văn 9

1 373 0
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 10:11

TRƯỜNG THCS HẢI THIỆN BÀI VIẾT SỐ : 1 Họ và tên:……………………………. THỜI GIAN: 90’ Lớp: 9 Ngày làm bài : Ngày trả bài : Điểm: Lời nhận xét của giáo viên: Đề ra : Cây lúa trong đời sống con người. Bài làm: . . @ Đáp án và biểu điểm: 1. Yêu cầu chung: Biết vận dụng những kiến thức đã học ở lớp 8 và đầu lớp 9, để làm một bài văn Thuyết minh , có sử dụng những yếu tố miêu tả, biểu cảm và nghị luận. Trình bày bài làm sạch đẹp, bố cục chặt chẽ, hợp lý. 2. Yêu cầu cụ thể: Nội dung chính là Thuyết minh về cây lúa. Khái quát khung cảnh, thời gian, địa điểm, vẻ đẹp, hiệu quả, an ninh lương thực, xuất khẩu Đề cập đến nền văn minh lúa nước. Người viết biết kết hợp nhuần nguyễn các kiến thức làm văn đã học vào bài viết. Đây là một kiểu đề ra giúp học sinh kỷ năng vận dụng quan sát, tổng hợp, nhận xét, đánh giá . Thuyết minh chân thực, khái quát tốt. Hành văn trong sáng, mạch lạc, sáng tạo, giàu cảm xúc. Chữ viết đẹp, rõ ràng. 3. Biểu điểm : 9,10 : Bài viết thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên. Chỉ mắc lỗi nhẹ không đáng kể. 7,8 : Bài viết thực hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu trên. Mắc đưới 6 lỗi diễn đạt. 5,6 : Bài viết có ý nhưng chưa rõ nét. Mắc dưới 10 lỗi diễn đạt. 3,4 : Bài viết có ý nhưng mờ nhạt. Bố cục lỏng lẻo. Mắc quá nhiều lỗi. 1,2 : Bài viết xa đề, kỷ năng hành văn quá yếu. 0 : Lạc đề, hoặc bỏ giấy trắng. ********************** . TRƯỜNG THCS HẢI THIỆN BÀI VIẾT SỐ : 1 Họ và tên:……………………………. THỜI GIAN: 90 ’ Lớp: 9 Ngày làm bài : Ngày trả bài : Điểm: Lời nhận xét của giáo. xuất khẩu Đề cập đến nền văn minh lúa nước. Người viết biết kết hợp nhuần nguyễn các kiến thức làm văn đã học vào bài viết. Đây là một kiểu đề ra giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài viết số 1-Ngữ văn 9, Bài viết số 1-Ngữ văn 9, Bài viết số 1-Ngữ văn 9

Bình luận về tài liệu bai-viet-so-1-ngu-van-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP