Đề thi giáo viên giỏi tiểu học (môn Âm nhạc)

2 3,137 33 Gửi tin nhắn cho Michael Dell
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 00:11

UBND huyện thanh sơn Phòng GD&ĐT Đề thi chọn giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện năm học: 2010 2011 môn: âm nhạc (Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề) Phần 1: Nhận thức chung về chủ trơng, đờng lối, định hớng đổi mới và chỉ đạo của ngành Giáo dục ( 4 điểm) Câu 1: ( 0.5 điểm) Trong các văn bản của ngành hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 đã xác định chủ đề năm học 2010-2011 là gì? Câu 2: ( 1 điểm) Phòng GD&ĐT Thanh Sơn đã có văn bản số 143/PGD&ĐT - GDTH ngày 07 tháng 9 năm 2010 về việc hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011. Trong phần nhiệm vụ cụ thể có ghi : Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh , cuộc vận động Hai không của ngành, cuộc vận động Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm g ơng đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng tr ờng học thân thiện, học sinh tích cực . Đồng chí hãy nêu những nội dung cụ thể về các cuộc vận động và phong trào thi đua phải thực hiện trong năm học 2010-2011 để đạt đợc các yêu cầu đã nêu trên ! Câu 3: ( 1.5 điểm) Nêu nguyên tắc, nội dung dạy học 2 buổi/ngày ở bậc học tiểu học đã đợc nêu trong văn bản số 143/PGD&ĐT - GDTH ngày 07 tháng 9 năm 2010 về việc hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Phòng GD&ĐT. Dạy học 2 buổi / ngày có phải là dạy thêm không ? Tại sao ? Câu 4: ( 1 điểm) Nêu tên các tiêu chuẩn Trờng tiểu học đạt Chuẩn quốc gia mức độ I theo Quy chế Công nhận trờng tiểu học đạt Chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nêu các yêu cầu trờng tiểu học đạt Chuẩn quốc gia mức độ I cần đạt về: - Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi ít nhất đạt bao nhiêu % ? - Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên tiến ít nhất đạt bao nhiêu %? - Hiệu quả đào tạo ít nhất đạt bao nhiêu % ? Đề chính thức Đề thi có 02 trang Phần 2: Phần thi của giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc Kiến thức bộ môn Âm nhạc ( 6 điểm) Câu 1 (2 điểm). Đồng chí hãy trình bày cách đánh giá và xếp loại học lực môn Âm nhạc ở tiểu học. Câu 2 (2 điểm). Đồng chí hãy nêu mục tiêu chung của môn Âm nhạc ở tiểu học. Câu 3 (2 điểm). Chép bài hát Quốc ca và gạch dới những từ rơi vào phách mạnh. Ngời coi thi không giải thích gì thêm . GD&ĐT Đề thi chọn giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện năm học: 2010 2011 môn: âm nhạc (Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề) Phần. vận động Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm g ơng đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng tr ờng học thân thi n, học sinh tích cực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giáo viên giỏi tiểu học (môn Âm nhạc), Đề thi giáo viên giỏi tiểu học (môn Âm nhạc), Đề thi giáo viên giỏi tiểu học (môn Âm nhạc)

Bình luận về tài liệu de-thi-giao-vien-gioi-tieu-hoc-mon-am-nhac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP