KẾ HOẠCH SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG

2 269 2
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 23:11

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH THỊ TRẤN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thị trấn, ngày 5 tháng 12 năm 2010 KẾ HOẠCH V/v tổ chức nói chuyện truyền thống về ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010-2011 của trường; Căn cứ vào kế hoạch sinh hoạt ngoại khoá của trường; Căn cứ vào tình hình thực tế của trường. Ban giám hiệu trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành đề ra kế hoạch tổ chức buổi nói chuyện truyền thống chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 với nội dung cụ thể như sau : I. MỤC ĐÍCH : 1. Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, Đảng viên, giáo viên, học sinh và công nhân viên trong toàn trường về truyền thống đấu tranh vẻ vang của dân tộc ta, lịch sử ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kháng chiến cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội. Giúp cho giáo viên và học sinh lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc. Từ đó ra sức phấn đấu trong công việc, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Đối với các em học sinh ra sức học tập để sau này trở thành người có ích cho xã hội, góp một phần công sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển. 2. Thực hiện tốt kế hoạch hoạt động ngoại khoá của trường về chủ điểm tháng “ Biết ơn chú Bộ đội”. II. NỘI DUNG : - Ôn lại truyền thống lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến cứu chống Mỹ cứu nước. Các trận chiến đấu oanh liệt của Quân đội ta. - Vai trò, tầm quan trọng của Quân đội nhân dân trong kháng chiến bảo vệ tổ quốc và trong thời bình xây dựng Chủ nghĩa xã hội. III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN : - Mời đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện nói chuyện chuyên đề với học sinh và giáo viên trường - Thời gian thực hiện : 7giờ sáng thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010. - Địa điểm : Sân trường. - Tham dự : Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trường và học sinh khối 4,5. Trên đây là kế hoạch buổi nói chuyện chuyên đề với học sinh và giáo viên trường về ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12. HIỆU TRƯỞNG . vào kế hoạch sinh hoạt ngoại khoá của trường; Căn cứ vào tình hình thực tế của trường. Ban giám hiệu trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành đề ra kế hoạch. lập – Tự do – Hạnh phúc Thị trấn, ngày 5 tháng 12 năm 2010 KẾ HOẠCH V/v tổ chức nói chuyện truyền thống về ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG, KẾ HOẠCH SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG, KẾ HOẠCH SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG

Bình luận về tài liệu ke-hoach-sinh-hoat-truyen-thong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP