Bo suu tap nhung hinh anh ve Bac Ho

52 289 0 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/52 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 22:11

LOGO Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1990 – 2/9/1969) Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan. Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng. Tháng 2 -1941 Người trở về nước. Ngày 2 - 9 - 1945, tại quảng trường Ba Đình, Người đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã ghi nhận và suy tôn Người là “Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn”. 10/29/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua 10/29/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 10/29/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 10/29/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 10/29/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 10/29/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950 Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950 10/29/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ “ Gạo đem vào giã bao Gạo đem vào giã bao đau đớn, đau đớn, Gạo giã xong rồi trắng Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. tựa bông. Sống ở trên đời người Sống ở trên đời người cũng vậy, cũng vậy, Gian nan rèn luyện mới Gian nan rèn luyện mới thành công.” thành công.” 10/29/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 10/29/13 . Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ là cụ Ho ng Thị Loan. Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã ghi nhận và suy tôn Người là Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn”. 10/29/13 LOGO www.HNGHIA.Info
- Xem thêm -

Xem thêm: Bo suu tap nhung hinh anh ve Bac Ho, Bo suu tap nhung hinh anh ve Bac Ho, Bo suu tap nhung hinh anh ve Bac Ho

Bình luận về tài liệu bo-suu-tap-nhung-hinh-anh-ve-bac-ho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP