mau giay di duong

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(9787 tài liệu)
(15 người theo dõi)
Lượt xem 126
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 07:11

Mô tả: PHÒNG GD&ĐT QUỲ CHÂU TRƯỜNG …………… Mã ĐVSDNS:…………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: C06-HD (Ban hành theo QĐ số 19/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐI ĐƯỜNG SỐ: QĐ/GĐĐ Cấp cho Ông(Bà): ……………………………………………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………… Được cử đi công tác tại: ……………………………………………………………………………. Theo Công văn (Quyết đinh) số …………………………… ….… ngày ……/……/……. Từ ngày …… tháng …… năm 2010 đến hết ngày …… tháng …… năm 2010 Ngày …… tháng … năm 2010 HIỆU TRƯỞNG Tiền ứng trước Lương…………. đ Công tác phí…… đ Cộng…………… đ Nơi đi - Nơi đến Ngày Phương tiện sử dụng Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan nơi công tác A 1 2 3 4 5 Nơi đi: ………… Nơi đến:………… Nơi đi: ………… Nơi đến: ………… Nơi đi: ……… Nơi đến: ……… Nơi đi: ……… Nơi đến: ……… - Vé người………………………… …vé - Vé cước………………………… .…vé - Phụ phí lấy vế bằng điện thoại………vé - Phòng nghỉ………………………… vé x………………………….đ x………………………….đ x………………………….đ x………………………….đ =………………………….đ =………………………….đ =………………………….đ =………………………….đ 1. Phụ cấp đi đường : Cộng………………………………… đ 2. Phụ cấp lưu trú:………………………………………… đ Tổng cộng ngày công tác:………………………………… đ Ngày…… tháng…… năm 200… Duyệt Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp……… ngày Duyệt Số tiền được thanh toán là:……………………đ Người đi công tác Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

— Xem thêm —

Xem thêm: mau giay di duong, mau giay di duong, mau giay di duong

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-giay-di-duong

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.1004550457 s. Memory usage = 17.68 MB